Nyheter Februari

Takbytesprojektet

Nu går takprojektet in i nästa fas, förfrågningsunderlag kommer att skickas ut till ett antal byggare / entreprenörer den närmsta tiden.

 • Val av entreprenör kommer ske under våren.
  Taken ska bytas och ändras färg på till antracitgrå betongtakpannor. Arbetena kommer att ske utifrån, alla vi boende måste ”röja” på våra vindsutrymmen. Framförallt på R-husen som inte har råspont under takpannorna idag.
 • Installation av solceller för föreningens fastighets el (ej för boende el). Solcellerna kommer endast att monteras på 3 st F- hus 16,18 och 19.
 • Bygglov är klart för ändring av färg på taken samt solcellerna.
 • Vi vet inte när entreprenadarbetena kan påbörjas, troligtvis tidigast efter semestern i år.
 • Tanken är att det ska bli entreprenadtid på ca 2 år efter påbörjad entreprenad.

Detta stora projekt har flera stora utmaningar bl.a.

 • Ställningsbyggande runt alla huskroppar även vid våra uteplatser (hur och var ska ställningarna stöttas mot mark)?
 • arbetsbodars, material- och avfallscontainers placering?
 • Upphandling av solceller för föreningens fastighets el samt försäljning av överskotts el pågår med Varberg Energi, då de är nätägare.
 • Inga nya stora arbeten kommer att utföras på området, innan takbyteprojektet är klart.

Föryngring av buskage

Styrelsen har beslutat om fortsatt föryngring av buskage med mera ihop med vår
förvaltare Riksbyggen. Under 2020 kommer vi bl.a.:

 • Klippa ner häcken runt kvartershuset, så att den kan växa upp och bli en snygg häck.
 • Beskära träd tex. Magnolian och Lärken vid hus 4.
 • Klippa ner och gräva upp vissa buskage, som kommer att återplanteras senare i vår.
 • Blodbok kommer att planteras vid stubbträdet i vid Äckregårdsvägen 98.
 • Det pågår även ett projekt där ”trekanten ” vid förrådet mot Stenåsavägen kommer att omdisponeras samt omplanteras. Detta sker när takprojektet är färdigt.

Trevlig vår!
önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Feb 2020

 

Äckrebladet finns även att läsa på denna sidan om man vill läsa äldre äckreblad.