Vägarbete på Äckregårdsvägen

Hej som det ser ut kommer vi inte att behöva ta bort bilarna från parkering i anslutning till äckregårdsvägen. Dock kan viss fördröjning förekomma och att man får köra höger repsektive vänster för att ta sig ut.

 

Karta – Äckregårdsvägen[2305]

Läs mer nedan.

 

 

Arbetet fick som du vet skjutas fram till vecka 48. Tiderna på vår hemsida samt de orangea tavlorna vid vägen har uppdaterats efter detta.

Delar av arbetena är som sagt väderberoende men eventuella ytterligare förändringar uppdateras på hemsidan (länk nedan).

https://varberg.se/varbergvaxer/byggprojekt/trafikochgator/aktuellaasfaltsjobb.4.1c9cef7717ba76d0b14739a3.html

 

Tanken är fortsatt att utföra delen utanför infarten till er parkering kvälls- och nattetid och Äckregårdsvägen stängs då av för trafik. Vi kommer dock ordna så att in- och utfart till er parkering fortsatt är möjlig. Väntetid kan dock förekomma och in- och utfart kommer bara vara möjlig i en riktning åt gången dvs. norrut under en period och söderut under en period detta skyltas upp under avstängningen. Blir någon osäker så går det givetvis även att fråga personalen som utför arbetet på plats.

 

Jag fixar så vi får upp en skylt vid er infart.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Jimmy Johansson
Projektledare
Avdelning Projekt

Telefon: 072-151 61 90
E-post: jimmy.johansson@varberg.se

 

Varbergs kommun

Hamn- och gatuförvaltningen
432 80 Varberg

 

Varberg direkt: 0340-880 00
Webbplats: varberg.se

Årsstämma 2021

Varbergshus nr 5 ordinarie årsstämma för tiden 2020-07-01 – 2021-06-30.

Blir Måndagen den 6 december 2021 klockan 19.00 

Lokal: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna § 59 samt inlämnade motioner:

1 Byte av fasadfärg

2 Avslut av inre fond

3 Installation av laddstolpar

Mvh Ordf

Lennart Fritzon

 

Secondhandgaraget

Då jag beslutat att ha haspen på ( på insidan)går det inte att öppna garaget utifrån så om ni har saker ni vill skänka till secondhand kan ni höra av er till mig så kommer jag och låser upp. tel 070 2536113

Inbrott i Garage

Under natten mellan lördags och söndag har två garage haft påhälsning av tjuvar som lyckats ta sig in via garageporten. Saker har stulits och det är polisanmält. Någon gång efter 0100 inatt bröt de sig in via ett garage med motorstyrning. Detta kunde troligtvis bändas upp då en del glömmer av att låsa garaget med ordinarie lås då motorn har en fjärrkontroll som låser systemet. Genom våld har de sig sedan tagit sig in och stulit en stor mängd verktyg. De som har motor till porten tänk på att även låsa garaget så att de inte kan komma in lika enkelt. Även gå ut och känn på garageporten så den inte står öppen eller värre.

Styrelsen hade uppe om vi skulle ha extra lås men valde bort detta då det kunde ge en extra indikation på att något av större värde befann sig i utrymmet. dessa lås går dock att få tag på via garageportexperten. De som vill vara extra säkra bör dock fundera på om de inte borde installera någon form av larm eller detektorer för att vara helt säkra.

Grävning vid lekplats

Riksbyggen informerar att grävning har påbörjat lite smått i planteringen vid piratlekplatsen.  Arbetet fortsätter i nästa vecka också för att sedan fortsätta nästa år.

Telia Triple play försening

 

Vi har tyvärr problem på Teamet med väldigt mycket sjukdomar, så vi blir tyvärr tvungna att skjuta upp installationerna då vi ej kan få fram tekniker som kan arbeta.

Förhoppningsvis kan vi börja en vecka senare, jag kommer vara noggrann med att samtliga hushåll kommer få sin avisering minst 1 vecka innan installationerna.

Återkommer med en korrekt tidsplan så fort jag får kontakt med alla.

Ber om ursäkt för förseningen och jag återkommer direkt när jag vet när vi får loss tekniker!

Med vänlig hälsning/

Björn Täge

Projektledare ELTel Göteborg Syd 

Nyheter september

Beroende på alla dessa extra aktiviteter så ber vi er att vara försiktiga samt ha förståelse för de störningarna som kan uppstå.

Takbytesprojektet

Takbytesprojektet är inne i slutfasen vilket innebär att det blir avetablering osv, med extra mycket tung trafik & störningar.

Telia Triple Play (internet & TV)

El-Tel har på Telias uppdrag börjat med uppgradering av utrustningen enligt vårt nya avtal. Tyvärr
kan detta innebära kortare driftstörningar dagtid. Prel tidplan är att arbetena kommer att utföras
löpande och den stora uppdateringen (med mest störningar) är prel. bokad till sista veckan i
september, mer info kommer.

Mer info om avalet finns i augustinyheterna.

Stenkistor och dagvattenledningar

Under vecka 38 med start onsdagen den 22/9 kommer det att påbörjas spolning av samtliga
stenkistor och dräneringsanläggningar på området. Arbetet förväntas pågå även in i vecka
39.Arbetet kommer påbörjas på den södra sidan av området för att avslutas nere vid Stenåsavägen.

Personal ifrån Riksbyggen kommer att finnas på plats tillsammans med Varbergs spolservice och kan kontaktas om eventuella problem dyker upp på Riksbyggen dag & natt 0771-860860
Aktuell informationen finns alltid på vår
hemsida www.ackregarden.se

Telia Triple Play

Telia Triple Play (internet & TV)

El-Tel har på Telias uppdrag börjat med förberedelser för uppgradering av utrustningen enligt vårt nya avtal. Tyvärr kan detta innebära kortare driftstörningar dagtid. Prel tidplan för den stora uppdateringen är sista veckan i september mer info kommer .

Mer info om avalet finns i augusti nyheterna.

 

Ordf

Lennart Fritzon

Spolning av stenkistor och dräneringsanläggningar

Denna information är från Riksbyggen

 

Under vecka 38 med start onsdagen den 22/9 kommer det att påbörjas spolning av samtliga stenkistor och dräneringsanläggningar på området. Arbetet förväntas pågå även in i vecka 39.

Arbetet kommer påbörjas på den södra sidan av området för att avslutas nere vid stenåsavägen.

Personal ifrån Riksbyggen kommer att finnas på plats tillsammans med Varbergs spolservice och kan kontaktas om eventuella problem dyker upp på Riksbyggen dag & natt 0771-860860

Med vänlig hälsning

Sara Gustavsson
Arbetsledare Varberg
Tfn: 0340-82599
Sara.x.gustavsson@riksbyggen.se

 

« Older Entries