Återvinningskort

Kortet är laddat med 6 besök per år och tillhör lägenheten.

Kortet är klart att användas

Kortet är inte kopplat till någon personlig kod (pinkod eller liknande) och behöver inte heller aktiveras. Du kan börja använda kortet från och med den 18 november. Då öppnar också den nya återvinningscentralen på Holmagärde!

Så funkar det
När du besöker återvinningscentralen håller du upp kortet vid bommens läsare. Ditt besök registreras och bommen öppnas. Kortet kan användas på alla återvinningscentraler i Varberg och Falkenberg.

En del avfall kan lämnas utan kort
Har du bara avfall som omfattas av producentansvar såsom elektronik, vitvaror och farligt avfall kan du lämna det utan att använda ditt återvinningskort. Du kan även lämna saker till återbruk utan kort.

Endast privatpersoner får lämna farligt avfall på återvinningscentralen.

Spara kortet, nya besök fylls på
Vid varje årsskifte nollställs kortet och laddas med 6 nya besök som ingår i fastighetens abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Kvarvarande besök sparas inte till nästkommande år.

Om besöken tar slut
Du kan göra ytterligare besök utöver de som finns på kortet. Du använder kortet som vanligt vid läsaren och får då godkänna fakturering för extra besök. Extra besök kostar 250kr/besök, enligt gällande avfallstaxa. Hör med Riksbyggen hur debitering av extrabesök kommer att ske.

Anmäl förlust eller stöld
Tänk på att återvinningskortet är en värdehandling. Ett nytt kort kostar 200 kr, enligt gällande avfallstaxa. Anmäl borttappat kort till Riksbyggen och få information om hur debiteringen kommer att ske.

För mer information om hur du använder kortet
gå in på www.vivab.info/atervinningskort eller kontakta VIVAB:s kundtjänst via e-post vivab@vivab.info eller telefon 0757-27 40 00.

 

Återvinningskort pdf