Släpkärran

Det är trevligt att se hur bokningarna för släpet ökar. Inte minst nu när takprojektet börjar ta fart. Vi i styrelsen skulle dock vilja be er boende att tänka på att följa några enkla regler.

När ni tagit ut kärran, se alltid till att garageporten är neddragen och låst.
Se till att hjulet stödhjulet är tillräckligt långt uppdraget så det inte slår i marken när ni kör. När man väl lastat kan tyngden annars göra att det går i marken och förstörs.
Lås alltid släpet och gör inordning de fästanordningar som ni använt. Slutligen se till att släpet är rent efter att ni använt det.