Nyheter April nr2

  • 10 Maj Grillning och Extra stämma 

Den 10 maj kommer vi att ha invigning av den nya ”piratlekplatsen” kl. 15.

OBS fel datum har smugit sig in i tidigare info. 

Därefter blir det grillning (Telia, Riksbyggen Bygg samt föreningen bjuder).

Kl 18 blir det en extra stämma (separerat kallelse är utskickad) då det finns ett förslag från styrelsen att anlägga en grillplats och en boulebana med tillhörande sittplatser vid nuvarande Trekanten. Bakgrund: Nu när föreningen har renoverat ytterligare en lekplats föreslår styrelsen att det byggs en samlingsplats för vuxna i området. Detta är viktigt då vi vill ha ett levande område anpassat för alla våra boende med social mångfald.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om bland annat Telia och utbyte av varmvattenberedare. Styrelsen svarar förstås också på eventuella frågor.    

Byte vatten avstängningsventiler

Då det tyvärr är ett antal avstängningsventiler för inkommande vatten till huskropparna som är trasiga, så har vi bestämt att dessa ska bytas nu i vår. Detta innebär att vattnet kommer att få stängas av på området i omgångar, mer info kommer.

Ev. frågor tar ni med Riksbyggen. 

 

Asfalteringsarbeten 

Varbergs kommun kommer utföra asfalteringsarbeten på Stenåsavägen & Äckregårdsvägen. Info varberg.se/asfaltsjobb

 

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

 

 Fortsatt trevlig Vår

önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 April 2022