Nyheter Oktober

Stämman

Årsstämman blir 2019-11-20 kl 19.00 i Kvartershuset

Utöver de ordinarie punkterna i stadgarna så kommer vi att diskutera den kommande

takrenoveringen samt fatta beslut om färg på taken och om solceller (ska vi bygga med solceller eller ej?). Den formella kallelsen kommer.

Ventilation

När det gäller köksfläktarna så får vi boende inte glömma att rengöra fettfiltret
(det runda under kåpan) regelbundet samt byta detta 1 ggr/år.

Tänk på att golvventilationen som alla lägenheter är utrustad med INTE får demonteras vid renoveringsarbeten och den ska vara i drift hela året.

Värmepumparna

Värmepumparna är effektivast om de får stå på dygnet runt och om man inte justerar temperaturen för ofta. Det kan ta upp till 2 dygn innan temperaturen ändras i alla rum.

För att få bästa effekt så är det ett måste att gällande skötsel- och serviceföreskrifter följs se hemsidan t ex så måste både ute och inne delarna rengöras regelbundet.
Inne delens luftfilter bör rengöras minst en gång varannan veck och filtret måste bytas om det är trasigt.

Vi vill påpeka att de inte är föreningens pumpar utan man äger sin egen.

Hemförsäkring

Vi vill påminna om att det är krav på obligatorisk hemförsäkring för alla som bor på området.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på https://riksbyggen.se och loggar in på fliken kundwebb.

På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion. Se till höger på datorn eller längst ner på mobiltelefon.

En fortsatt trevlig höst önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Okt 2019