Äckrebladet Juni 2023

Grillning och eldning
Grillen i trekanten får användas men ha gärna vatten tillhands ifall det skulle börja flyga aska.
Med detta sagt vill vi påminna och be er om att kolla en extra gång så att grillen är ordentligt släckt.

Kompost
Det är helt förbjudet att ha komposter i trädgårdarna då det lockar till sig skadedjur.
Tjänsten Telia Smart Family upphör 2023-09-01
Se info från Telia på baksidan. Ev. frågor får ni ta med Telia. Styrelsen återkommer
när vi har mer information.

Grillplatsen & boulebanan
För att alla ska få möjlighet att använda grillen & boulebanan, så finns det en bokning på vår hemsida där de går att boka separat.

Lekplatserna
Vi ber er föräldrar att lära barnen vara rädda om lekplatserna och städa/plocka i ordning efter sig när man går ifrån lekplatserna, så det är rent och fint tills andra kommer.

El-laddare för elbilar på parkeringen
Som flera av er sett så är steg 1 i installationen av el-laddarna klart, marken kommer att återställas till hösten. Mer info kommer när anläggningen driftsätts. Vi i styrelsen skulle uppskatta om ni som har laddbara bilar hör av er till oss via mail: styrelsen@ackregarden.se

OBS. Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se
På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.
Trevlig Sommar
önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Juni 2023

Läs pdf