Author Archives: Lennart Fritzon

Nyheter Juli

Husdjur

För allas trevnad så ber vi er som har husdjur att hålla koll på dem så det inte kissas & bajsas i sandlåder / lekplatserna osv. 

Telia Triple Play,  Telia smart family med Larm

Telia har missat att informera oss boende om Telia smart family där de nya larmen ingår.  Informationen finns på denna hemsidan.

Äckretorget

Arbeten med nya Äckretorget (fd Trekanten) kommer påbörjas V 27 Riksbyggen är ansvariga se separat info.

Byte av VVB

Styrelsen har fattat beslutet att byta de varmvattenberedare som aldrig är utbytta vi har valt Assemblin för detta arbete, arbetet beräknas påbörjas i Aug, mer info kommer

Riksbyggen är ansvariga för detta projekt. 

Asfaltering

Asfalteringslagning på området kommer att utföras senare i sommar.

Skyddsrums besiktning

Besiktningen av våra 3 skyddsrums kommer att ske under hösten. Hela skyddsrummet måste vara tillgängligt, dvs. även låsta utrymmen såsom lägenhetsförråd belägna i skyddsrummen.

Mer info kommer Riksbyggen är ansvariga för detta.

 

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.

 

 Fortsatt trevlig Sommar

Önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Juli 2022

Nyheter Maj

Byte av VVB

Styrelsen har fattat beslutet att byta de varmvattenberedare som aldrig är utbytta. Förfrågningsunderlag är framtaget av Riksbyggen i samarbete med styrelsen. Tanken är att utbytet ska ske mellan augusti 2022 och maj 2023. Förfrågningsunderlaget är på ”räkning ” hos ett antal VVS bolag. Mer info kommer. 

Äckretorget

På den extra stämman beslutades det att det ska anläggas en grillplats och en boulebana med tillhörande sittplatser vid Äckretorget som vi numer kallar platsen för (fd Trekanten). Arbetena kommer att utföras ihop med ”återställningen”. Riksbyggen har redan börjat med planeringen för detta. 

Kärran

Bokningen av vår populära kärra har Riksbyggen gjort om och numer ska det göras via en app som heter Hemshare. Appen Hemshare finns för nedladdning utan kostnad på Google Play eller App Store. Vi tycker den nya bokningsmodellen har flera brister, så vi tittar på alternativa lösningar, vid problem så får ni kontakta Peter via tel: 070-2536113 som lovat att hjälpa till.

De tjänster som säljs via appen är helt fristående från vår förening, dvs de betalas av den boende som bokar en tjänst. 

Asfaltering

Asfalteringslagning på området kommer att utföras senare i sommar.

Takentreprenaden

Under vecka 21 tom. 23 kommer kontroll av infästningar till takpannor att utföras på samtliga hus, se separat info ni fått i brevlådan. Frågor kontakta Ulf Lindahl 035-159058 Riksbyggen Bygg.

 

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida

 Fortsatt trevlig Vår önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2022

Avigiftshöjning från 2022-07-01

Styrelsen har behandlat budgeten för verksamhetsåret 2022-07-01 – 2023-06-30 och beslutat att höja månadsavgifterna med 2% från 1 juli 2022.

Styrelsen baserar sitt beslut på omvärldsfaktorer som hög inflation (oväntat stigande kostnader för bland annat energi, drivmedel och råvaror) och räntehöjningar.

Hyran för garage är oförändrad jämfört med föregående år.

Detta är första höjningen sedan 2012

Varberg i maj 2022

Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5

Styrelsen GM Ordf Lennart Fritzon

 

Var extra vaksamma

Vi ber alla boende vara extra vaksamma.

Då det har tyvärr skett en olycka på området.

Vi har upplevt en ökad trafik genom området sista tiden, vilket troligtvis beror på kommunens arbete med bl a GC vägen och asfaltering ( som alla fått info om från kommunen).Så vi får alla vara extra försiktiga.

Så vi ber alla vara extra vaksamma .

Ordf  Lennart Fritzon

Nyheter April nr2

  • 10 Maj Grillning och Extra stämma 

Den 10 maj kommer vi att ha invigning av den nya ”piratlekplatsen” kl. 15.

OBS fel datum har smugit sig in i tidigare info. 

Därefter blir det grillning (Telia, Riksbyggen Bygg samt föreningen bjuder).

Kl 18 blir det en extra stämma (separerat kallelse är utskickad) då det finns ett förslag från styrelsen att anlägga en grillplats och en boulebana med tillhörande sittplatser vid nuvarande Trekanten. Bakgrund: Nu när föreningen har renoverat ytterligare en lekplats föreslår styrelsen att det byggs en samlingsplats för vuxna i området. Detta är viktigt då vi vill ha ett levande område anpassat för alla våra boende med social mångfald.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om bland annat Telia och utbyte av varmvattenberedare. Styrelsen svarar förstås också på eventuella frågor.    

Byte vatten avstängningsventiler

Då det tyvärr är ett antal avstängningsventiler för inkommande vatten till huskropparna som är trasiga, så har vi bestämt att dessa ska bytas nu i vår. Detta innebär att vattnet kommer att få stängas av på området i omgångar, mer info kommer.

Ev. frågor tar ni med Riksbyggen. 

