Lägenhetsinformation

Byllerbyn känslan

Kv. Äckregården Öst har planerats för att ge sina invånare både gemenskap och avskildhet. Bebyggelsen är grupperad runt måttliga gårdar utmed små vägar på ömse sidor om en central ”bygata”.

Hustyperna är enfamiljs radhus i 1½-plan samt flerfamiljshus i 2 plan med egen ingång för den enskilda bostaden.

Båda typerna ingår i varje gårdsgruppering och gårdsrummet omfattar dels den egna uteplatsen, dels en allmänning.

Kvarteret är trafikseparerat, dvs att, med undantag för utryckningsfordon och annan nödvändig framkörning, det enbart är tillåtet med gång- och cykeltrafik.

I samklang med detta har alla soprum placerats i anslutning till parkeringar och garage.

Garagebyggnaderna har lagts som ljudskyddande barriärer utmed omgivande körvägar. I områdets centrala del ligger en gemensam kvartersgård med fritidslokaler och utrymmen för kvarterets förvaltning.

Från och med hösten 2005 är värmepumpar inmonterade i samtliga bostäder.

Under 2008 installerades: Telia Triple Play som nu har blivit uppgraderat till snabbare internet 2014-2015 samt 2022.

Leave a Reply