Info från Telia som berör tv paketen

Detta är ett meddelande från Telia 

 

Just nu pågår förhandlingar mellan oss på Telia och en av våra leverantörer av tv-kanaler.

Vi vill med detta brev ge er information i tid om en pågående förhandling med en av våra leverantörer som kan komma att resultera i att några kanaler tas ur vårt utbud den 1 juli på obestämd tid. Det gäller kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10, NFL Networks, ESPORT TV och TV3 Sport. Det här är naturligtvis en jättetråkig situation och vi beklagar att det orsakar problem för våra kunder. Högsta prio för oss är att våra kunder får information i så god tid som möjligt om vad det här kan innebära.

På telia.se/tvinfo kommer kunderna alltid hitta den senaste informationen. Där förklarar vi varför, vad dem får istället och ger svar på vanliga frågor. Vi meddelar idag våra slutkunder om ovan och hänvisar även dem till telia.se/tvinfo.

Om vi inte kommer överens om ett nytt avtal stängs nedan kanaler ner den 1 juli 2019, men vi jobbar beslutsamt för att det inte ska ske.
TV 3
TV 6
TV 8
TV 10
NFL Network
TV 3 Sport
Esports TV

Detta gäller även motsvarande HD-kanaler. 

Har du ytterligare frågor är du såklart välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson hos oss.

Hälsningar,
Telia

Även om ni har ett gruppavtal för tv som inte omfattar dessa kanaler så kan vissa av era boende ha köpt till berörda kanaler och vi vill därför informera er.

Nyheter maj

Ingen avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om budgeten för nästa år (2019–2020) och beslutade att inte höja avgifterna/hyrorna för nästa period heller.
Föreningen har en stark ekonomi och sista höjningen var 2012.

Träd

En del träd som dött kommer att ersättas med nyplanterade samt några kommer att sågas ner för att föryngra trädbeståndet.
Vi försöker att ta hänsyn till pollenallergiker och planterar tex. ingen björk.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på https://riksbyggen.se och loggar in på fliken kundwebb.

En trevlig sommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2019

Besiktning av tak

Snart påbörjas besiktningen av yttertaken i vårt bostadsområde.

Onsdagenden 27 mars (med reservation för väderlek) kommer besiktningsmän från WSP att påbörja besiktning av de yttertak som är lättillgängliga i hela området med steg.

Det innebär att de kommer gå in på era entréer, gräsmattor etc.
Den 9 april (med reservation för väderlek) kommer besiktning utföras med lift.

Vid det tillfället kommer ett urval av taken på dessa adresser att besiktas
Ymergatan nr: 1, 21, 23, 35, 69, 71, 85, 93
Stenåsavägen nr: 7, 45, 61
Äckregårdsvägen nr: 24, 34, 36, 50, 52, 80, 84

 

Infoblad med kontaktpersoner och telefonnummer går att läsa i sin helhet här.

Nyheter Mars 2019

Takrenovering / Solcellsinstallation

Som ni säkert vet så har styrelsen fått i uppdrag att utreda ev. solcellsinstallation ihop med den kommande takrenoveringen och nu har vi kommit lite längre i detta jätteprojekt. Flera av taken på området kommer att besiktigas med lift osv med start i mitten på mars och kommer förhoppningsvis vara klart i mitten på april.

Besiktningarna och utredningen kommer att utföras av WSP i samarbete med Riksbyggen. De boende som är direkt berörda kommer att få information av Riksbyggen, när det blir aktuellt.

Kompost
Komposten norr om Stenåsavägen är till för oss boende och självklart så slänger vi inga
påsar i komposten. Det finns en soptunna öster om komposten för påsar, srkäp m.m.

Kärra att hyra
För att boka föreningens kärra går ni in på riksbyggen.se och loggar in.
Mer info finns att läsa på uthyrning av släpkärra

Nyheter november

Kontroll av bostädernas vattensystem

Nu när allt är åtgärdat efter vattenläckan så behöver vi alla kontrollera vattensystemen i varje lägenhet och på varje våning. Det alla måste kontrollera är så att det inte uppkommit några läckage eller andra problem:
• Kontroll av alla ledningar och kranar
• Kontroll av alla slangar till tvätt- och diskmaskiner
• Kontrollera under diskbänken
• Kontrollera varmvattenberedaren (VVB)
• Kontroll av toaletterna (så att det inte rinner)
• Kontroll om det är det oljud i va-ledningarna.
Är ni osäkra eller hittar något som är fel, felanmäl till Riksbyggen.

Återvinningskort

Alla boende ska ha fått sina återvinningskort av Riksbyggen. Styrelsen har bestämt att Riksbyggen ska administrera korten i vår förening, se info från Riksbyggen.

För mer information om hur du använder kortet gå in på www.vivab.info/atervinningskort eller kontakta VIVAB:s kundtjänst via e-post vivab@vivab.info eller telefon 0757-27 40 00.

Trygghets-/Fastighetsjour, Felanmälan

tel 0771-860 860 eller www.riksbyggen.se

 

På hemsidan kan ni prenumerera på nyheter, det är bara att ange er e-post i formuläret (till höger på dator eller längst ner på mobil).

