Styrelsen

Efter val på stämman 2021. 

Styrelse:

Lennart Fritzon – Ordförande
Göran Becker  – Vice ordförande
Christina Westman – Sekreterare
Henrik Blomdahl – Vice Sekreterare 
Victoria Larsson – Ledamot
Peter Reindl – Suppleant
Carlerik Henriksson – Suppleant
Josefine Holstensson – Suppleant

Marielle Esmaili – Förvaltare, Riksbyggen
Lena Jinnestrand – Ekonom, Riksbyggen

Valberedning :

Oscar Holstensson  – Sammankallande

Malin Norén

Christer Torstensson

 

 

Styrelsen kontaktar ni via mail: styrelsen@ackregarden.se eller på tel 076 11 04 707.

Frågor om hemsidan? 

Henrik Blomdahl

Peter Reindl

Klicka här för att maila Henrik.

Klicka här för att maila Peter