Nyheter Aug

Triple Play

Vi har skrivit ett nytt avtal med Telia om Triple play. Avtalet kommer att börja gälla när förändringarna är gjorda, prel tidplan är sep / okt.

Det nya avtalet innebär att allt detta ingår:

Telia Bredband kapaciteten höjs till 250/250 Mbit/s

Tv-paket Lagom

Bredbandstelefoni

Tvillingabonnemang

Telia Smart med 1 rök- & 1 fuktsensor i varje lägenhet

Utbyte/uppgradering av utrustningen (även den gemensamma

utrustningen kommer att uppgraderas) t ex ny router osv ingår för alla boende

Antivirus får resp boende betala själv numer.

Priset höjs till ung 258:- / månad

Utbytet/installation av utrustningen kommer att utföras av Eltel på uppdrag av Telia. När den gemensamma utrustningen uppdateras/byts så kommer det att innebära störningar dagtid för alla i hela området under några dagar.

Prel tidplan för arbetena är sep / okt mer info kommer. 

Stenkistor och dagvattenledningar 

Nu när takprojektet närmar sig slutet så har vi beslutat att alla stenkistor och dagvattenledningar på hela området kommer att rengöras / spolas (tyvärr kommer detta att innebära en del störningar för oss boende). Arbetena kommer att utföras under hösten av Riksbyggen & Varbergs Spolservice.

Asfaltering och återplantering

Under våren 2022 så kommer asfalten att repareras samt ”trekanten” kommer att återplanteras.

 

Fortsatt trevlig sommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Aug 2021