Äckrebladet Februari 2024 Byte regn/dagvattenledningar och modernisering av allén

Byte regn/dagvattenledningar och modernisering av allén

• Föreningen måste genomföra åtgärderna på regn/dagvattensystemet på grund av att vattenledningar är täta för att vegetation har växt in i rören.

• Riksbyggen har, tillsammans med styrelsen, tagit fram ett förslag till modernisering av allén som stämman fattade beslut om.

• Arbetena kommer att påbörjas nu i feb och är planerade att vara klara innan vintern -24 (med uppehåll för semestern).

• Arbetena kommer att pågå vid Äckregårdsvägen 36–82 samt Ymergatan 35-69

• Tyvärr är detta stora arbeten som kommer att påverka oss boende, Styrelsen, Riksbyggen och Entreprenören kommer att göra det bästa av situationen för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

• Styrelsen har valt KS Anläggning och Mark för att utföra arbetena ihop med Riksbyggen.

• Mer Info kommer från Riksbyggen och KS Anläggning och mark löpande.

”Mitt Riksbyggen”

Det är viktigt att vi boende uppdaterar våra kontaktuppgifter på ”Mitt Riksbyggen” på www.riksbyggen.se.

OBS. Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.

Med hopp om allas förståelse och samarbete

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Februari 2024