Nyheter September

Markarbeten

Nu under hösten kommer det att utföras en hel del markarbeten i området:

  • Justering av brunnar
  • Reparation av asfalt, mest på parkeringarna
  • Målning av parkeringsrutorna
  • Montering av extra grind vid södra infarten (för att få ner farten på cyklister, som cyklar igenom området)
  • Montering av grind vid Stenåsavägen 7 för ökad tillgänglighet för de boende i den del av området, mm.

Styrelsen har gett Peab Anläggning AB uppdraget att utföra arbetena, som redan har påbörjats.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra klicka på denna länken och logga in.

Gästlägenheten

Gästlägenheten som är en succé är ni välkomna att hyra.
All information finns att läsa här.

 

En trevlig höst önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Sept 2018

Information från Telia ang åska

Detta är ett meddelande från Telia

Hej!

Nu när åskan är här, var då rädd om din router och dator. Koppla ur routern och annan elektronik när det åskar så minimerar du risken för förstörd utrustning efter blixtnedslag. För mer information besök oss på telia.se/aska-sms.

 

Hälsningar Telia

Nyheter maj

Ingen avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om budgeten för nästa år (2018–2019) och
beslutade att inte höja avgifterna/hyrorna för nästa år heller.
Sist avgifterna höjdes var 2012.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på kundwebben.

Mer info finns att läsa här.

Gästlägenheten finns nu att boka

All information på hemsidan.

Nyheter maj

Kom ihåg Extrastämman

Måndag den 14 maj 2018 kl 18.00
Den formella kallelsen är utskickad. Det som ska behandlas är
stadgebyte och styrelsens förslag om utredning av solcellsinstallation.

Gästlägenheten/Lekplatsen

Efter stämman den 14/5 visas den nya övernattningslägenheten och den renoverade lekplatsen.

Korvgrillning

I samband med visningen och vid bra väder bjuder styrelsen på korvgrillning.

Välkomna!

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på https://riksbyggen.se och loggar in på fliken kundwebb.

Mer info finns att läsa här.

Oljning balkongräcken F-husen

Oljning av balkongräckena pågår. Arbetet kommer att vara klart i början på maj.

Kontaktman hos Celander är Stefan 070–7570674.

Trevlig vår önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2018

Kallelse till extra stämma

Måndagen den 14 maj 2018 kl 18.00
Plats: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg
Dagordning enligt stadgarna, § 22 a – g samt:

1) Stadgebyte

Vid ordinarie föreningsstämma den 6 december beslutade stämman, med 26
röster mot 0, att anta Riksbyggen nya normalstadgar 2014, version 2016:1 med
årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna. För giltighet av beslut om
stadgeändring krävs att samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter
varandra följande stämmor samt att minst 2/3 av de röstande på sista stämman
röstar för att anta de nya stadgarna.

2) Utredning av solcellsinstallation

I samband med framtida underhåll/renovering av husens yttertak föreslår styrelsen
att den får i uppdrag att utreda möjlig solcellsinstallation.

Varberg i april 2018
STYRELSEN

Förslag och ärenden som du vill att föreningsstämman skall behandla måste skriftligen anmälas till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång.
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, registrerad partner, föräldrar, syskon eller barm får vara ombud. Ingen bostadsrätt får som ombud företräda mer än en medlem.

Anmälan till extra föreningsstämma för Riksbyggens bostadsrättsförening
Varbergshus nr 5. Vi bjuder på förtäring och vill därför veta hur många som kommer.

Nyheter April

Skadegörelse

Det har det tyvärr varit skadegörelse på parkeringarna igen. Om du är drabbad, kom ihåg att alltid göra en polisanmälan. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att minska skadegörelsen. Vi måste alla vara extra vaksamma på vad som händer i området och på parkeringarna. Om ni ser något misstänkt kontakta polisen, som är informerade. 114 14 för icke akuta / pågående ärenden eller 112 som vanligt när det är pågående / akut.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på kundwebben där det går att skapa en inloggning om ni inte redan har det. Mer info finns att läsa här.

Dörrarna

PEAB har utfört garantijusteringar / översyn av dörrarna. Om det är någon boende som trots detta fortfarande har problem med dörrarna, så ber vi er att snarast göra en ny felanmälan via Riksbyggen, även om det är anmält tidigare.

Oljning balkongräcken F-husen

Oljning av balkongräckena kommer att påbörjas den 23/4, styrelsen har valt Celanders Måleri till detta arbete. Kontaktman hos Celander är Stefan 070–7570674.

Gästlägenheten

Arbetena med att färdigställa gästlägenheten pågår och lägenheten

beräknas vara klar i maj. Mer info kommer.

Vårsopning

Är på gång.

Lekplatsen

Är färdig. Välkomna!

 

Trevlig vår önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 April 2018

Service av garageportarna

Hej,

Vi har tecknat ett serviceavtal med garage Port Experten och de kommer att göra sin första service vecka 16.
Se till att inte ha bilen i garaget under de två dagarna, den 17 och 18 april.

 

Mvh Styrelsen / Riksbyggen

Nyheter Mars

Dörrarna

PEAB har utfört garantijusteringar / översyn av dörrarna. Om det är någon boende som trots detta fortfarande har problem med dörrarna, så ber vi er att snarast göra en ny felanmälan via Riksbyggen, även om det är anmält tidigare.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på kundwebben där det går att skapa en inloggning om ni inte redan har det.

Mer info finns att läsa här.

Oljning balkongräcken F-husen.

Oljning av balkongräckena kommer att påbörjas den 23/4, styrelsen har valt Celanders Måleri till detta arbete. Kontaktman hos Celander är Stefan 070–7570674.

Gästlägenheten

Arbetena med att färdigställa gästlägenheten pågår och lägenheten

beräknas vara klar i maj. Mer info kommer.

Lekplatsen

På den stora lekplatsen mitt i området kommer det att bytas ut en del lekredskap.

Dessa arbeten beräknas vara klara i april.

Garageportarna

På garageportarna kommer det att utföras en service / översyn av Garageports Experten nu i vår.

Om det är någon som har problem, anmäl detta snarast via Riksbyggen.

Okänd markering på brevlådor

Vi i styrelsen vet inte vad det är för markeringar som utförs bl a på brevlådor i området,

därför ber vi er att vara extra vaksamma på vad som händer i området.

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida

 

På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg – en väldigt bra funktion. Denna finner ni på höger fält.

Glad Påsk önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Mars 2018

Information

Vi i styrelsen har uppmärksammat att bla. brevlådor på området har blivit märkta med ett kryss, vi önskar att ni har extra koll när ni går på området

/Styrelsen

« Older Entries Recent Entries »