Kallelse till Extrastämma

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till extra föreningsstämma med anledning av stadgeändring.

 Måndagen den 2 mars 2020 kl 18.00

Plats: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna, § 59 a – g samt:

Stadgeändring

Föreningen har vid tidigare stämmor beslutat att använda Riksbyggens nya normalstadgar 2014, version 2016:1 med årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna. Ett fel har smugit sig in i § 29, Föreningens ansvar. Nuvarande text:

 

  • radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)

 

Styrelsen för brf Varbergshus nr 5 föreslår att följande text ersätter den nuvarande:

 

  • vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning)

 

För giltighet av beslut om stadgeändring krävs att samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter varandra följande stämmor samt att minst hälften av de röstande på första stämman och 2/3 av de röstande på andra stämman röstar för att anta de nya stadgarna.

 

Varberg i februari 2020

STYRELSEN