Fastighetsskötsel och förvaltning

Felanmälan:

All felanmälan ska göras till Riksbyggen ”Dag & Natt” antingen via tel : 0771 860 860 dygnet runt eller www.riksbyggen.se 

 

Fastighets- och Trygghets/störningsjour:

Riksbyggen ”Dag & Natt” 0771 860 860 dygnet runt .

Hit ska ni ringa dygnet runt vid allvarliga /akuta fel såsom utströmmande vatten eller strömlöshet, störning från andra lägenheter, felparkerade bilar eller om ni känner er otrygga eller blir störda av någon anledning.

Utöver detta så har vi även områdesbevakning av Q-SecQurity bevakning
Larm tel: 010 516 75 00

 

Hyres- Överlåtelser- Ekonomi-frågor samt frågor om garage kö:

Då ska ni kontakta Bostadsadministration  tel 0771 860 860 eller så kan ni maila era frågor till boa@riksbyggen.se.
Telefontid: kl 08.00-16.30. Lunch kl 11.30-12.30.

 

Fastighetsskötsel:

Besöksadress:  From 2017-03-01 har Riksbyggen sitt Varbergskontor på Vagnvägen 3 (på industriområdet i närheten av Brandstationen). Besöks/Expeditionstid helgfria måndagar mellan kl 9-10 samt mellan kl 15-16.

Förvaltare: Nina Johansson Tel 0771 860 860