Telia Triple play störning

Då ElTel för tillfället inte utför några arbten på området så tänk på att vid ev. problem/störning i Trilpe Play, stäng av / bryt stömmen till all utrustning (alla switchar / konvertrar etc). Efter någon minut slå på allt och vänta i 20 min och se om det kommer igång (som alltid ). Jag har nämligen fått indikationer från Telia på att det kan vara störningar här pga den planerade uppdateringen som är senarelagd pga sjukdom se meddelande dat 30/9 .

Krånglar det fortfarande så kontakta: Telia support 020 240 250.

Ordf

Lennart Fritzon