Trevlig höst

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Nov 2018

Återvinningskort

Från och med 18 november behövs ett återvinningskort vid besök på återvinningscentralerna i Varberg.

Kortet är laddat med 6 besök per år och tillhör lägenheten.

Kortet är klart att användas

 

Kortet är inte kopplat till någon personlig kod (pinkod eller liknande) och behöver inte heller aktiveras. Du kan börja använda kortet från och med den 18 november. Då öppnar också den nya återvinningscentralen på Holmagärde!

Så funkar det
När du besöker återvinningscentralen håller du upp kortet vid bommens läsare. Ditt besök registreras och bommen öppnas. Kortet kan användas på alla återvinningscentraler i Varberg och Falkenberg.

En del avfall kan lämnas utan kort
Har du bara avfall som omfattas av producentansvar såsom elektronik, vitvaror och farligt avfall kan du lämna det utan att använda ditt återvinningskort. Du kan även lämna saker till återbruk utan kort.

Endast privatpersoner får lämna farligt avfall på återvinningscentralen.

Spara kortet, nya besök fylls på
Vid varje årsskifte nollställs kortet och laddas med 6 nya besök som ingår i fastighetens abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Kvarvarande besök sparas inte till nästkommande år.

Om besöken tar slut
Du kan göra ytterligare besök utöver de som finns på kortet. Du använder kortet som vanligt vid läsaren och får då godkänna fakturering för extra besök. Extra besök kostar 250kr/besök, enligt gällande avfallstaxa. Hör med Riksbyggen hur debitering av extrabesök kommer att ske.

Anmäl förlust eller stöld
Tänk på att återvinningskortet är en värdehandling. Ett nytt kort kostar 125 kr, enligt gällande avfallstaxa. Anmäl borttappat kort till Riksbyggen och få information om hur debiteringen kommer att ske.

För mer information om hur du använder kortet
gå in på www.vivab.info/atervinningskort eller kontakta VIVAB:s kundtjänst via e-post vivab@vivab.info eller telefon 0757-27 40 00.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Vbg5

Släpkärra

Dubbdäck

Vinterdäcken på kärran är på. Då släpet har dubbdäck kan man dra den både med och utan dubbar på bilen. Adapterkoppling till lyset ligger vid kärran.

Vinterdäck på släpvagn

När måste en släpvagn ha vinterdäck?
Vinterdäck krävs mellan 1 december och 31 mars om det är vinterväglag. Kravet gäller släpvagnar som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.

När måste en släpvagn ha dubbdäck?
Om dragbilen har dubbade däck måste även släpvagnen ha dubbade däck när det är vinterväglag. Kravet gäller släpvagnar som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt även släpvagnar (med totalvikt av högst 3,5 ton) som dras av tunga fordon.

En bil med odubbade vinterdäck får dra en släpvagn som har antingen dubbade eller odubbade däck.

 

För att läsa mer om vårt släp och hur ni kan hyra det kan ni gå till denna sidan.

Vattenläckan är åtgärdad

Tyvärr har vi haft en stor vattenläcka på föreningens va-nät.

Läckan var svår att upptäcka, då det inte bildades någon vattenansamling. Detta berodde på den bra dräneringen i husgrunden. Dessutom är det ovanligt att ett grovt PVC-rör går sönder på detta sätt utan yttre påverkan.

Genom att göra en tillfällig förbi koppling under reparationen, lyckades man att säkerställa vattenförsörjningen till alla hus utom ett.

Det är tråkigt det som inträffat och vi tackar för ert tålamod och förståelse.

Styrelsen GM Ordf Lennart Fritzon

Vattenavstängning till följd av Vattenläckan.

Vattnet måste stängas av till hela området igen, detta sker onsdagen den 7/11 kl 08,00.

Det pågår reparationsarbeten efter vattenläckan därav avstängningen.

Att tänka på vid vatten avstängning:

  • Låt inga kranar stå öppna när vattnet är avstängt.
  • Spola inte i toaletterna när vattnet är avstängt.
  • När vatten är tillbaka öppna väldigt lite och försiktigt så att ev. luft kommer ur systemet, detta gäller i alla kranar.
  • När ni har ”luftat” så spola ut ledningarna ordentligt så att ni får rent vatten i era lägenheter.

 

Det kommer förmodligen att behövas fler avstängningar den närmsta tiden, pga reparations arbetena.

 

Tack  för er Hjälp

 

Styrelsen GM Ordf Lennart Fritzon

 

Telia Säker Surf upphör

Telia Säker Surf upphör 2018-10-31.

De boende som idag har Telia Säker Surf ska ha fått infobrev från Telia.

Tjänsten Telia Säker Surf säljstoppades redan 2014, men vi har ändå haft med den i vårt utbud t o m sept. 2018.

De som har Telia Säker Surf idag ska ha fått ett erbjudande. Där man får F-Secure SAFE gratis i 60 mån detta erbjudande gäller t o m 2018-10-31.

Tänk på att beställa Telia F-Secure SAFE senast 2018-10-31 om ni vill nyttja erbjudandet.

Vid frågor eller problem kontakta Telia 020 240 250.

Mvh Styrelsen genom Ordf. Lennart Fritzon

« Older Entries