Author Archives: Lennart Fritzon

Komposten

Nu i vår är det många av oss som bor på Äckregården, som gör fint i våra trädgårdar vilket såklart är trevligt.

Men vi alla måste bli bättre på att sortera det som slängs i komposten.

Det händer t ex, att det slängs betongplattor, tryckimpregnerat trä, plastkrukor och rötter i komposten.

I komposten lägger vi enbart komposterbart växtavfall.

Tjockare grenar ska slängas vid sidan om i rishögen, likaså rötter får man lägga i en hög vid sidan om.Plastkrukor ska självklart slängas i sopkärlet som finns vid komposten.

Idag slarvas det för mycket med vad som slängs i komposten, vilket gör att Riksbyggens fastighetsskötare får stå och sortera detta manuellt. Vilket kostar föreningen extra pengar.

 

Med hopp om bättring.

 

Glad påsk!

Felanmälan om du har Coronaliknande symtom

 

Uppge sjukdom vid felanmälan.
Om du är kund och har Coronaliknande symtom, även lindriga, ber vi dig berätta det när du gör en felanmälan eller bokar ett möte med oss. Om ärendet inte är akut kommer vi då att planera in åtgärden längre fram, när du är frisk igen. Akuta fel hanteras omgående enligt samma rutin som tidigare.

Tackar

Riksbyggen förvaltning

Radonmätning datum

Behöver ni hjälp med att lägga ut era detektorer är Riksbyggens fastighetsskötare behjälpliga onsdag den 1/2 och ni får vara tillgängliga för att kunna släppa in dem i er bostad. Ring Ingmar Nilsson,
tel. 076-136 85 08 om ni behöver hjälp.

Senast  Måndag den 24/2 behöver ni ha placerat ut era detektorer i bostaden.

 

Fredag den 24/4 kommer Riksbyggen att samla in era mätdetektorer. Ni kommer att få mer information om hur insamlingen går till veckan innan.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Nina Johansson

Tfn: 0346-17475

nina.johansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

Radonmätning

Inom kort kommer Riksbyggen att genomföra radonmätningar i samtliga lägenheter i Riksbyggen VBG 5.

 

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och innebär en hälsorisk för lungorna om man exponeras i för stora mängder. Bostadsrättsföreningar har en skyldighet att kontrollera radonförekomsten i sina bostadsbestånd, såväl i befintliga som i nya byggnader. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande är lokala tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken.

 

Mer information kommer i samband med att radonmätarna (puckarna) delas ut. Mätningen kommer att pågå i två månader och påbörjas vecka 8.

 

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

 

Nina Johansson

Tfn: 0771-860 860

nina.johansson@riksbyggen.se

På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

 

Instruktioner för radonmätning (långtidsmätning)

 

1.     I påsen som ni har fått finns två plastpåsar, i dessa påsar ligger det detektorer för att mäta radon. Detektorn ser ut som en liten puck. Plastpåsarna är märkta med sovrum och vardagsrum och ska placeras i respektive rum.

Klipp upp plastpåsen och ta ut mätdetektorerna. Nu börjar mätningen. Tänk på att aldrig öppna själva detektorn, den är laddad och klar. För ett årsmedelvärde krävs det att man mäter med minst två detektorer per bostad

2.     Detektorerna ska placeras så centralt i rummet som möjligt, på ett bord eller häng dem gärna från en krok i taket så luft kan flöda fritt runt dem. Undvik att placera dem i närheten till ett fönster, ventilations- eller värmekällor. Minimumavståndet till golv, väggar och tak ska vara minst 25 cm.

 

3.     Under mätperioden bor ni som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång och ni kan vädra som ni brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. Låt mätdetektorerna ligga still under mätperioden.

 

Behöver ni hjälp med att lägga ut era detektorer är Riksbyggens fastighetsskötare behjälpliga Onsdag den 1/2 och ni får vara tillgängliga för att kunna släppa in dem i er bostad. Ring Ingmar Nilsson,
tel. 076-136 85 08 om ni behöver hjälp.

