Nyheter Februari 2017

Nya lokaler för Riksbyggen Varberg

Riksbyggen har nytt Varbergs kontor from 2017-03-01, kontoret finns på Vagnvägen 3 (på
industriområdet i närheten av Brandstationen). Detta innebär att all verksamhet för
Varberg kommer att utgå från det nya kontoret, även vaktmästarna kommer att flytta till det nya kontoret. Riksbyggen når vi via tel 0771-860 860 (dygnet runt) eller på
www.riksbyggen.se samt på det nya kontoret med besöks- och expeditionstid helgfria måndagar mellan kl 9-10 samt mellan kl 15-16.

Åtgärder efter OVK besiktning

Tyvärr blev inte alla lägenheter godkända vid OVK besiktningen i höstas. Vi har valt
Bravida till att utföra arbetet åt föreningen. Bravida kommer själva utföra budning och
kontakter med oss boende. Arbetena får påbörjas 2017-01-16 och ska vara
klara 2017-02-28, därefter kommer en del ombesiktningar att ske.

Hemförsäkring

Vi vill påminna om att det är krav på obligatorisk hemförsäkring
för alla som bor på området .

”Allmän Info”

Med detta utskick bifogas ”allmän Info ” som är ett viktigt dokument som ska
finnas i alla lägenheter. Det finns självklart även att läsa här.

Äckreblad

Detta Äckreblad och även de som kommit innan, går också att läsa här.