Service på värmepumpar och kontroll av brandvarnare

Information för de boende i området.

Vi kommer att utföra service på luft-luftvärmepumpar och göra en tillsyn av brandvarnare.

Detta kommer att ske med start under februari-mars 2024.

*Mer information, se nedan.

 

Avisering om tid för service