Senast  Måndag den 24/2 behöver ni ha placerat ut era detektorer i bostaden.

 

Fredag den 24/4 kommer Riksbyggen att samla in era mätdetektorer. Ni kommer att få mer information om hur insamlingen går till veckan innan.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Nina Johansson

Tfn: 0346-17475

nina.johansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

 

Kallelse till Extrastämma

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till extra föreningsstämma med anledning av stadgeändring.

 Måndagen den 2 mars 2020 kl 18.00

Plats: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna, § 59 a – g samt:

Stadgeändring

Föreningen har vid tidigare stämmor beslutat att använda Riksbyggens nya normalstadgar 2014, version 2016:1 med årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna. Ett fel har smugit sig in i § 29, Föreningens ansvar. Nuvarande text:

 

 • radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)

 

Styrelsen för brf Varbergshus nr 5 föreslår att följande text ersätter den nuvarande:

 

 • vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning)

 

För giltighet av beslut om stadgeändring krävs att samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter varandra följande stämmor samt att minst hälften av de röstande på första stämman och 2/3 av de röstande på andra stämman röstar för att anta de nya stadgarna.

 

Varberg i februari 2020

STYRELSEN

Nyheter Dec

Stämman

Årsstämman hölls 2019-11-20 och Stömmoprotokollet finns här på hemsidan.

På mötet beslutades bl.a. att takbyteprojektet går vidare till upphandlingsfasen.

 

Takbyteprojektet

 

 • Taken ska bytas och ändras färg på (om vi får bygglov) samt kuporna ska målas. Tanken är att det ska bli entreprenadtid på ca 2 år efter avslutad upphandling.
 • Detta stora projekt har flera stora utmaningar bl.a.
  – ställningsbyggande (hur och var ska ställningarna stöttas mot mark)?
  – utförande tid (mellan vilka tider, helger)?
  – arbetsbodars placering?
  – material- och avfallscontainers placering?
 • Installation av solceller för föreningens fastighets el (ej för boende el). Solcellerna kommer endast att monteras på ett antal F- hus, dvs det blir inga solceller på hela området, enligt rekommendationer från två fristående utredningar samt beslut på stämman. Det blir inga laddstolpar eller motorvärmaruttag i detta projekt, då områdets elnät inte klarar av belastningen.
 • Upphandling av solceller för föreningens fastighets el samt försäljning av överskotts el pågår med Varberg Energi, då de är nätägare.
 • Inga nya stora arbeten kommer att utföras på området, innan takbyteprojektet är klart.

 

Föryngring av buskage

 

Styrelsen har beslutat om fortsatt föryngring av buskage med mera ihop

med vår förvaltare Riksbyggen. Under 2020 kommer vi bl.a.

 • Klippa ner häcken runt kvartershuset, så att den kan växa upp och bli en snygg häck.
 • Beskära träd tex. Magnolian och Lärken vid hus 4.
 • Klippa ner och gräva upp vissa buskage, som kommer att återplanteras senare i vår.
 • Blodbok kommer att planteras vid stubbträdet i vid Äckregårdsvägen 98.
 • Trädet vid Stenåsavägen 77 kommer att tas ner.
 • Det pågår även ett projekt där ”trekanten ” vid förrådet mot Stenåsavägen kommer att omdisponeras samt omplanteras.

 

Vattenläckan är åtgärdad

Tyvärr har vi haft en stor vattenläcka på föreningens va-nät.

Läckan var svår att upptäcka, då det inte bildades någon vattenansamling. Detta berodde på den bra dräneringen i husgrunden. Dessutom är det ovanligt att ett grovt PVC-rör går sönder på detta sätt utan yttre påverkan.

Genom att göra en tillfällig förbi koppling under reparationen, lyckades man att säkerställa vattenförsörjningen till alla hus utom ett.

