Äckrebladet Januari 2017

Åtgärder efter OVK besiktning

Tyvärr blev inte alla lägenheter godkända vid OVK besiktningen i höstas. Vi har valt Bravida till att utföra arbetet åt föreningen. Bravida kommer själva utföra budning och kontakter med oss boende. Arbetena får påbörjas 2017-01-16 och ska vara klara 2017-02-28, därefter kommer en del ombesiktningar att ske.

Matavfall

Vi boende har blivit sämre på att källsortera vårt matavfall, vi sorterar ung 2 % mindre matavfall nu än när vi började med matavfallsorteringen. Alla våra soprum är uppskyltade hur man ska sortera och det finns bruna papperspåsar till matavfallet i alla soprum.

För de som vill ha mer info hur man sorterar finns det på www.vivab.se

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att källsortera för miljön.

Riksbyggen

Riksbyggen Förvaltningen har bestämt att de ska flytta till nya lokaler på industriområdet under våren 2017. Vi kommer att ha kvar Riksbyggen som förvaltare precis som nu, men de kommer att flytta sin utrustning och personalen kommer att utgå från de nya lokalerna för hela Varberg.

Grinden (södra infarten)

Här är det placerat en stor urna och en blomlåda. Dessa ska vara placerade vid grinden för att hålla ner farten på cyklister som cyklar igenom området.

Äckrebladet finns också att läsa här.

Alla äckreblad finns arkiverade här.

Nyheter September 2016

Valberedningen
Föreningens styrelse behöver en ny representant då en medlem i styrelsen meddelat att han avsäger sig sitt uppdrag till Stämman 2016. Om du som boende inom området är intresserad eller om du känner någon som är intresserad av att ingå i föreningens styrelse är du välkommen att snarast kontakta någon i valberedningen.

 

Per Hjort                    Per

Marika Ekfeldt          Marika

Fredrik Lithén           Fredrik

Annika Ljunggren     Annika

Brandvarnare
I alla lägenheter ska det finnas brandvarnare, som föreningen monterade samtidigt som
värmepumparna monterades, tänk på att byta batteri.
För ökad trygghet så finns det brand -och inbrottslarm som är uppkopplade mot
larmcentral för åtgärd att köpa på marknaden.

Parkeringarna
Tänk på att parkera era bilar i rutorna, så att fler får plats.

En trevlig höst önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Sep 2016

OVK

OVK

Riksbyggen har fått i uppdrag att genomföra den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i ert hus. Det innebär att vi kommer att utföra en funktionskontroll av ventilationssystemet. Även frånluftskanalerna och imkanalen i kök kommer att rensas. Syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar.

Bravida i Varberg är anlitad att utföra uppdraget och de kommer att starta på måndag den 26/9 och beräknas vara klara med alla lägenheter på tisdag den 4/10. Ni kommer att bli aviserade ca 1 vecka innan startdatum av Bravida. Kan ni inte vara hemma, så kommer Bravida be Er om tillträdde till lägenheten med hjälp av huvudnyckel.

Om ni inte kan vara hemma och inte vill att entreprenören går in med huvudnyckel så ber jag er att kontakta Pär Wikstrand på Bravida som är kontaktperson för uppdraget. Har ni husdjur, larm o d så vänligen kontakta Pär.

Pär Wikstrand 070-591 88 16

Inför kontrollen så ber vi er att ta bort möbler, prydnadssaker, kryddhylla och diverse tillhörigheter i anslutning till fläkt i kök och runt/vid alla frånluftsdon (badrum, ev. Klk).

Nyheter Augusti 2016

OVK besiktning
Det kommer att utföras OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) nu under hösten. Vi har valt Bravida till att utföra arbetet åt föreningen. Vi har även beslutat att göra OVK i alla lägenheter trots att lagen endast säger att det ska göras i F- husen, allt för att säkerställa en så bra boendemiljö som möjligt för alla.

Mer info kommer innan det påbörjas.

