Author Archives: Henrik

Nyheter Mars

Dörrarna

PEAB har utfört garantijusteringar / översyn av dörrarna. Om det är någon boende som trots detta fortfarande har problem med dörrarna, så ber vi er att snarast göra en ny felanmälan via Riksbyggen, även om det är anmält tidigare.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på kundwebben där det går att skapa en inloggning om ni inte redan har det.

Mer info finns att läsa här.

Oljning balkongräcken F-husen.

Oljning av balkongräckena kommer att påbörjas den 23/4, styrelsen har valt Celanders Måleri till detta arbete. Kontaktman hos Celander är Stefan 070–7570674.

Gästlägenheten

Arbetena med att färdigställa gästlägenheten pågår och lägenheten

beräknas vara klar i maj. Mer info kommer.

Lekplatsen

På den stora lekplatsen mitt i området kommer det att bytas ut en del lekredskap.

Dessa arbeten beräknas vara klara i april.

Garageportarna

På garageportarna kommer det att utföras en service / översyn av Garageports Experten nu i vår.

Om det är någon som har problem, anmäl detta snarast via Riksbyggen.

Okänd markering på brevlådor

Vi i styrelsen vet inte vad det är för markeringar som utförs bl a på brevlådor i området,

därför ber vi er att vara extra vaksamma på vad som händer i området.

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida

 

På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg – en väldigt bra funktion. Denna finner ni på höger fält.

Glad Påsk önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Mars 2018

Information

Vi i styrelsen har uppmärksammat att bla. brevlådor på området har blivit märkta med ett kryss, vi önskar att ni har extra koll när ni går på området

/Styrelsen

Nyheter Januari

Kärra att hyra

Nu är det klart att ni boende kan hyra föreningens egna obromsade släp.
För att boka kärran går ni in på https://riksbyggen.se och loggar in på fliken kundwebb.
Mer info finns att läsa på här.

Översyn av dörrarna

Under V 6 kommer PEAB att utföra garantijusteringar / översyn av dörrarna med hopp om att komma åt de problem som några boende har.

Riksbyggen kontaktuppgifter

  • Felanmälan/Trygghetsjour/Fastighetsjour
  • Hyres- och Ekonomi-frågor kontakta Riksbyggen tel 0771-860 860 eller www.riksbyggen.se

Detta gäller även allvarliga och akuta fel efter ordinarie arbetstid samt störningar från andra lägenheter/boende eller felparkerade bilar.

Fastighetsskötsel

Riksbyggen når ni via tel 0771-860 860 (dygnet runt) eller på www.riksbyggen.se eller på
Riksbyggens Varbergskontor, som fr o m 2017-03- 01 har besöksadress Vagnvägen 3 (på
industriområdet i närheten av Brandstationen).

Besöks- och expeditionstid helgfria måndagar mellan kl 9-10 samt mellan kl 15-16.

Telia Triple Play

Felanmäls direkt till Telia tel 020 240 250 eller www.telia.se

 

En fortsatt trevlig vinter önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Jan 2018

Äckrebladet i original går att läsa här.

Nyheter från Riksbyggen

Denna information är från Riksbyggen brevet som alla fått i brevlådan.

Bästa bostadsrättsinnehavare,
Eftersom vi har fått in flera felanmälningar på era ytterdörrar och förrådsdörrar under senaste året har vi tillsammans med PEAB gått igenom flera utav
dörrarna och vi har hittat felet som PEAB kommer att åtgärda.

Detta kommer att ske under vecka 6, 2018. Detta innebär att vi kommer behöva gå in i samtliga lägenheter för att justera dörrarna.

Har du inte möjlighet att vara hemma under dagen så kommer vi att gå in med en huvudnyckel.
Vill ni inte att vi går in utan er tillåtelse så måste ni kontakta mig.

Nina Johansson, Riksbyggen

072-5109965

nina.johansson@riksbyggen.se

Har ni husdjur såsom hund eller katt, vänligen meddela oss i god tid, så undviker vi ofrivilliga smitningsolyckor. Har ni larm så se till att koppla bort det under den veckan.

Kallelse till stämma!

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till ordinarie årsstämma för tiden 2016-07-01 – 2017-06-30.

Onsdagen den 6 december 2017 klockan 19.00

Lokal: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna, § 22 samt styrelsens propositioner om:

1 Stadgebyte
2 Övernattningslägenhet

Läs bifogad information om ärendena.

Styrelsens proposition nr 1, stadgebyte

Med anledning av att Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats, uppmanas alla bostadsrättsföreningar att senast 2018-06-30 ha påbörjat ett byte av sina föreningsstadgar. Riksbyggen har uppdaterat stadgarna för sina bostadsrättsföreningar så att de följer gällande lagstiftning. Styrelsen för Riksbyggens brf Varbergshus nr 5 föreslår därför att föreningen vid en första årsstämma den 6 december 2017 antar Riksbyggens nya normalstadgar, version 2016:1, med årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna (samma som tidigare). Beslut ska fattas på två på varandra följande årsstämmor varav en kan vara en extrastämma. För beslut krävs 50% majoritet på första stämman och 2/3 majoritet på andra stämman. I bifogat material finns styrelsens förslag till nya stadgar samt ett jämförelsematerial där alla ändringar av de befintliga stadgarna finns angivna.

Styrelsens proposition nr 2, gästlägenhet

Styrelsen föreslår att en gästlägenhet ska iordningställas i det utrymme i Kvartershuset på Ymergatan 23 som tidigare fungerat som vaktmästarkontor. Gästlägenheten kommer att ha två rum, dusch, toalett och pentry och vara tillgänglig för uthyrning till de boende och deras gäster.

