Nyheter från Riksbyggen

Denna information är från Riksbyggen brevet som alla fått i brevlådan.

Bästa bostadsrättsinnehavare,
Eftersom vi har fått in flera felanmälningar på era ytterdörrar och förrådsdörrar under senaste året har vi tillsammans med PEAB gått igenom flera utav
dörrarna och vi har hittat felet som PEAB kommer att åtgärda.

Detta kommer att ske under vecka 6, 2018. Detta innebär att vi kommer behöva gå in i samtliga lägenheter för att justera dörrarna.

Har du inte möjlighet att vara hemma under dagen så kommer vi att gå in med en huvudnyckel.
Vill ni inte att vi går in utan er tillåtelse så måste ni kontakta mig.

Nina Johansson, Riksbyggen

072-5109965

nina.johansson@riksbyggen.se

Har ni husdjur såsom hund eller katt, vänligen meddela oss i god tid, så undviker vi ofrivilliga smitningsolyckor. Har ni larm så se till att koppla bort det under den veckan.

Kallelse till stämma!

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till ordinarie årsstämma för tiden 2016-07-01 – 2017-06-30.

Onsdagen den 6 december 2017 klockan 19.00

Lokal: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna, § 22 samt styrelsens propositioner om:

1 Stadgebyte
2 Övernattningslägenhet

Läs bifogad information om ärendena.

Styrelsens proposition nr 1, stadgebyte

Med anledning av att Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats, uppmanas alla bostadsrättsföreningar att senast 2018-06-30 ha påbörjat ett byte av sina föreningsstadgar. Riksbyggen har uppdaterat stadgarna för sina bostadsrättsföreningar så att de följer gällande lagstiftning. Styrelsen för Riksbyggens brf Varbergshus nr 5 föreslår därför att föreningen vid en första årsstämma den 6 december 2017 antar Riksbyggens nya normalstadgar, version 2016:1, med årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna (samma som tidigare). Beslut ska fattas på två på varandra följande årsstämmor varav en kan vara en extrastämma. För beslut krävs 50% majoritet på första stämman och 2/3 majoritet på andra stämman. I bifogat material finns styrelsens förslag till nya stadgar samt ett jämförelsematerial där alla ändringar av de befintliga stadgarna finns angivna.

Styrelsens proposition nr 2, gästlägenhet

Styrelsen föreslår att en gästlägenhet ska iordningställas i det utrymme i Kvartershuset på Ymergatan 23 som tidigare fungerat som vaktmästarkontor. Gästlägenheten kommer att ha två rum, dusch, toalett och pentry och vara tillgänglig för uthyrning till de boende och deras gäster.

Kallelse stämma 2017
Jämförelse – brf – normalstadgar – 2004-2016
Nya insatsstadgar, gällande förslag
Styrelsens propositioner

Nyheter Oktober

Valberedningen

Föreningen söker intresserade personer för uppdrag. Kontakta valberedningen om du är intresserad eller vet någon som kanske är det.

  • Styrelsesuppleant 1 st.
  • Ordinarie revisor 1 st.

Marika Ekfeldt-Idriz
Annika Ljunggren
Per Hjort
Fredrik Lithén

Soprum & Komposten

Då det vid olika tillfällen har förekommit både överfulla tunnor och odör i soprummen, håller vi i styrelsen på att se över tömningsrutiner osv.
Värt att påpeka är dock att ni som boende hjälper till att se till att soprummen håller en fräsch och hög standard. Sopkärlen måste gå att stänga, dvs är ett kärl fullt så får ni se till att lägga soporna i ett annat för samma avfall.
Detta är självklart för att det inte ska lukta, men även för att det inte ska locka till sig skadedjur, flugor och annat.
I komposten vid Stenåsavägen lägger vi trädgårdsavfall (inte plastpåsar eller grillbriketter).

Husfasaderna

Växtlighet utmed fasaderna ska vara minst 30 cm från den målade ytan för att garantin på målningen ska gälla. På en del ställen börjar växtligheten att tränga sig
på fasaderna och detta är alla vårt ansvar att ta bort.

Vid störning kontakta vår Trygghetsjour dygnet runt på 0770 860 860  

På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg (se länk till höger) – en bra funktion.

Det känns tråkigt med dessa pekpinnar, då de flesta sköter sig.

 

Äckrebladet i sin helhet går att läsa här samt om ni vill läsa mer Äckreblad finns de här.

En fortsatt trevlig höst önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Okt 2017

Nyheter augusti

Hundar och katter på området
Tyvärr är den inte alla som tar ansvar /sköter sina husdjur utan att det uppstår störningar för grannar/andra boende.
I dagsläget är det problem med både hundar & katter som t.ex. bajsar och kissar utan att
ägarna plockar upp, lösspringande katter och det finns t.o.m. skällande hundar nattetid eller mycket tidig morgon som stör.
Det är förbjudet att låta hundar och katter springa lösa inom området.
Hund och kattägare är skyldiga att iaktta vad som står i lagen
2007:115 om tillsyn över hundar och katter. Samt i enlighet med Föreningens stadgar, Bostadsrättslagens och Hyreslagens mening.

Soprum & Komposten
Då det vid olika tillfällen har förekommit både överfulla tunnor och odör i soprummen, håller vi i styrelsen på att se över tömningsrutiner osv.

