Ansökan om byggnation eller ändring av trädgård

Vi i styrelsen på BRF Varbergshus nr 5 ser med glädje att boende “fixar och

donar”.

Det finns dock lite saker man måste tänka på och lämna in för allas trevnad

och för att styrelsebesluten ska flyta bättre, använd därför denna checklista.

Kommunens regler och riktlinjer finns att läsa här

Denna checklista och tillhörande information mailas till styrelsen@ackregarden.se.

 

Vid alla ombyggnationer så gäller följande:

Om man får lov av styrelsen att bygga om  / renovera så är det under förutsättning att renoveringen utförs i enlighet med gällande lagar och förordningar samt att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Eventuella myndighets tillstånd t ex bygglov får ni som boende själva söka och bekosta.

Innehavaren av bostadsrätten har ansvar för att lagar och förordningar t ex Bas-U och Bas-P efterlevs.

Innehavaren av bostadsrätten har framtida underhållsansvar för det som är ändrat från original konstruktionen.

Genom att påbörja ombyggnationen accepterar ni villkoren enligt ovan, samt att ni förbinder er att informera nya innehavare vid en ev. försäljning av bostadsrätten.

Arbetet skall vara färdigställt inom 1 år.