Kallelse till årsstämman

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till ordinarie årsstämma för tiden 2019-07-01 – 2020-06-30.

Tisdagen den 24 november 2020 klockan 19.00

Dagordning enligt stadgarna § 59.

På grund av den rådande pandemin kommer styrelsen att besluta i vilken lokal årsstämman skall genomföras, beroende på hur många personer som anmäler sig. För att minimera antalet närvarande och ändå bibehålla röstlängd enligt stadgarna önskar styrelsen att endast EN röstberättigad boende per lägenhet deltar på stämman.
Ett alternativ är att använda möjligheten att rösta via ombud med fullmakt. Fullmakt bifogas denna kallelse.
Årsstämman kommer att sändas digitalt för dem som önskar FÖLJA stämman. Observera att det inte går att rösta via den digitala sändningen. För detta krävs fysisk närvaro på stämman eller ombud med fullmakt. För att följa årsstämman digitalt, hemsidan för mer information.

I år kommer ingen förtäring att serveras på stämman. Förtäringen har detta år utgått med tanke på den rådande Coronasituationen.

För att styrelsen ska kunna ges tillfälle att hitta en lokal till årsstämman, beroende på antalet anmälda, ska anmälan till den fysiska årsstämman göras på bifogad anmälningstalong senast tisdag den 3 november.

Senast tisdag den 10 november meddelas var årsstämman kommer att genomföras.

Varberg i oktober 2020

Styrelsen

Fullmakt i pdf