Category Archives: Nyheter

Information från styrelsen

Information från styrelsen med anledning av ordinarie
föreningsstämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening
Varbergshus nr 5 och Covid -19

Snart är det dags för vår föreningsstämma. Enligt lag och stadgar ska ordinarie
föreningsstämma hållas senast den 31 december.

På grund av rådande Corona-pandemi har riksdagen infört en särskild, tillfällig lag
som gör det möjligt att poströsta inför stämman istället för att närvara personligen.
Poströstning är genom lagen möjlig oavsett vad som annars anges i lag och i
föreningens stadgar.

Enligt lag måste styrelsen kalla medlemmarna till årsstämma. Vi kallar därför till
årsstämma torsdag den 17 december klockan 16.00 i Kvartershuset, Ymergatan 23.
Med hänsyn till rådande pandemi ber vi er dock att inte närvara personligen
utan att istället utnyttja möjligheten till poströstning. Detta för att minska
smittspridningen så gott det går inom vår förening och för att ta hänsyn till varandra.
Kom ihåg att du också kan följa (dock inte rösta på) årsstämman genom att gå in via
länk på hemsidan.

Du poströstar genom att lämna bifogad blankett i brevlådan vid Kvartershuset eller
genom att scanna in poströsten och maila till styrelsen@ackregarden.se med ifyllda
svar under respektive punkt. Vi önskar din poströst senast 30 november. Se närmare
information på själva blanketten. Har du frågor, hör av dig till oss i styrelsen.

Vi har valt att inte lämna några förslag från styrelsen i år eftersom det inte finns
möjligheter till en öppen diskussion på stämman. Det har inte heller kommit in några
motioner. Skulle det dyka upp ärenden som inte kan anstå till nästa årsstämma är det
möjligt att ha en extra stämma. Vi följer situationen angående Corona-pandemins
utveckling och återkommer med mer information om det blir aktuellt.

Har du frågor med anledning av detta, hör av dig till styrelsen enligt nedan:

styrelsen@ackregarden.se

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull miljö som möjligt och följa de
rådande rekommendationer och riktlinjer som finns för att hejda smittspridningen.
Stort tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning
Styrelsen Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5

 

Bilaga 1: Brev till medlemmar om poströstning
Bilaga 2: Underlag till poströstning

Inställd Årstämma!

Med anledning av den rådande pandemin och de skärpta restriktioner som nu råder har styrelsen beslutat att ställa in den fysiska årsstämma som skulle hållits tisdag den 24 november. Istället kommer stämman att genomföras med hjälp av poströstning i slutet av november. Poströsterna kommer att sammanställas vid ett möte mellan ordförande, sekreterare och rösträknare torsdag den 17 december kl 16.00 i Kvartershuset, Ymergatan 23.

Mer information kommer att delas ut under vecka 47.

Styrelsen

Årsstämman Inställd

Årsstämma för Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 är 

INSTÄLLD 

Med anledning av den rådande pandemin och de skärpta restriktioner som nu råder har styrelsen beslutat att ställa in den fysiska årsstämma som skulle hållits tisdag den 24 november. Istället kommer stämman att genomföras med hjälp av poströstning i slutet av november.

Mer information kommer.

Second Hand

Hej. Det börjar bli en del saker som dessvärre inte second handbutikerna tar emot i vårt second handgarage. Det är ofta pga covid 19 och att butikerna som ofta har utlandstransporter med saker inte får åka och då blir butikerna fulla. Pga detta har de lämnat kvar saker som jag personligen inte kan med att slänga utan att ha bett er boende att ta en titt på dessa. Kanske det är något som just ni saknar. Gå gärna förbi och titta.

”Den enes skräp är den andres guldgrip så passa på och fynda.”

Till er som lämnar, jag hoppas ni alla är införstådda att de på området får gå och fynda bland sakerna som skänks bort.

 

Liten brasklapp dock, trasiga saker och saker man redan innan vet med sig inte kommer till nytta, släng dem direkt i containern om de är brännbara. Metall MÅSTE ni frakta bort till dumpen själva. Då vi har en släpkärra att hyra ut är detta ofta inget problem. Har ni inte drag på bilen, fråga en granne eller va iderika. Det brukar lösa sig.

Har ni frågor eller undrar om något kan ni slå en signal till mig.

0702536113

mvh

Peter

Information gällande årsstämman

Årsstämma tisdag 24 november 2020 kl 19.00

Årets stämma kommer att hållas i Kvartershuset, Ymergatan 23.  

 

Vi följer FHM:s råd och anvisningar och kommer därför att placera ut deltagare med mellanrum, vädra lokalen och uppmanar alla att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Observera att det kommer en länk  att följa årsstämman på hemsidan när det närmar sig. 

 

Styrelsen

 

Efterlysning mutterdragare

Hej i samband med tömning av vårt secondhandgarage upptäcktes att en mutterdragare försvunnit. Saker som ligger på verkbänken är INTE saker som tillhör de saker som ska vidare till tredje man utan föreningens. Det är en låda med en sk mutterdragare eller grövre borrmaskin som vi gärna vill ha tillbaka.

 

Ombyggnationen

Att tänka på :

Tidplanen som finns på hemsidan är prliminär (den påverkas bla. av väder och vind).

När arbetena pågår med garagetaken kommer det INTE att gå att komma in i garagen. De första garage taken ska renoveras V 47/48 prel.

Styrelsen har godkänt att entreprenörena får utföra rivnings arbetena på R husen vardagar mellan 06,00 till 20,00  (detta för att de måste jobba längre dagar då vädret tillåter).

Innan Jul så kommer det att byggas ställningar vid R hus 4, så att de kan börja jobba med detta direkt efter helgerna (om tisplanen håller).

Tack för er förståelse

Styrelsen GM Ordförande

 

Kallelse till årsstämman

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till ordinarie årsstämma för tiden 2019-07-01 – 2020-06-30.

Tisdagen den 24 november 2020 klockan 19.00

Dagordning enligt stadgarna § 59.

På grund av den rådande pandemin kommer styrelsen att besluta i vilken lokal årsstämman skall genomföras, beroende på hur många personer som anmäler sig. För att minimera antalet närvarande och ändå bibehålla röstlängd enligt stadgarna önskar styrelsen att endast EN röstberättigad boende per lägenhet deltar på stämman.
Ett alternativ är att använda möjligheten att rösta via ombud med fullmakt. Fullmakt bifogas denna kallelse.
Årsstämman kommer att sändas digitalt för dem som önskar FÖLJA stämman. Observera att det inte går att rösta via den digitala sändningen. För detta krävs fysisk närvaro på stämman eller ombud med fullmakt. För att följa årsstämman digitalt, hemsidan för mer information.

I år kommer ingen förtäring att serveras på stämman. Förtäringen har detta år utgått med tanke på den rådande Coronasituationen.

För att styrelsen ska kunna ges tillfälle att hitta en lokal till årsstämman, beroende på antalet anmälda, ska anmälan till den fysiska årsstämman göras på bifogad anmälningstalong senast tisdag den 3 november.

Senast tisdag den 10 november meddelas var årsstämman kommer att genomföras.

Varberg i oktober 2020

Styrelsen

Fullmakt i pdf

« Older Entries