Hyresförändringar

Hyresförändringar

Sista hyreshöjningen var 2012 och då endast 1%, trots detta har föreningen stark ekonomi.

2021/ 2022: 0%
2020: 0%
2019: 0%
2018: 0%
2017: 0%
2016: 0%
2015: 0%
2014: 0%
2013: 0%
2012: 1%
2011: 1,3%
2010: 1,2%
2009: 0%
2008: 3,4%
2007: 0%
2006: 0%

2010 – Hyreshöjning
2011 – Hyreshöjning

År 2004 konstaterades att föreningen inte höjt avgifterna sedan 1997-07-01. Kabel-tv och garage har fått några mindre höjningar under åren.