Piratlekplatsen

Under våren 2022 färdigställs vår senaste lekplats. Den gamla var i så dåligt skicka att vi beslutat att göra en enorm uppgradering och förändring av vår lekplats med tema Piratskepp.