Author Archives: Lennart Fritzon

Årsstämman Inställd

Årsstämma för Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 är 

INSTÄLLD 

Med anledning av den rådande pandemin och de skärpta restriktioner som nu råder har styrelsen beslutat att ställa in den fysiska årsstämma som skulle hållits tisdag den 24 november. Istället kommer stämman att genomföras med hjälp av poströstning i slutet av november.

Mer information kommer.

Ombyggnationen

Att tänka på :

Tidplanen som finns på hemsidan är prliminär (den påverkas bla. av väder och vind).

När arbetena pågår med garagetaken kommer det INTE att gå att komma in i garagen. De första garage taken ska renoveras V 47/48 prel.

Styrelsen har godkänt att entreprenörena får utföra rivnings arbetena på R husen vardagar mellan 06,00 till 20,00  (detta för att de måste jobba längre dagar då vädret tillåter).

Innan Jul så kommer det att byggas ställningar vid R hus 4, så att de kan börja jobba med detta direkt efter helgerna (om tisplanen håller).

Tack för er förståelse

Styrelsen GM Ordförande

 

Översyn av värmepumpar samt montering av brandvarnare

Styrelsen har beslutat att det ska monteras upp brandvarnare med 10-års litiumbatteri i alla lägenheter.

Vi har även beslutat om att samtliga värmepumpar skall genomgå en översyn. Värmepumparna kommer att kontrolleras på ute delen såväl som inne delen.

RM Kylteknik i Varberg är anlitad att utföra uppdragen och de kommer att starta på måndag den 28/9. Ni kommer att bli aviserade 5-7 dagar innan startdatum för er lägenhet av RM Kylteknik.

Mer info finns under info från Riksbyggen.

 

 

Styrelsen VBG hus 5

Gm Ordf Lennart Fritzon

Komposten

Nu i vår är det många av oss som bor på Äckregården, som gör fint i våra trädgårdar vilket såklart är trevligt.

Men vi alla måste bli bättre på att sortera det som slängs i komposten.

Det händer t ex, att det slängs betongplattor, tryckimpregnerat trä, plastkrukor och rötter i komposten.

I komposten lägger vi enbart komposterbart växtavfall.

Tjockare grenar ska slängas vid sidan om i rishögen, likaså rötter får man lägga i en hög vid sidan om.Plastkrukor ska självklart slängas i sopkärlet som finns vid komposten.

Idag slarvas det för mycket med vad som slängs i komposten, vilket gör att Riksbyggens fastighetsskötare får stå och sortera detta manuellt. Vilket kostar föreningen extra pengar.

 

Med hopp om bättring.

 

Glad påsk!

Felanmälan om du har Coronaliknande symtom

 

Uppge sjukdom vid felanmälan.
Om du är kund och har Coronaliknande symtom, även lindriga, ber vi dig berätta det när du gör en felanmälan eller bokar ett möte med oss. Om ärendet inte är akut kommer vi då att planera in åtgärden längre fram, när du är frisk igen. Akuta fel hanteras omgående enligt samma rutin som tidigare.

Tackar

Riksbyggen förvaltning

Radonmätning datum

Behöver ni hjälp med att lägga ut era detektorer är Riksbyggens fastighetsskötare behjälpliga onsdag den 1/2 och ni får vara tillgängliga för att kunna släppa in dem i er bostad. Ring Ingmar Nilsson,
tel. 076-136 85 08 om ni behöver hjälp.

Senast  Måndag den 24/2 behöver ni ha placerat ut era detektorer i bostaden.

 

Fredag den 24/4 kommer Riksbyggen att samla in era mätdetektorer. Ni kommer att få mer information om hur insamlingen går till veckan innan.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Nina Johansson

Tfn: 0346-17475

nina.johansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

Radonmätning

Inom kort kommer Riksbyggen att genomföra radonmätningar i samtliga lägenheter i Riksbyggen VBG 5.

 

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och innebär en hälsorisk för lungorna om man exponeras i för stora mängder. Bostadsrättsföreningar har en skyldighet att kontrollera radonförekomsten i sina bostadsbestånd, såväl i befintliga som i nya byggnader. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande är lokala tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken.

 

Mer information kommer i samband med att radonmätarna (puckarna) delas ut. Mätningen kommer att pågå i två månader och påbörjas vecka 8.

 

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

 

Nina Johansson

Tfn: 0771-860 860

nina.johansson@riksbyggen.se

På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

 

Instruktioner för radonmätning (långtidsmätning)

 

1.     I påsen som ni har fått finns två plastpåsar, i dessa påsar ligger det detektorer för att mäta radon. Detektorn ser ut som en liten puck. Plastpåsarna är märkta med sovrum och vardagsrum och ska placeras i respektive rum.

Klipp upp plastpåsen och ta ut mätdetektorerna. Nu börjar mätningen. Tänk på att aldrig öppna själva detektorn, den är laddad och klar. För ett årsmedelvärde krävs det att man mäter med minst två detektorer per bostad

2.     Detektorerna ska placeras så centralt i rummet som möjligt, på ett bord eller häng dem gärna från en krok i taket så luft kan flöda fritt runt dem. Undvik att placera dem i närheten till ett fönster, ventilations- eller värmekällor. Minimumavståndet till golv, väggar och tak ska vara minst 25 cm.

 

3.     Under mätperioden bor ni som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång och ni kan vädra som ni brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. Låt mätdetektorerna ligga still under mätperioden.

 

Behöver ni hjälp med att lägga ut era detektorer är Riksbyggens fastighetsskötare behjälpliga Onsdag den 1/2 och ni får vara tillgängliga för att kunna släppa in dem i er bostad. Ring Ingmar Nilsson,
tel. 076-136 85 08 om ni behöver hjälp.

Senast  Måndag den 24/2 behöver ni ha placerat ut era detektorer i bostaden.

 

Fredag den 24/4 kommer Riksbyggen att samla in era mätdetektorer. Ni kommer att få mer information om hur insamlingen går till veckan innan.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Nina Johansson

Tfn: 0346-17475

nina.johansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

 

Kallelse till Extrastämma

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till extra föreningsstämma med anledning av stadgeändring.

 Måndagen den 2 mars 2020 kl 18.00

Plats: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna, § 59 a – g samt:

Stadgeändring

Föreningen har vid tidigare stämmor beslutat att använda Riksbyggens nya normalstadgar 2014, version 2016:1 med årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna. Ett fel har smugit sig in i § 29, Föreningens ansvar. Nuvarande text:

 

  • radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)

 

Styrelsen för brf Varbergshus nr 5 föreslår att följande text ersätter den nuvarande:

 

  • vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning)

 

För giltighet av beslut om stadgeändring krävs att samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter varandra följande stämmor samt att minst hälften av de röstande på första stämman och 2/3 av de röstande på andra stämman röstar för att anta de nya stadgarna.

 

Varberg i februari 2020

STYRELSEN

« Older Entries