Information om Alléprojektet

Ni har tidigare fått en tidplan för när och hur arbetet med allén kommer att fortlöpa och nu börjar det närma sig.

 

Från och med v.22 kommer alltså arbetet påbörjas. Det beräknas hålla på till och med v.25 som det är planerat nu.

Efter det blir det uppehåll över sommaren med start igen v.34. Innan dess kommer mer information.

Arbetet kommer pågå dagtid mellan kl. 07-17.

Vi ber er vara lite extra uppmärksamma då det kommer finnas en hel del maskiner längs allén under denna tiden och det kommer oundvikligen att vara lite stökigt då arbetet pågår. Så om det på något sätt ställer till det för er så får ni höra av er till oss så hjälper vi till så gott vi kan.

 

Håll er uppdaterade på föreningens hemsida eller på Mitt Riksbyggen där ni också hittar mer information löpande.

Alléprojektet är en del i det stora underhållsarbetet som kommer utföras på dagvattenledningarna längs allén samt modernisering av allén enligt stämmobeslut.

 

Med vänlig hälsning

Sara Gustavsson

Gruppchef fastighetsservice

Tfn: 0340-82599

sara.x.gustavsson@riksbyggen.se

INGEN AVGIFTSHÖJNING FRÅN 2024-07-01

Styrelsen har behandlat budgeten för verksamhetsåret 2024-07-01 – 2025-06-30 och

beslutat om oförändrade månadsavgifter från 1 juli 2024.

Styrelsen baserar sitt beslut bland annat på att::

  • föreningen har lån som inte ska omförhandlas förrän tidigast år 2025 och att räntekostnaderna därför är oförändrade.
  • inga stora underhållsåtgärder är inplanerade för nästa verksamhetsår.
  • föreningens likviditet är tillfredsställande med ett positivt kassaflöde, trots alléprojektet.

Hyran för garage är också oförändrad jämfört med föregående år.

Föreningen gör avsättningar till underhållsfonden och styrelsens budget är utformad så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar. Styrelsen konstaterar att sammantaget har föreningen en mycket stark ekonomi.

Varberg i april 2024

Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5

Styrelsen Gm Fritzon

Information gällande tidplan för Alléprojektet

Alléprojektet är en del av det stora underhållsarbetet som kommer utföras på dagvattenledningarna längs allén samt modernisering av allén enligt stämmobeslut. Vi ska såklart försöka påverka er vardag så lite om möjligt och hoppas på viss förståelse och tålamod ifrån er för att det kommer vara lite stökigt under dessa veckor.

Arbeten utförs endast dagtid mellan kl. 7.00-17.00 

Tidplan 

Vecka 22-25.

Grävningsarbeten/markarbeten pågår.

Vecka 34.

Byte av VA-ventiler på vissa platser längs allén. Detta kommer drabba vissa mer än andra.

Vecka 35-39

Uppbyggnad och återställning inför plantering som sker under hösten.

 

Tveka inte att höra av er om något verkar konstigt!

Vänligen

Sara Gustavsson Gruppchef på Riksbyggen

sara.x.gustavsson@riksbyggen.se

 

Äckreblad April

Matavfall måste sorteras enligt ny lag 2024-01-01

Det gäller så kallat biologisk nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall som enligt lag måste kastas i de bruna kärlen för ”organiskt avfall”.

Flytande matfett/matavfall får självklart inte hällas ut i avloppen.

Ombyggnationer/ändringar

Efter att Bostadsrättslagen ändrades 2023-01-01, så krävs det styrelsens tillstånd för fler typer av ombyggnationer än tidigare. Om bostadsrättsinnehavare efter 1 jan 2023 utför en olovlig åtgärd, kan det leda till att bostadsrätten förverkas. Har ni funderingar på att göra något inne eller ute, kontrollera på hemsidan vad som gäller.   

”Mitt Riksbyggen”

Det är viktigt att vi boende uppdaterar våra kontaktuppgifter på ”Mitt Riksbyggen”    på www.riksbyggen.se. 

Bevakning/parkeringsövervakning

För områdesbevakning, trygghetsjour samt parkeringsbevakning har vi numer avtal med One Security, som kommer att vara noggrannare med parkeringsövervakningen.

Som tidigare sker all anmälan till:

Riksbyggen tel 0771-860 860 eller www.riksbyggen.se

Tex Felanmälan / Trygghetsjour / Fastighetsjour / Hyres- och Ekonomifrågor

 

OBS. Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.

 

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 April 2024

 

Information till de boende om återvinningskortet

Använd ditt körkort för att komma in

Från 17 april är det körkortet du som privatperson använder för att komma in på återvinningscentralen. Det ersätter ditt återvinningskort och skannas vid kortläsaren precis som tidigare.

Alla hushåll har 15 besök per år, oavsett om du bor i villa, lägenhet eller har ett fritidshus. Vid varje årsskifte nollställs antalet kvarvarande besök och 15 nya kan användas under året.

Läs mer

Sandupptagning

Sandupptagning kommer utföras på ert område

Torsdagen 21/3 & Fredagen 22/3

Parkeringarna kommer sopas

Måndagen 25/3 & Tisdagen 26/3

I år delar vi upp tillfällena för sopning av parkeringarna så vi ber er vara uppmärksamma på information för tider och alternativa parkeringsmöjligheter under dessa dagar.

Håll er uppdaterade via föreningens hemsida eller på Mitt Riksbyggen.

Är bilarna inte flyttade under dessa dagar så tar vi inte ansvar för eventuella skador som kan uppstå i samband med detta. 

Så för er egen skull ber vi er respektera detta och hjälpa oss få sopat så snabbt som möjligt.

Tack!

Vänlig hälsning

Riksbyggen

Vid eventuella frågor kontakta Emma Larsson Borgäng på tel. 0340-82598

Äckrebladet Februari 2024 Byte regn/dagvattenledningar och modernisering av allén

Byte regn/dagvattenledningar och modernisering av allén

• Föreningen måste genomföra åtgärderna på regn/dagvattensystemet på grund av att vattenledningar är täta för att vegetation har växt in i rören.

• Riksbyggen har, tillsammans med styrelsen, tagit fram ett förslag till modernisering av allén som stämman fattade beslut om.

• Arbetena kommer att påbörjas nu i feb och är planerade att vara klara innan vintern -24 (med uppehåll för semestern).

• Arbetena kommer att pågå vid Äckregårdsvägen 36–82 samt Ymergatan 35-69

• Tyvärr är detta stora arbeten som kommer att påverka oss boende, Styrelsen, Riksbyggen och Entreprenören kommer att göra det bästa av situationen för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

• Styrelsen har valt KS Anläggning och Mark för att utföra arbetena ihop med Riksbyggen.

• Mer Info kommer från Riksbyggen och KS Anläggning och mark löpande.

”Mitt Riksbyggen”

Det är viktigt att vi boende uppdaterar våra kontaktuppgifter på ”Mitt Riksbyggen” på www.riksbyggen.se.

OBS. Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.

Med hopp om allas förståelse och samarbete

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Februari 2024

 

Read more »

Information inför service på VP

Efter att ha promenerat runt på området har jag märkt att en del ”byggt” in sina värmepumpars utedel.

Då servicekillarna behöver komma åt vissa delar av utedelen är det viktigt att de kommer åt. Dvs är inbyggnaden fastmonterad, dvs inte bara ett tak, måste denna tas bort annars kan de inte utföra servicen.

 

//Peter

« Older Entries