Nyheter Dec

Stämman

Årsstämman hölls 2019-11-20 och Stömmoprotokollet finns här på hemsidan.

På mötet beslutades bl.a. att takbyteprojektet går vidare till upphandlingsfasen.

 

Takbyteprojektet

 

 • Taken ska bytas och ändras färg på (om vi får bygglov) samt kuporna ska målas. Tanken är att det ska bli entreprenadtid på ca 2 år efter avslutad upphandling.
 • Detta stora projekt har flera stora utmaningar bl.a.
  – ställningsbyggande (hur och var ska ställningarna stöttas mot mark)?
  – utförande tid (mellan vilka tider, helger)?
  – arbetsbodars placering?
  – material- och avfallscontainers placering?
 • Installation av solceller för föreningens fastighets el (ej för boende el). Solcellerna kommer endast att monteras på ett antal F- hus, dvs det blir inga solceller på hela området, enligt rekommendationer från två fristående utredningar samt beslut på stämman. Det blir inga laddstolpar eller motorvärmaruttag i detta projekt, då områdets elnät inte klarar av belastningen.
 • Upphandling av solceller för föreningens fastighets el samt försäljning av överskotts el pågår med Varberg Energi, då de är nätägare.
 • Inga nya stora arbeten kommer att utföras på området, innan takbyteprojektet är klart.

 

Föryngring av buskage

 

Styrelsen har beslutat om fortsatt föryngring av buskage med mera ihop

med vår förvaltare Riksbyggen. Under 2020 kommer vi bl.a.

 • Klippa ner häcken runt kvartershuset, så att den kan växa upp och bli en snygg häck.
 • Beskära träd tex. Magnolian och Lärken vid hus 4.
 • Klippa ner och gräva upp vissa buskage, som kommer att återplanteras senare i vår.
 • Blodbok kommer att planteras vid stubbträdet i vid Äckregårdsvägen 98.
 • Trädet vid Stenåsavägen 77 kommer att tas ner.
 • Det pågår även ett projekt där ”trekanten ” vid förrådet mot Stenåsavägen kommer att omdisponeras samt omplanteras.