Spadtag för Äckretorget

Som en del redan märkt har arbetet med Äckretorget påbörjats.

Hoppas det inte ställer till det för mycket för boende i närmiljön och då flera arbeten utförs parallellt kortas tiden ner en del.