Kallelse stämma 2017
Jämförelse – brf – normalstadgar – 2004-2016
Nya insatsstadgar, gällande förslag
Styrelsens propositioner

Nyheter Oktober

Valberedningen

Föreningen söker intresserade personer för uppdrag. Kontakta valberedningen om du är intresserad eller vet någon som kanske är det.

  • Styrelsesuppleant 1 st.
  • Ordinarie revisor 1 st.

Marika Ekfeldt-Idriz
Annika Ljunggren
Per Hjort
Fredrik Lithén

Soprum & Komposten

Då det vid olika tillfällen har förekommit både överfulla tunnor och odör i soprummen, håller vi i styrelsen på att se över tömningsrutiner osv.
Värt att påpeka är dock att ni som boende hjälper till att se till att soprummen håller en fräsch och hög standard. Sopkärlen måste gå att stänga, dvs är ett kärl fullt så får ni se till att lägga soporna i ett annat för samma avfall.
Detta är självklart för att det inte ska lukta, men även för att det inte ska locka till sig skadedjur, flugor och annat.
I komposten vid Stenåsavägen lägger vi trädgårdsavfall (inte plastpåsar eller grillbriketter).

Husfasaderna

Växtlighet utmed fasaderna ska vara minst 30 cm från den målade ytan för att garantin på målningen ska gälla. På en del ställen börjar växtligheten att tränga sig
på fasaderna och detta är alla vårt ansvar att ta bort.

Vid störning kontakta vår Trygghetsjour dygnet runt på 0770 860 860  

På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg (se länk till höger) – en bra funktion.

Det känns tråkigt med dessa pekpinnar, då de flesta sköter sig.

 

Äckrebladet i sin helhet går att läsa här samt om ni vill läsa mer Äckreblad finns de här.

En fortsatt trevlig höst önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Okt 2017

Nyheter augusti

Hundar och katter på området
Tyvärr är den inte alla som tar ansvar /sköter sina husdjur utan att det uppstår störningar för grannar/andra boende.
I dagsläget är det problem med både hundar & katter som t.ex. bajsar och kissar utan att
ägarna plockar upp, lösspringande katter och det finns t.o.m. skällande hundar nattetid eller mycket tidig morgon som stör.
Det är förbjudet att låta hundar och katter springa lösa inom området.
Hund och kattägare är skyldiga att iaktta vad som står i lagen
2007:115 om tillsyn över hundar och katter. Samt i enlighet med Föreningens stadgar, Bostadsrättslagens och Hyreslagens mening.

Soprum & Komposten
Då det vid olika tillfällen har förekommit både överfulla tunnor och odör i soprummen, håller vi i styrelsen på att se över tömningsrutiner osv.

Värt att påpeka är dock att ni som boende hjälper till att se till att soprummen håller en
fräsch och hög standard. Sopkärlen måste gå att stänga, dvs är ett kärl fullt så får ni se till
att lägga soporna i ett annat för samma avfall.
Detta är självklart för att det inte ska lukta, men även för att det inte ska locka till sig skadedjur, flugor och annat.
I komposten vid Stenåsavägen lägger vi trädgårdsavfall (inte plastpåsar eller grillbriketter).

Husfasaderna
Växtlighet utmed fasaderna ska vara minst 30 cm från den målade ytan för att garantin på målningen ska gälla. På en del ställen börjar växtligheten att tränga sig på fasaderna och detta är alla vårt ansvar att ta bort.
Vid störning kontakta vår Trygghetsjour dygnet runt på 0770 860 860

Det känns tråkigt med dessa pekpinnar, då de flesta sköter sig.

En fortsatt trevlig sommar önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Aug 2017

Nyheter Maj

Ingen avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om budgeten för nästa år (2017–2018) och beslutade att inte höja avgifterna/hyrorna för nästa år heller.

Sist avgifterna höjdes var 2012 och då höjdes de med 1 %.

 

Äckrebladet finns att läsa här.

Nyheter Maj

OVK besiktning

De lägenheter som föreningen har ansvaret för är klara men tyvärr är det flera lägenheter som inte är godkända ännu. De som inte är godkända ännu har ombyggda ventilations system som är ombyggda av boende själva (eller tidigare boende). Tyvärr drar dessa arbeten ut på tiden. Styrelsen hoppas att det blir klart den närmsta tiden, för lagkravet på att det ska vara godkänd OVK i lägenheterna ligger på föreningen.

Foliering av skyltar

För att göra det lättare att hitta och tydligare att parkera så har styrelsen beslutat att omfoliera P-skyltar och ”adress” skyltar inne på området. Dem. och montering av skyltarna kommer att utföras av Riksbyggen.

Husdjur

Det är väldigt trevligt med husdjur när de sköts rätt. Men vi får ännu en gång påminna om att du som djurägare har ansvar för djuret och de störningar som det kan orsaka för omgivningen (t.ex. kiss, bajs och hundskall). Vänligen plocka upp efter era husdjur.

Avfallshanteringen

Vi måste alla värna vår natur, ett enkelt sätt är att källsortera och sortera matavfall så mycket vi kan. Svaren på de mesta källsorterings frågor finns på www.vivab.se

Den nya utebelysningen

Arbetena är klara och allt är färdigt.

 

 

Äckrebladet i sin helhet går att läsa här samt om ni vill läsa mer Äckreblad finns de här.

Trevlig vår önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2017

« Older Entries