Vatten igen

Läckan är nu isolerad. Det ska finnas vatten i alla huslängor förutom den drabbade huskroppen.

 

Kom ihåg att spola kranen innan ni dricker vattnet då missfärgning kan finnas. Det kan också bli mer stopp i veckan på vattnet när det lagas.