Telia Triple play störning

Då ElTel för tillfället inte utför några arbten på området så tänk på att vid ev. problem/störning i Trilpe Play, stäng av / bryt stömmen till all utrustning (alla switchar / konvertrar etc). Efter någon minut slå på allt och vänta i 20 min och se om det kommer igång (som alltid ). Jag har nämligen fått indikationer från Telia på att det kan vara störningar här pga den planerade uppdateringen som är senarelagd pga sjukdom se meddelande dat 30/9 .

Krånglar det fortfarande så kontakta: Telia support 020 240 250.

Ordf

Lennart Fritzon

 

 

Telia Triple play försening

 

Vi har tyvärr problem på Teamet med väldigt mycket sjukdomar, så vi blir tyvärr tvungna att skjuta upp installationerna då vi ej kan få fram tekniker som kan arbeta.

Förhoppningsvis kan vi börja en vecka senare, jag kommer vara noggrann med att samtliga hushåll kommer få sin avisering minst 1 vecka innan installationerna.

Återkommer med en korrekt tidsplan så fort jag får kontakt med alla.

Ber om ursäkt för förseningen och jag återkommer direkt när jag vet när vi får loss tekniker!

Med vänlig hälsning/

Björn Täge

Projektledare ELTel Göteborg Syd 

Nyheter september

Beroende på alla dessa extra aktiviteter så ber vi er att vara försiktiga samt ha förståelse för de störningarna som kan uppstå.

Takbytesprojektet

Takbytesprojektet är inne i slutfasen vilket innebär att det blir avetablering osv, med extra mycket tung trafik & störningar.

Telia Triple Play (internet & TV)

El-Tel har på Telias uppdrag börjat med uppgradering av utrustningen enligt vårt nya avtal. Tyvärr
kan detta innebära kortare driftstörningar dagtid. Prel tidplan är att arbetena kommer att utföras
löpande och den stora uppdateringen (med mest störningar) är prel. bokad till sista veckan i
september, mer info kommer.

Mer info om avalet finns i augustinyheterna.

Stenkistor och dagvattenledningar

Under vecka 38 med start onsdagen den 22/9 kommer det att påbörjas spolning av samtliga
stenkistor och dräneringsanläggningar på området. Arbetet förväntas pågå även in i vecka
39.Arbetet kommer påbörjas på den södra sidan av området för att avslutas nere vid Stenåsavägen.

Personal ifrån Riksbyggen kommer att finnas på plats tillsammans med Varbergs spolservice och kan kontaktas om eventuella problem dyker upp på Riksbyggen dag & natt 0771-860860
Aktuell informationen finns alltid på vår
hemsida www.ackregarden.se

Telia Triple Play

Telia Triple Play (internet & TV)

El-Tel har på Telias uppdrag börjat med förberedelser för uppgradering av utrustningen enligt vårt nya avtal. Tyvärr kan detta innebära kortare driftstörningar dagtid. Prel tidplan för den stora uppdateringen är sista veckan i september mer info kommer .

Mer info om avalet finns i augusti nyheterna.

 

Ordf

Lennart Fritzon

Spolning av stenkistor och dräneringsanläggningar

Denna information är från Riksbyggen

 

Under vecka 38 med start onsdagen den 22/9 kommer det att påbörjas spolning av samtliga stenkistor och dräneringsanläggningar på området. Arbetet förväntas pågå även in i vecka 39.

Arbetet kommer påbörjas på den södra sidan av området för att avslutas nere vid stenåsavägen.

Personal ifrån Riksbyggen kommer att finnas på plats tillsammans med Varbergs spolservice och kan kontaktas om eventuella problem dyker upp på Riksbyggen dag & natt 0771-860860

Med vänlig hälsning

Sara Gustavsson
Arbetsledare Varberg
Tfn: 0340-82599
Sara.x.gustavsson@riksbyggen.se

 

Spikar på vindarna

SK bygg kommer att kontrollera om det finns spikar som måste klippas av för att de har gått igenom råsponten på en del vindar, de berörda får lapp i brevlådan.

Det är viktigt att SK bygg får kontrollera detta .

Styrelsen GM ordf

Lennart Fritzon

 

Nyheter Aug

Triple Play

Vi har skrivit ett nytt avtal med Telia om Triple play. Avtalet kommer att börja gälla när förändringarna är gjorda, prel tidplan är sep / okt.

Det nya avtalet innebär att allt detta ingår:

Telia Bredband kapaciteten höjs till 250/250 Mbit/s

Tv-paket Lagom

Bredbandstelefoni

Tvillingabonnemang

Telia Smart med 1 rök- & 1 fuktsensor i varje lägenhet

Utbyte/uppgradering av utrustningen (även den gemensamma

utrustningen kommer att uppgraderas) t ex ny router osv ingår för alla boende

Antivirus får resp boende betala själv numer.

Priset höjs till ung 258:- / månad

Utbytet/installation av utrustningen kommer att utföras av Eltel på uppdrag av Telia. När den gemensamma utrustningen uppdateras/byts så kommer det att innebära störningar dagtid för alla i hela området under några dagar.

Prel tidplan för arbetena är sep / okt mer info kommer. 

Stenkistor och dagvattenledningar 

Nu när takprojektet närmar sig slutet så har vi beslutat att alla stenkistor och dagvattenledningar på hela området kommer att rengöras / spolas (tyvärr kommer detta att innebära en del störningar för oss boende). Arbetena kommer att utföras under hösten av Riksbyggen & Varbergs Spolservice.

Asfaltering och återplantering

Under våren 2022 så kommer asfalten att repareras samt ”trekanten” kommer att återplanteras.

 

Fortsatt trevlig sommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Aug 2021

« Older Entries