Nyheter Maj

OVK besiktning

De lägenheter som föreningen har ansvaret för är klara men tyvärr är det flera lägenheter som inte är godkända ännu. De som inte är godkända ännu har ombyggda ventilations system som är ombyggda av boende själva (eller tidigare boende). Tyvärr drar dessa arbeten ut på tiden. Styrelsen hoppas att det blir klart den närmsta tiden, för lagkravet på att det ska vara godkänd OVK i lägenheterna ligger på föreningen.

Foliering av skyltar

För att göra det lättare att hitta och tydligare att parkera så har styrelsen beslutat att omfoliera P-skyltar och ”adress” skyltar inne på området. Dem. och montering av skyltarna kommer att utföras av Riksbyggen.

Husdjur

Det är väldigt trevligt med husdjur när de sköts rätt. Men vi får ännu en gång påminna om att du som djurägare har ansvar för djuret och de störningar som det kan orsaka för omgivningen (t.ex. kiss, bajs och hundskall). Vänligen plocka upp efter era husdjur.

Avfallshanteringen

Vi måste alla värna vår natur, ett enkelt sätt är att källsortera och sortera matavfall så mycket vi kan. Svaren på de mesta källsorterings frågor finns på www.vivab.se

Den nya utebelysningen

Arbetena är klara och allt är färdigt.

 

 

Äckrebladet i sin helhet går att läsa här samt om ni vill läsa mer Äckreblad finns de här.

Trevlig vår önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2017