Garagen 

Det har tyvärr varit inbrott i fordon i våra garage och det finns misstanke om att förövarna har kommit in via ett olåst garage som ligger i samma länga.

Tänk på att alltid låsa ert garage
Fungerar det inte eller det är andra problem så felanmäl till Riksbyggen  0771 860 860 eller på www.riksbyggen.se

Parkeringarna

Tänk på att parkera era bilar i rutorna, så att fler får plats.

Dörrarna

Glöm inte Hemma / Borta funktionen på låsen.

Problem med dörrarna eller låsen ska felanmälas till

Riksbyggen  0771 860 860 eller www.riksbyggen.se

 

En trevlig sensommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Aug  2016

 

Äckrebladet finns också att läsa här

Nyheter Juli 2016

Nu är dörrbytet klart

Det blev ett riktigt lyft för hela området. Det enda som återstår i nuläget är lite efterjusteringar

Nycklar

All nyckelhantering (nya / flera nycklar osv) till bostäderna och garagen hanteras av

Riksbyggen 0771 860 860 eller på www.riksbyggen.se

Det går inte att köpa nycklar utan att Riksbyggen beställer åt oss boende.

ASSA 2002

”Hemma / Bortaknapp ” / Uppställningsknapp (liten svart knapp)

Funktion

Trycks uppställningsknappen ned blockeras vredfunktionen så att låset ej kan öppnas inifrån. Utan nyckel = Bortasäkert.

Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt

vredfunktionen in = Hemmabekvämt.

Vid behov av smörjning använd endast:

Till kista i dörr: Teflonspray

Till låscylinder: Låsspray

 

En trevlig sommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Juli 2016

Äckrebladet finns också att läsa här

Brand

Det har brunnit i en lägenhet på området. Ärendet hanteras av försäkringsbolaget som även varit i kontakt med övriga drabbade. Vi har ingen tidplan för renovering av lägenheten i nuläget.

Solarium

Då var det nya solariet på plats!

Viktigt att tänka på är att det nu bara går att betala med tior istället för femmor som det varit tidigare. 

Kallelse till extrastämma

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till extra föreningsstämma med anledning av byte till nyta lägenhetsdörrar.

Tisdagen den 7 juni 2016 kl 17.30

Dagordning enligt stadgarna § 22 a- g samt styrelsens proposition om byte till nya lägenhetsdörrar. För att föreningen ska bekosta dörrbytet krävs beslut på stämman med enkel majoritiet (minst hälften av de röstande).

Plats: Kvarterslokalen Ymergatan 23.

Varberg maj 2016
Styrelsen

 

Med anledning av att föreningens nuvarande stadgar sager att den boende själv ska ansvara för kostnader för bland annat sin ytterdörr, krävs beslut på en stämma för att låta föreningen ta kostnaden för ett dörrbyte. För beslut i frågan krävs att minst hälften av de närvarande på extrastämman röstar ja till förslaget. 

 

Se bilaga för mer info i PDF.

Nyheter Maj 2016

Ingen avgiftshöjning i år heller
Styrelsen har fattat beslut om budgeten för nästa år (2016-2017) och beslutade att inte höja avgifterna/hyrorna för nästa år heller.

Föreningen klarar detta trots kostnaderna från dörrbytet.

Dörrbytet pågår för fullt

Slutbesiktning kommer att ske i midsommarveckan.

Parkering & Trafik

Fordonstrafik i området ska ske återhållsamt och med gångfart, tänk på övriga boende.

Parkering får endast ske på markerade platser och självklart ska in- och utfarts vägar hållas fria för räddningstjänsten.

Komposten

Självklart så slänger vi inga påsar i komposten.

Om och tillbyggnationer

Checklista som ska medfölja ansökningarna till styrelsen finns att läsa här

Nya stadgar

Styrelsen kommer att föreslå att föreningen ska anta nya stadgar. Kallelse och info kommer

www.ackregarden.se

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida.
På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.

En trevlig sommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2016

 

Äldre Äckreblad går att hitta här

« Older Entries Recent Entries »