Släpkärran är uppgraderad

 

Då vintern nalkar och vi beslutat att ha kvar vår second handverksamhet, har vi köpt in ett täcke i form av presenning till släpet. Detta för att skydda mot snö och vind. Vi har även köpt in rampar till släpet så man kan lasta på och av maskiner och skottkärra mm. dessa får ni be om då de finns tillgängliga i ett annat utrymme.