Information från Riksbyggen gällande kommande projekt under hösten

Inom kort kommer flera projekt att genomföras på ert område.

Asfaltering v36-v37 

Under dessa veckor så kommer Peab att justera och asfaltera vissa delar av ert område. Största arbetet kommer att ske kring norra infarten och runt Äckretorget.

Inventering av skyddsrum

Under september månad kommer skyddsrummen att inventeras. Vid inventeringen kontrollerar Presto att skyddsrummen uppfyller alla myndighetskrav som finns.  De boende vars förråd berörs av inventeringen kommer att informeras om detta i god tid.

Byte av varmvattenberedare

Föreningen har skrivit avtal med Assemblin som kommer påbörja byte av varmvattenberedare under hösten. Det är varmvattenberedare av den äldre modellen (300 liter) som kommer att bytas ut. Arbetet har nu gått in i planeringsfasen. Alla boende som berörs kommer att få meddelande om datum och tid för bytet i god tid.

 

Det är den boende som står för alla kostnader som uppstår om något avviker från standardkonstruktionen. Har varmvattenberedaren ex byggts in är det den boendes ansvar att på egen bekostnad riva ner och göra den lättåtkomlig för Assemblin när de kommer och genomför bytet.

Med vänlig hälsning

 

Sara Gustavsson

Gruppchef

Tfn: 0340-82599

sara.x.gustavsson@riksbyggen.se