Det är tråkigt det som inträffat och vi tackar för ert tålamod och förståelse.

Styrelsen GM Ordf Lennart Fritzon

Vattenavstängning till följd av Vattenläckan.

Vattnet måste stängas av till hela området igen, detta sker onsdagen den 7/11 kl 08,00.

Det pågår reparationsarbeten efter vattenläckan därav avstängningen.

Att tänka på vid vatten avstängning:

 • Låt inga kranar stå öppna när vattnet är avstängt.
 • Spola inte i toaletterna när vattnet är avstängt.
 • När vatten är tillbaka öppna väldigt lite och försiktigt så att ev. luft kommer ur systemet, detta gäller i alla kranar.
 • När ni har ”luftat” så spola ut ledningarna ordentligt så att ni får rent vatten i era lägenheter.

 

Det kommer förmodligen att behövas fler avstängningar den närmsta tiden, pga reparations arbetena.

 

Tack  för er Hjälp

 

Styrelsen GM Ordf Lennart Fritzon

 

Dörrarna

Peab meddelar att de under förra veckan V/6 har justerat alla dörrar och de upptäckte inga mer problem (utom en lägenhet där dörren kommer att justeras vid senare tillfälle).

Är det något som trots dessa åtgärder har problem måste ni felanmäla via Riksbyggen.

Information Från Telia om TV boxar.

Hej

Denna information gäller enbart för boende i Varbergs hus nr 5.

Det kommer att ske förändringar på våra TV boxar , se information nedan från Telia (som alla boende i området ska ha fått) Telia bjuder på Tv box för oss i föreningen med det avtal vi har med Telia, de som inte har denna typen av avtal får betala 399 kr för en ny TV box.

 

Info / Brev från Telia

 

Till boende på  adress:                                                    Januari 2018

Ymergatan XX Lgh XX

432 31 VARBERG

Vi bjuder dig på en ny tv-box

Hej!

Från och med 1 mars 2018 förändras tekniken for att ta emot regionala nyhetssändningar från SVT. Tv-boxen du har idag kan inte hantera den har förändringen, därför bjuder vi dig på en  ny tv-box (varde 1 299 kr) eftersom du har kollektiva tjänster från oss i huset där du bor.

Vad händer nu?

For att kunna fortsatta se regionala nyheter frän ovan datum behöver du beställa en ny tv-box, det gör du enkelt via telia.se/infonytvbox. Tv-boxen levereras till närmaste postombud.

Vilka fördelar finns med en ny tv-box?

Du kan fortsätta se regionala nyheter och får en betydligt bättre tv-upplevelse. Du kan också -använda Zappa-appen i din mobil, se Netflix, Youtube och SVT Play direkt i tv:n.Dessutom får du en bättre ljud- och bildkvalitet med färre störningar  och kan styra tv-boxen och tv:n med en och samma fjärrkontroll.

Kan jag behålla min gamla tv-box?

Det kan du, men då kan du inte längre se regionala nyheter utan far istället Stockholmsnyheter samma tid. Förutom  att du går   miste om bra funktioner blir din tv-upplevelse dessutom mycket sämre eftersom vi inte kommer göra några  uppdateringar av tv-tjänsten för din tv-box framöver.

Mer information

Gå in på  www.telia.se/infonytvbox  för att läsa  mer  mer om förändringen och för att beställa en ny tv-box, helt kostnadsfritt.

Hälsningar Telia

 

Mer info från Telia 2018-02 16  

Vi byter ut Motorola 1910 i din fastighet eller förening

G till webbversion

 

Ny tv-box kostnadsfritt

Just nu byter vi ut tv-boxen Motorola 1910 hos våra kunder som bor i din fastighet eller förening. Anledningen är att tekniken förändras för att ta emot regionala nyhetssändningar från SVT från och med 1 mars 2018. Tv-boxen kan med andra ord inte hantera förändringen, därför kommunicerar vi med kunderna om att beställa en ny tv-box kostnadsfritt.

