Inställd Årstämma!

Med anledning av den rådande pandemin och de skärpta restriktioner som nu råder har styrelsen beslutat att ställa in den fysiska årsstämma som skulle hållits tisdag den 24 november. Istället kommer stämman att genomföras med hjälp av poströstning i slutet av november. Poströsterna kommer att sammanställas vid ett möte mellan ordförande, sekreterare och rösträknare torsdag den 17 december kl 16.00 i Kvartershuset, Ymergatan 23.

Mer information kommer att delas ut under vecka 47.

Styrelsen