Skyddsrumsbesiktning

Skyddsrummen kommer att besiktigas/inveteras den 6 okt .

Ni som har förråd i skyddsrummen ska ha fått en särskild anvisning hur det ska gå till, om ni inte fått det eller har frågor kontakta  :

Förvaltare: Marielle Esmaili
Telefon: 035-19 25 29
E-post: marielle.esmaili@riksbyggen.se

Möts ni av telefonsvarare uppmanas ni att lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart möjlighet ges. Du kan även skicka E-post.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen / Styrelsen Varbergshus nr 5

Allmänna utrymmen i förråd

Inför inventeringen av skyddsrummen måste allt som står i gångar och allmänna utrymmen i förrådshusen plockas bort.

 

De saker som fortfarande står kvar den 15 september kommer att betraktas som skräp och därför slängas.

 

Med vänlig hälsning

 

Riksbyggen

 

Marielle Esmaili

Tfn: 035-19 25 29

Marielle.esmaili@riksbyggen.se

 

På uppdrag av styrelsen för Varberg 5

Information från Riksbyggen gällande kommande projekt under hösten

Inom kort kommer flera projekt att genomföras på ert område.

Asfaltering v36-v37 

Under dessa veckor så kommer Peab att justera och asfaltera vissa delar av ert område. Största arbetet kommer att ske kring norra infarten och runt Äckretorget.

Inventering av skyddsrum

Under september månad kommer skyddsrummen att inventeras. Vid inventeringen kontrollerar Presto att skyddsrummen uppfyller alla myndighetskrav som finns.  De boende vars förråd berörs av inventeringen kommer att informeras om detta i god tid.

Byte av varmvattenberedare

Föreningen har skrivit avtal med Assemblin som kommer påbörja byte av varmvattenberedare under hösten. Det är varmvattenberedare av den äldre modellen (300 liter) som kommer att bytas ut. Arbetet har nu gått in i planeringsfasen. Alla boende som berörs kommer att få meddelande om datum och tid för bytet i god tid.

 

Det är den boende som står för alla kostnader som uppstår om något avviker från standardkonstruktionen. Har varmvattenberedaren ex byggts in är det den boendes ansvar att på egen bekostnad riva ner och göra den lättåtkomlig för Assemblin när de kommer och genomför bytet.

Med vänlig hälsning

 

Sara Gustavsson

Gruppchef

Tfn: 0340-82599

sara.x.gustavsson@riksbyggen.se

Nyheter Juli

Husdjur

För allas trevnad så ber vi er som har husdjur att hålla koll på dem så det inte kissas & bajsas i sandlåder / lekplatserna osv. 

Telia Triple Play,  Telia smart family med Larm

Telia har missat att informera oss boende om Telia smart family där de nya larmen ingår.  Informationen finns på denna hemsidan.

Äckretorget

Arbeten med nya Äckretorget (fd Trekanten) kommer påbörjas V 27 Riksbyggen är ansvariga se separat info.

Byte av VVB

Styrelsen har fattat beslutet att byta de varmvattenberedare som aldrig är utbytta vi har valt Assemblin för detta arbete, arbetet beräknas påbörjas i Aug, mer info kommer

Riksbyggen är ansvariga för detta projekt. 

Asfaltering

Asfalteringslagning på området kommer att utföras senare i sommar.

Skyddsrums besiktning

Besiktningen av våra 3 skyddsrums kommer att ske under hösten. Hela skyddsrummet måste vara tillgängligt, dvs. även låsta utrymmen såsom lägenhetsförråd belägna i skyddsrummen.

Mer info kommer Riksbyggen är ansvariga för detta.

 

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.

 

 Fortsatt trevlig Sommar

Önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Juli 2022

Vatten och röksensorer Telia Triple Play

Vi har fått in samtal om problem med sensorer som inte fungerar som de ska. Är beklagligt om så är fallet men det finns en del saker som kan testas innan man ringer Telia och rådfrågar.

Hoppas detta hjälper.

Krånglar det fortfarande så kontakta: Telia support på Telia.se eller 020 240 250

Se manualer här

Vattensensor isärplockad

väl mött

Peter

« Older Entries