Ansökan om byggnation eller ändring av trädgård

Vi i styrelsen på BRF Varbergshus nr 5 ser med glädje att boende “fixar och

donar”.

Det finns dock lite saker man måste tänka på och lämna in för allas trevnad

och för att styrelsebesluten ska flyta bättre, använd därför denna checklista.

Kommunens regler och riktlinjer finns att läsa här

Denna checklista och tillhörande information mailas till styrelsen@ackregarden.se.