Varor som Second hand INTE tar emot

Hej.

Som vi skrivit kan man lämna saker som vi har på vinden bla till second hand den 7 juli. Mellan 1 och fram till den 7 kan man lämna det i släpkärrans garage. Saker som INTE tas emot och som vi inte vill ha in är bla följande:
Följande tar Second Chance inte emot :
Julprylar (vi har fullt)
Skrivare
Kassettband
VHS-band
Grammofonskivor
Repiga möbler
Tjock-tv
Lexikon
Vitvaror
”Gulnad” elektronik

Uppdatering till vad som ej tas emot av Second Chance.
Vintersport och lek, t ex pulkor och gamla skidor
Sänggavlar


Varorna ska hela och rena
Så upp på vinden och rota bland allt ni sparat och som ni aldrig kommer att återanvända, lättar inte bara på bördan utan stödjer en bra sak.
mvh
Peter

Second hand och släpkärra

Som vi redan tagit upp i Äckrebladet kommer den 7 juli Second hands lastbil stå parkerad på området för det som vill skänka hela och säljbara saker och kläder. För de som inte kan denna dag finns möjlighet att mellan den 1-7 juli ställa in saker i det garage där släpkärran brukar stå. De som under denna tid vill boka släpet kan göra det som vanligt men den kommer att stå parkerad utanför på parkeringsplatsen. Nyckeln till låset hänger precis innanför garageporten till släpkärran. Var noggrann med att låsa kärran efter användning och ställa in tillbehören i garaget.

Tänk på att enbart skänka saker som Second hand vill ta med, resten kommer att bli liggande och då måste vi i styrelsen komma på en åtgärd för dessa prylar vilket kan kosta oss i föreningen en slant.

Vid frågor angående vad som kan skänkas kommer det att finnas en förteckning inne i garaget eller så frågar man antingen undertecknande eller Calle. Exempelvis tas inte vitvaror emot.

Släpkärran

Det är trevligt att se hur bokningarna för släpet ökar. Inte minst nu när takprojektet börjar ta fart. Vi i styrelsen skulle dock vilja be er boende att tänka på att följa några enkla regler.

När ni tagit ut kärran, se alltid till att garageporten är neddragen och låst.
Se till att hjulet stödhjulet är tillräckligt långt uppdraget så det inte slår i marken när ni kör. När man väl lastat kan tyngden annars göra att det går i marken och förstörs.
Lås alltid släpet och gör inordning de fästanordningar som ni använt. Slutligen se till att släpet är rent efter att ni använt det.

Dörrknackning på området

Var lite extra uppmärksamma på personer som utger sig för att sälja produkter nu i sommartider. Det kan vara förberedelse för inbrott också.

Trevlig midsommar önskar styrelsen.

Nyheter juni

Röjningscontainer

Under v 27 kommer det att sättas ut 2 containrar för oss boende. Syftet med dessa
containrar är att vi ska slänga brännbart avfall från vinden inför takbytet i dem.
De är INTE till för byggavfall eller annat. Se bifogad sorteringsanvisning.
Containrarna kommer att vara låsta och lägenhetsnyckeln fungerar.
Ambitionen är att de ska finnas under hela takbytesprojektet, men det förutsätter att sorteringen fungerar.
De första containrarna kommer att placeras vid Stenåsavägen 13/63 och på parkeringen vid Äckregårdsvägen 24.

Second Hand

Second Chance kommer att finnas på området på parkeringen mot Äckregårdsvägen
På tisdagen 7 juli kl 10-15 (med avbrott för lunch och fikarast).
För er som inte kan lämna varor till Second Chance den 7/7 finns möjlighet att ställa dessa i
garaget, som kärran finns i annars (mellan 76/77 gamla sandladan, där det är upphöjd asfalt).
Detta kan du göra mellan den 1 t o m 6 juli. Lås upp och lås med lägenhetsnyckeln.

Takbytesprojektet

Tack till er alla som närvarade på Riksbyggens info. Frågorna med svar samt filmen från
informationsmötet finns på hemsidan.

 

Se bilaga för anvisning för hur man sorterar i containrar.

 

Trevlig sommar önskar ordförande med styrelsen

Snart börjar takomläggningen!

