Author Archives: Peter Reindl

Äckrebladet Februari 2024 Byte regn/dagvattenledningar och modernisering av allén

Byte regn/dagvattenledningar och modernisering av allén

• Föreningen måste genomföra åtgärderna på regn/dagvattensystemet på grund av att vattenledningar är täta för att vegetation har växt in i rören.

• Riksbyggen har, tillsammans med styrelsen, tagit fram ett förslag till modernisering av allén som stämman fattade beslut om.

• Arbetena kommer att påbörjas nu i feb och är planerade att vara klara innan vintern -24 (med uppehåll för semestern).

• Arbetena kommer att pågå vid Äckregårdsvägen 36–82 samt Ymergatan 35-69

• Tyvärr är detta stora arbeten som kommer att påverka oss boende, Styrelsen, Riksbyggen och Entreprenören kommer att göra det bästa av situationen för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

• Styrelsen har valt KS Anläggning och Mark för att utföra arbetena ihop med Riksbyggen.

• Mer Info kommer från Riksbyggen och KS Anläggning och mark löpande.

”Mitt Riksbyggen”

Det är viktigt att vi boende uppdaterar våra kontaktuppgifter på ”Mitt Riksbyggen” på www.riksbyggen.se.

OBS. Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.

Med hopp om allas förståelse och samarbete

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Februari 2024

 

Read more »

Information inför service på VP

Efter att ha promenerat runt på området har jag märkt att en del ”byggt” in sina värmepumpars utedel.

Då servicekillarna behöver komma åt vissa delar av utedelen är det viktigt att de kommer åt. Dvs är inbyggnaden fastmonterad, dvs inte bara ett tak, måste denna tas bort annars kan de inte utföra servicen.

 

//Peter

Äckrebladet Dec

Värmepumpservice

Styrelsen har beslutat att service ska utföras på samtliga luftvärmepumpar på föreningen. Kostnaden för service av luftvärmepumpen kommer föreningen att stå för.

Rörfix AB kommer att utföra arbetet som kommer att ske både inom- och utomhus.

I samband med arbetena på värmepumparna så kommer även Rörfix att se över de två brandvarnarna som föreningar har försett lägenheterna med.

Mer Info kommer från Riksbyggen som håller i detta projekt.

Byte dagvattenledningar

Arbetet med att byta ut dagvattenledningarna och träden i allèn kommer att påbörjas snarast. Arbetena kommer att pågå utanför Äckregårdsvägen 36-82 samt Ymergatan 35-69. Tyvärr är detta stora arbeten som kommer att påverka oss boende, Styrelsen, Riksbyggen och Entreprenören kommer att göra det bästa av situationen för att påverkan ska bli så liten som möjligt.

Mer Info kommer från Riksbyggen som håller i detta projekt.

Telia

I det kollektiva paketet för alla lägenheter här på området ingår Telia Bredband 500/500,

TV & Streaming Lagom och Telefoni i boendet.

Frågor då får ni kontakta Telia på 90 200.

2024-01-01 kommer även priset att justeras ner med 30:- / månad till 228:- / månad.

Bastu och Solariet

Tyvärr är det några som lånar Bastun och Solariet som inte städar efter sig. Vi ber er som har bastun & solariet att städa och sköta er så det är rent och fint tills andra kommer.

 

El-laddare för elbilar på parkeringen

El-laddningen för laddbara bilar är nu i drift. Mer info finns på vår hemsida. 

 

OBS. Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.

 

God Jul & Gott Nytt År

önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 December 2023

 

 

Här finns Äcktebladet i PDF Äckreblad.

 

Äckrebladet Juni 2023

Grillning och eldning
Grillen i trekanten får användas men ha gärna vatten tillhands ifall det skulle börja flyga aska.
Med detta sagt vill vi påminna och be er om att kolla en extra gång så att grillen är ordentligt släckt.

Kompost
Det är helt förbjudet att ha komposter i trädgårdarna då det lockar till sig skadedjur.
Tjänsten Telia Smart Family upphör 2023-09-01
Se info från Telia på baksidan. Ev. frågor får ni ta med Telia. Styrelsen återkommer
när vi har mer information.

Grillplatsen & boulebanan
För att alla ska få möjlighet att använda grillen & boulebanan, så finns det en bokning på vår hemsida där de går att boka separat.

Lekplatserna
Vi ber er föräldrar att lära barnen vara rädda om lekplatserna och städa/plocka i ordning efter sig när man går ifrån lekplatserna, så det är rent och fint tills andra kommer.

El-laddare för elbilar på parkeringen
Som flera av er sett så är steg 1 i installationen av el-laddarna klart, marken kommer att återställas till hösten. Mer info kommer när anläggningen driftsätts. Vi i styrelsen skulle uppskatta om ni som har laddbara bilar hör av er till oss via mail: styrelsen@ackregarden.se

OBS. Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se
På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.
Trevlig Sommar
önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Juni 2023

Läs pdf

Bristfälliga elinstallationer

Bristfälliga elinstallationer i
garagen

Läs pdf för att även ta del av bilder.

I samband med smörjning av portar och lås till garagen i höstas konstaterades tyvärr även en hel del bristfälliga installationer.
Precis som inne i lägenheten så är det bostadsrättshavaren som är ansvarig för allt som inte är original även i garagen.
All installerad elutrustning ska vara CE-märkt för ändamålet och uppfylla minst IP Klass 21.
På baksidan följer några exempel som hittades.
Vi ber alla att se över elinstallationerna i sina garage och reparera eller byta ut så att de är CE-märkta och följer minst IP-klass 21.
Vi vill även passa på och påminna alla om att det inte är tillåtet att ladda elfordon såsom ex bil, moped och cykel i garagen.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
« Older Entries