Dokument

Vi i styrelsen på BRF Varbergshus nr 5 ser med glädje att boende “fixar och

donar”.

Det finns dock lite saker man måste tänka på och lämna in för allas trevnad

och för att styrelsebesluten ska flyta bättre, använd därför denna checklista.

Kommunens regler och riktlinjer finns att läsa här

Denna checklista och tillhörande information mailas till styrelsen@ackregarden.se.

 

Vid Ändringar / Ombyggnationer (även el och VVS) gäller följande:

Större förändringar av lägenheten får endast ske efter tillstånd av föreningens styrelse. Vid yttre tillbyggnader ska styrelsen och grannar tillfrågas. Tänk på att även ansökan om bygglov kan bli aktuellt.

Checklista som ska användas vid ombyggnationer finns ovan, och den ska mailas till styrelsen ihop med övriga handlingar så att detta blir som en ansökning. Det mailas till: styrelsen@ackregarden.se

Om man får lov av styrelsen att bygga om / renovera så är det under förutsättning att renoveringen utförs i enlighet med gällande lagar och förordningar samt att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Eventuella myndighetstillstånd t ex bygglov får ni som boende själva söka och bekosta.

Innehavaren av bostadsrätten har

– ansvar för att lagar och förordningar t ex Bas-U och Bas-P efterlevs.

– framtida underhållsansvar för det som är ändrat från originalkonstruktionen.

Samt att innehavaren förbinder sig att informera nya innehavare vid en ev. försäljning av bostadsrätten.

Färg på ytterdörrar, byggnader och staket får inte avvika från omgivande färgsättning – vitt, fasadfärg eller tryckimpregnerat. Färgnummer för fasadfärg till varje fastighet finns hos fastighetsskötaren eller på www.ackregarden.se.

 

Styrelsen