Här är information som kommer från Riksbyggen.

Glöm inte info mötet på måndag den 8/6.

Se bifogad fil för att ta del av information: Infoblad.

Den preliminära tidsplanen finns bifogad men skrivs här med:

 1.   R1 + F17 v.32-41
 2.   R2 + F18 v.40-46
 3.   R3 + F19 v.45-51
 4. R15 + F16 v.1-6
 5. R14 + KV  v.5-11
 6. R13 + F23 v.10-16
 7. R12 + F22 v.15-21
 8. R10 + R11 v.15-21
 9.   R9 + F21 v.20-26
 10. R8 + F20 v.25-35
 11. R6 + R7 v.34-40
 12. R5 + R4 v.39-45

En påminnelse att vi har livesändning på youtube nu på måndag. Använd fliken youtube för att komma till sidan.

Nyheter Maj

Takbytesprojektet

 • Boende info, som är nästa viktiga steg, tillsammans med entreprenören är planerat till måndag 8/6 kl 18:00 online via webben och i kvartershuset. Efter mötet kommer filmen från mötet finnas tillgänglig på YouTube via vår hemsida. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor online via YouTube chatten.

  I dessa Corona tider så vill vi att ni ska närvara via webben i mesta möjliga mån. Ni når Online mötet via länk på vår Hemsida ( www.ackregarden.se) eller direkt på YouTube då söker ni på: varberghusnr5 utan mellanslag, ni kan behöva scrolla för att hitta rätt länk till mötet. Vi vill att ni som ska närvara via webben och koppla upp er senast kl 17:45.

 • SK Bygg AB från Falkenberg har fått förtroendet att utföra takbytet. De har utfört liknande arbeten i Varberg och de har flera andra stora pågående projekt i Varberg. De har 35 – 40 anställda, så de har de resurser som vi tror kommer att behövas.
 • Information till oss boende under projektet hanteras av Riksbyggen och SK Bygg (så det är viktigt att ta del av informationen på mötet)
 • Arbetena har planerad byggstart V 32 med R hus nr 1 och F hus nr 17.
  Arbeten som ska utföras:
 • Taken ska bytas och ändras färg på till antracitgrå betongtakpannor. Råspont installeras på R-husen. Alla dagvattenrännor (stuprör) ska bytas. Plåtinklädnaden på takkuporna kommer bytas.
 • Arbetena kommer att ske utifrån, men vi boende i R-Husen måste ”röja” på våra vindsutrymmen så att det går att lägga råspont.
 • Projekt har flera stora utmaningar bl.a.
  • Ställningsbyggande/åtkomlighet för arbetena med taken, dagvattenrännorna runt alla huskroppar även vid våra uteplatser, hur och var ska ställningarna stöttas mot mark.
  • Taken på våra uteplatser kommer förmodligen att få demonteras, vilket vi boende kommer att få utföra.
 • Installation av solceller för föreningens fastighets el (ej för boende el). Solcellerna kommer endast att monteras på 3 st F- hus 16,18 och 19

Garagen

Det är viktigt att vi alltid låser garagen (även om man endast lämnar det ett litet tag). Vi har tyvärr haft tillgrepp i garage där det misstänks att förövarna har gått in via en olåst port.
Det är förbjudet att ladda elfordon och/eller använda motorvärmare i våra garage (elsystemet är inte dimensionerat för det).

Trevlig vår!
önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2020

Videomöte angående kommande takbyte och solcellsinstallation

I dessa Coronatider har vi valt att hålla det kommande takbytsmötet via videomöte.

Klicka på länken nedan för att komma till videomötet eller sök på Varbergshusnr5  i Youtube för att hitta vår Youtubekanal.

https://www.youtube.com/results?search_query=varbergshusnr5

Detta kommer att vara det första mötet vi har på denna plattform men hoppas att det kommer att fungera som det ska. Om ni inte har tid att närvara kommer själva mötet eller åtminstone en redigerad del av detta att finnas tillgängligt på vår kanal. Klicka på Prenumerera för att bli medlem.

med vänliga hälsningar Styrelsen

 

 

« Older Entries Recent Entries »