Värt att påpeka är dock att ni som boende hjälper till att se till att soprummen håller en
fräsch och hög standard. Sopkärlen måste gå att stänga, dvs är ett kärl fullt så får ni se till
att lägga soporna i ett annat för samma avfall.
Detta är självklart för att det inte ska lukta, men även för att det inte ska locka till sig skadedjur, flugor och annat.
I komposten vid Stenåsavägen lägger vi trädgårdsavfall (inte plastpåsar eller grillbriketter).

Husfasaderna
Växtlighet utmed fasaderna ska vara minst 30 cm från den målade ytan för att garantin på målningen ska gälla. På en del ställen börjar växtligheten att tränga sig på fasaderna och detta är alla vårt ansvar att ta bort.
Vid störning kontakta vår Trygghetsjour dygnet runt på 0770 860 860

Det känns tråkigt med dessa pekpinnar, då de flesta sköter sig.

En fortsatt trevlig sommar önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Aug 2017

Nyheter Maj

Ingen avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om budgeten för nästa år (2017–2018) och beslutade att inte höja avgifterna/hyrorna för nästa år heller.

Sist avgifterna höjdes var 2012 och då höjdes de med 1 %.

 

Äckrebladet finns att läsa här.

Nyheter Maj

OVK besiktning

De lägenheter som föreningen har ansvaret för är klara men tyvärr är det flera lägenheter som inte är godkända ännu. De som inte är godkända ännu har ombyggda ventilations system som är ombyggda av boende själva (eller tidigare boende). Tyvärr drar dessa arbeten ut på tiden. Styrelsen hoppas att det blir klart den närmsta tiden, för lagkravet på att det ska vara godkänd OVK i lägenheterna ligger på föreningen.

Foliering av skyltar

För att göra det lättare att hitta och tydligare att parkera så har styrelsen beslutat att omfoliera P-skyltar och ”adress” skyltar inne på området. Dem. och montering av skyltarna kommer att utföras av Riksbyggen.

Husdjur

Det är väldigt trevligt med husdjur när de sköts rätt. Men vi får ännu en gång påminna om att du som djurägare har ansvar för djuret och de störningar som det kan orsaka för omgivningen (t.ex. kiss, bajs och hundskall). Vänligen plocka upp efter era husdjur.

Avfallshanteringen

Vi måste alla värna vår natur, ett enkelt sätt är att källsortera och sortera matavfall så mycket vi kan. Svaren på de mesta källsorterings frågor finns på www.vivab.se

Den nya utebelysningen

Arbetena är klara och allt är färdigt.

 

 

Äckrebladet i sin helhet går att läsa här samt om ni vill läsa mer Äckreblad finns de här.

Trevlig vår önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2017

Nyheter april


Byte utebelysning

För att göra vårt fina område ännu tryggare och mer miljövänligt, så har styrelsen beslutat att byta ut stolpbelysningarna både inne på området och på parkeringarna till energieffektiv Ledbelysning.

Styrelsen har valt Midroc för att utföra arbetena. Info finns här.

Riksbyggen i nya lokaler

Riksbyggen har nu flyttat in i de nya lokalerna på Vagnvägen 3 (på industriområdet i närheten av Brandstationen).

Detta innebär att all verksamhet för Varberg utgår från det nya kontoret, även vaktmästarna.

Riksbyggen når vi via tel 0771-860 860 (dygnet runt) eller på www.riksbyggen.se samt på det nya kontoret med besöks- och expeditionstid, helgfria måndagar mellan kl 9-10 samt mellan kl 15-16.

 

Äckrebladet i sin helhet går att läsa här samt om ni vill läsa mer Äckreblad finns de här.

Riksbyggen kommer ringa de som står i kö för garage och inte har angett en e-post när de registrerat sig. Info finns här samt mer nyheter från Riksbyggen finns här.

Nyheter från Riksbyggen

Nytt från Riksbyggen är att de bl.a kommer ändra deras kösystem för garagen, mer info går att läsa här.

Det kommer komma en månadsavisering under mars, april och maj för att Riksbyggen uppdaterar sina system. I juni ska det komma kvartalsvis (för er som har det) igen. Mer info går att läsa här.

Det finns en flik under ”Allmän information” som heter ”Info från Riksbyggen” som kommer samla all information.

Nyheter Februari 2017

Nya lokaler för Riksbyggen Varberg

Riksbyggen har nytt Varbergs kontor from 2017-03-01, kontoret finns på Vagnvägen 3 (på
industriområdet i närheten av Brandstationen). Detta innebär att all verksamhet för
Varberg kommer att utgå från det nya kontoret, även vaktmästarna kommer att flytta till det nya kontoret. Riksbyggen når vi via tel 0771-860 860 (dygnet runt) eller på
www.riksbyggen.se samt på det nya kontoret med besöks- och expeditionstid helgfria måndagar mellan kl 9-10 samt mellan kl 15-16.

Åtgärder efter OVK besiktning

Tyvärr blev inte alla lägenheter godkända vid OVK besiktningen i höstas. Vi har valt
Bravida till att utföra arbetet åt föreningen. Bravida kommer själva utföra budning och
kontakter med oss boende. Arbetena får påbörjas 2017-01-16 och ska vara
klara 2017-02-28, därefter kommer en del ombesiktningar att ske.

Hemförsäkring

Vi vill påminna om att det är krav på obligatorisk hemförsäkring
för alla som bor på området .

”Allmän Info”

Med detta utskick bifogas ”allmän Info ” som är ett viktigt dokument som ska
finnas i alla lägenheter. Det finns självklart även att läsa här.

Äckreblad

Detta Äckreblad och även de som kommit innan, går också att läsa här.

« Older Entries Recent Entries »