Kallelse till stämma!

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till ordinarie årsstämma för tiden 2016-07-01 – 2017-06-30.

Onsdagen den 6 december 2017 klockan 19.00

Lokal: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna, § 22 samt styrelsens propositioner om:

1 Stadgebyte
2 Övernattningslägenhet

Läs bifogad information om ärendena.

Styrelsens proposition nr 1, stadgebyte

Med anledning av att Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats, uppmanas alla bostadsrättsföreningar att senast 2018-06-30 ha påbörjat ett byte av sina föreningsstadgar. Riksbyggen har uppdaterat stadgarna för sina bostadsrättsföreningar så att de följer gällande lagstiftning. Styrelsen för Riksbyggens brf Varbergshus nr 5 föreslår därför att föreningen vid en första årsstämma den 6 december 2017 antar Riksbyggens nya normalstadgar, version 2016:1, med årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna (samma som tidigare). Beslut ska fattas på två på varandra följande årsstämmor varav en kan vara en extrastämma. För beslut krävs 50% majoritet på första stämman och 2/3 majoritet på andra stämman. I bifogat material finns styrelsens förslag till nya stadgar samt ett jämförelsematerial där alla ändringar av de befintliga stadgarna finns angivna.

Styrelsens proposition nr 2, gästlägenhet

Styrelsen föreslår att en gästlägenhet ska iordningställas i det utrymme i Kvartershuset på Ymergatan 23 som tidigare fungerat som vaktmästarkontor. Gästlägenheten kommer att ha två rum, dusch, toalett och pentry och vara tillgänglig för uthyrning till de boende och deras gäster.

Kallelse stämma 2017
Jämförelse – brf – normalstadgar – 2004-2016
Nya insatsstadgar, gällande förslag
Styrelsens propositioner