Viktig Information till Boende

Allmän information rörande bl a skador, försäkringsskydd, antenner, byggnation, sophantering mm. Föreningen har bestämt att alla boende MÅSTE ha en egen hemförsäkring. Där står även vad som finns att tillgå på Äckregården, vart man vänder sig vid felanmälan, vidare om störningsjour, förvaltare mm. Detta hittar du här:  Allmän information till boende Vbg hus 5   eller under fliken Allmän information boende.

Info om avgifterna hittar du under sidan hyresförändringar.

Information Triple Play/bredbandsnät. 
Området har ett ”eget” fastighets/bredbands/fiber nät dvs det finns fiber till varje lägenhet. Vårt fastighetsnät installerades 2008 och Telia har driftansvaret. Vi har ett nytt avtal och ny utrustning från 2022-02-01 Vad som ingår i paketet och information finns under länken: Telia Triple Play

TV Paketet heter Kollektiv kombination Lagom.

Kvartershuset
Vi har förmånen att kunna hyra lokalen i för fest, möten mm. I länken Kvartershuset  finns de regler som gäller vid hyra av lokalen. Lokalen bokas hos Göran Becker på telefon 070-6394501 före kl 18:00.

Nycklar

All nyckelhantering (nya / flera nycklar osv) till bostäderna och garagen hanteras Riksbyggen  0771 860 860 eller på www.riksbyggen.se Det går inte att köpa nycklar utan att Riksbyggen beställer åt oss boende.

Energi förbrukningEnergideklaration på alla våra fastigheter är utförd 2008 protokollet finns hos Riksbyggen/ Förvaltaren 0771 860 860.  Det finns även en el-utredning utförd 2012 där ni kan se snitt förbrukningen i de olika lägenhets typerna, kan vara bra att jämföra den egna förbrukningen med snittet om man vill spara el. I utredningen så framgår det också hur mycket energi förbrukningen för området har sänkts under 2000 talet med de energi spar åtgärder som vidtagits.  El Utredning