Några av våra kollektiva kunder har fått kommunikation om att köpa en ny tv-box för 699 kr, vilket inte stämmer. Vi ber om ursäkt för detta och för att vi inte hann få ut information till er som fastighetsägare eller förening mycket tidigare.

Samtliga kunder vi kontaktar beställer via en unik länk till telia.se och den nya tv-boxen levereras till närmaste postombud. Personen som beställer hämtar själv ut sin tv-box.

Nedan finns vanliga frågor och svar.

Hälsningar Telia

Frågor och svar

Vad innebär förändringen?
Från och med 1 mars 2018 förändras tekniken för att ta emot regionala nyhetssändningar från SVT. Den gamla tv-boxen Motorola 1910 kan inte hantera detta, vilket innebär att en ny tv-box behövs för att kunna fortsätta se regionala nyheter. Den nya tv-boxen Arris VIP4302 ger inte bara möjligheten att se regionala nyheter, utan ger kunden en betydligt bättre tv-upplevelse.

Påverkar förändringen tv-utbudet?
Nej, alla kanaler finns kvar precis som innan.

Hur vet kunden vilken tv-box hen har?
Genom att titta på tv-boxens undersida. Där syns modellbeteckningen Motorola 1910 på en klisterlapp.

Hur beställer kunden en ny tv-box?
Via den länk som står i kommunikationen som skickas ut. Det går även att beställa via Mitt Telia, under Våra utvalda tips till dig. Detta förutsätter dock att kunden har ett Mitt Telia-konto och att tv-koderna är registrerade på kunden.

Vad händer 1 mars med en ny tv-box?
Regionala nyheter finns tillgängliga. Dessutom blir tv-upplevelsen mycket bättre tack vare allt detta:

 • Zappa-appen, fjärrkontroll via mobilen.
 • Appar i tv:n som till exempel Netflix, Youtube och SVT Play.
 • Bättre ljud- och bildkvalitet med färre störningar.
 • Mindre och snyggare tv-box.

Vad händer utan en ny tv-box?
Kunden som väljer att behålla sin gamla tv-box kan inte längre se regionala nyheter, utan får istället Stockholmsnyheter samma tid. Zappa-appen fungerar inte och dessutom blir tv-upplevelsen mycket sämre eftersom vi inte kommer göra några uppdateringar av tv-tjänstens funktioner och utseende för Motorola 1910 framöver.

När skickas den nya tv-boxen ut?
Så fort tv-boxen är beställd av kunden skickas den till närmaste postombud några dagar efter beställning.

Vad gör kunden med den gamla tv-boxen?
Kunden kan självklart behålla och använda den gamla tv-boxen eftersom den fortfarande fungerar. Men då kan hen inte se regionala nyheter på den tv där tv-boxen är inkopplad.

Vill kunden inte behålla sin gamla tv-box hoppas vi att hen tänker på miljön och vill bidra till en mer hållbar värld. Därför uppmanar vi i vår kommunikation att lämna in den gamla tv-boxen på närmaste återvinning för elektronik.

Vad händer om kunden flyttar?
Kunden som flyttar måste lämna kvar tv-boxen eftersom den tillhör bostaden.

Vad kostar den nya tv-boxen?
Ordinarie pris på Arris VIP4302 är 1 299 kr, men eftersom ni har avtal med oss om kollektiva tjänster får tv-kunderna i er fastighet eller förening en ny tv-box helt kostnadsfritt.

Vad händer om kunden redan betalat för en ny tv-box men har rätt till en kostnadsfritt?
Kunden kan höra av sig till kundtjänst för kreditering.

Vad händer om kunden inte kan beställa själv och/eller inte har dator?
I första hand rekommenderar vi kunden att kontakta en granne, släkt eller vänner för hjälp med beställning. Om kunden ändå ringer in till kundtjänst hjälper vi självklart till, kunden uppger den webblänk som står i kommunikationen och kundtjänst går in och beställer åt kunden via länken.

« Older Entries