Nyheter augusti

Hundar och katter på området
Tyvärr är den inte alla som tar ansvar /sköter sina husdjur utan att det uppstår störningar för grannar/andra boende.
I dagsläget är det problem med både hundar & katter som t.ex. bajsar och kissar utan att
ägarna plockar upp, lösspringande katter och det finns t.o.m. skällande hundar nattetid eller mycket tidig morgon som stör.
Det är förbjudet att låta hundar och katter springa lösa inom området.
Hund och kattägare är skyldiga att iaktta vad som står i lagen
2007:115 om tillsyn över hundar och katter. Samt i enlighet med Föreningens stadgar, Bostadsrättslagens och Hyreslagens mening.

Soprum & Komposten
Då det vid olika tillfällen har förekommit både överfulla tunnor och odör i soprummen, håller vi i styrelsen på att se över tömningsrutiner osv.

Värt att påpeka är dock att ni som boende hjälper till att se till att soprummen håller en
fräsch och hög standard. Sopkärlen måste gå att stänga, dvs är ett kärl fullt så får ni se till
att lägga soporna i ett annat för samma avfall.
Detta är självklart för att det inte ska lukta, men även för att det inte ska locka till sig skadedjur, flugor och annat.
I komposten vid Stenåsavägen lägger vi trädgårdsavfall (inte plastpåsar eller grillbriketter).

Husfasaderna
Växtlighet utmed fasaderna ska vara minst 30 cm från den målade ytan för att garantin på målningen ska gälla. På en del ställen börjar växtligheten att tränga sig på fasaderna och detta är alla vårt ansvar att ta bort.
Vid störning kontakta vår Trygghetsjour dygnet runt på 0770 860 860

Det känns tråkigt med dessa pekpinnar, då de flesta sköter sig.

En fortsatt trevlig sommar önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Aug 2017