Nyheter September

Markarbeten

Nu under hösten kommer det att utföras en hel del markarbeten i området:

  • Justering av brunnar
  • Reparation av asfalt, mest på parkeringarna
  • Målning av parkeringsrutorna
  • Montering av extra grind vid södra infarten (för att få ner farten på cyklister, som cyklar igenom området)
  • Montering av grind vid Stenåsavägen 7 för ökad tillgänglighet för de boende i den del av området, mm.

Styrelsen har gett Peab Anläggning AB uppdraget att utföra arbetena, som redan har påbörjats.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra klicka på denna länken och logga in.

Gästlägenheten

Gästlägenheten som är en succé är ni välkomna att hyra.
All information finns att läsa här.

 

En trevlig höst önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Sept 2018