Ansökan om ombyggnation eller ändring av trädgård

Vi i styrelsen på BRF Varbergshus nr 5 ser med glädje att boende “fixar och

donar”.

Det finns dock lite saker man måste tänka på och lämna in för allas trevnad

och för att styrelsebesluten ska flyta bättre, använd därför denna checklista. Bifoga måttsatt skiss/ritning.

Kommunens regler och riktlinjer för staket finns att läsa här

Denna checklista och tillhörande skiss/ritning samt övrig information mailas till styrelsen@ackregarden.se.

Efter att Bostadsrättslagen ändrades 2023-01-01 så krävs det styrelsens tillstånd för fler typer av ombyggnationer än tidigare. Om bostadsrättsinnehavare efter 1 jan 2023 utför en olovlig åtgärd kan det leda till att bostadsrätten förverkas. Så det är extra viktigt att boende ansöker om renoveringar och ombyggnationer så detaljerat som möjligt.

 

Vid Ändringar / Ombyggnationer (framförallt El och VVS) gäller följande:

Förändringar av lägenheten får endast ske efter tillstånd av föreningens styrelse.

Vid yttre tillbyggnader ska styrelsen och grannar tillfrågas. Tänk på att även ansökan om bygglov kan bli aktuellt.

Checklista som ska användas vid ombyggnationer finns ovan, och den ska mailas till styrelsen ihop med övriga handlingar så att detta blir som en ansökning. Det mailas till: styrelsen@ackregarden.se

Om man får lov av styrelsen att bygga om / renovera så är det under förutsättning att renoveringen utförs i enlighet med gällande lagar och förordningar samt att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Eventuella myndighetstillstånd t ex bygglov får ni som boende själva söka och bekosta.

Innehavaren av bostadsrätten har

– ansvar för att lagar och förordningar t ex Bas-U och Bas-P efterlevs.

– alltid framtida underhållsansvar för det som är ändrat från originalkonstruktionen.

Samt att innehavaren förbinder sig att informera nya innehavare vid en ev. försäljning av bostadsrätten.

Färg på ytterdörrar, byggnader och staket får inte avvika från omgivande färgsättning – vitt, fasadfärg eller tryckimpregnerat. Färgnummer för fasadfärg till varje fastighet finns hos fastighetsskötaren eller på www.ackregarden.se.

 

Styrelsen Varbergshus nr 5