 

Asfalteringsarbeten 

Varbergs kommun kommer utföra asfalteringsarbeten på Stenåsavägen & Äckregårdsvägen. Info varberg.se/asfaltsjobb

 

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

 

 Fortsatt trevlig Vår

önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 April 2022

Nyheter April 1 Invigning lekplats & grillning samt extra stämma

Den 10 maj kommer vi att ha invigning av den nya ”piratlekplatsen” kl. 15. 

Därefter blir det grillning (Telia, Riksbyggen Bygg samt föreningen bjuder).

Kl 18 blir det en extra stämma (separerat kallelse kommer) då det finns ett förslag från styrelsen att anlägga en grillplats och en boulebana med tillhörande sittplatser vid nuvarande Trekanten. Bakgrund: Nu när föreningen har renoverat ytterligare en lekplats föreslår styrelsen att det byggs en samlingsplats för vuxna i området. Detta är viktigt då vi vill ha ett levande område anpassat för alla våra boende med social mångfald.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om bland annat Telia och utbyte av varmvattenberedare. Styrelsen svarar förstås också på eventuella frågor.   

Information till er boende 

Det är alltid svårt med information och vi försöker att använda vår hemsida så mycket som möjligt, för er som inte har tillgång till internet så går det att ringa vår styrelsetelefon 0761104707 med styrelse frågor. För er med tillgång till internet så finns det en riktigt bra funktion på vår hemsida dvs. att prenumerera på nya inlägg – klicka in och anslut er mail.

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida. www.ackregarden.se

Felanmälningar  

Alla felanmälningar ska gå via Riksbyggen tel 0771 860 860 öppet dygnet runt eller www,riksbyggen.se

 

Fortsatt trevlig april önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 April 2022

Nyheter Februari

Äckrebladet februari

Telia Triple Play (internet & TV)

Uppdateringen av utrustningen för området och i våra lägenheter är nu klar. Vi försöker att få till att EL-Tel ska komma hit en dag senare för att göra de lägenheter som är kvar. Ni som inte fått uppdateringen gjord hör, av er till styrelsemailen, se nedan.

Det som ingår är: Telia Bredband 250/250 Mbit/s, Tv-paket Lagom, Bredbandstelefoni, Tvillingabonnemang samt Telia Smart med 1 rök- & 1 fuktsensor i varje lägenhet.

OBS! Glöm inte att logga in er utrustning på ert nya Wi Fi, det går relativt lätt med QR koden eller med hjälp av WPS knappen på routern.

Telia Smart/Family rök- & fuktsensor larmar lokalt i lägenheterna samt i Telia Smart Family App. OBS ladda gärna ner appen och se vad som mer finns. Mer info finns på Telia.se

 

Vid ev. problem stäng först av all utrustning i minst 1 min inkl alla routrar / switchar / konvertrar / digitalboxar etc. Slå på allt och vänta i 20 min och se om det kommer igång.

Krånglar det fortfarande så kontakta: Telia support på Telia.se eller 020 240 250

 

Seniorgympa

Seniorgympa I kvartershuset tisdagar 10.00-11.00 Intresserad kontakta Madeléne :0727376309

 

Skadedjur/Matning av fåglar  

På vårt område så gäller Varbergs kommuns rekommendationer dvs.

Undvik att lägga ut mat eftersom det drar till sig både stora fåglar och råttor/möss.

Så vi ber er som matar fåglar med matrester i området att upphöra med detta omedelbart.

Det är även viktigt att vi alla kontrollerar så att soprum, garage osv är stängda och låsta.

Allt för att skydda vår egendom mot skadedjur och annat.

 

 www.ackregarden.se

På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg – klicka in och anslut er mail.

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida.

Mail till styrelsen: styrelsen@ackregarden.se

 

 Fortsatt trevlig februari

önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Feb 2022

Nyheter December

Takbytesprojektet

Takbytesprojektet är nu avslutat (det kvarstår endast några efterjusteringar).

Alla felanmälningar även om det berör taken ska gå till

Riksbyggen dag & natt 0771-860860  eller www.riksbyggen.se 

 

Telia Triple Play (internet & TV) 

Uppdateringen av utrustningen i våra lägenheter är förskjuten till Jan -22 pga sjukdom hos entreprenören, mer info kommer. Info om avtalet finns i augustinyheterna. 

Yttre besiktning

Under hösten utförde den årliga yttre besiktningen tillsammans med Riksbyggen. I besiktningen ingår inte taken men tex, våra täppor. Några har tyvärr fått påminnelse om tidigare ej åtgärdade påpekanden och några har fått nya påpekanden. Vi vet att det har varit stökigt under takbytet, men det är viktigt att vi fortsätter att ha en bra standard för trivseln i området.

Lekplats

Arbetena pågår för den nya lekplatsen (i hörnet mot välkomststenen) som kommer på plats till våren.

Uthyrning

Det är nya regler för uthyrning av kvartershus, gästlägenhet, kärra osv.  för aktuella regler kolla på hemsidan.

Second Hand

Vårt secondhandgarage har flitigt använts under takprojektet och kommer att vara kvar men i mindre volym. Enbart den bakre delen av släpkärre garaget används numera till Secondhand. Tyvärr har någon fått med sig maskiner som tillhör styrelsen det som saknas är en slipmaskin, mutterdragare, fälgkors, batteriladdare och en del annat som är uppmärkt. Om någon vet något om dem får de gärna ställas tillbaka.

 

Tack för ert tålamod och hoppas att juklappen kommer att smaka.

 Fortsatt trevlig Advent önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Dec 2021

Årsstämma 2021

Varbergshus nr 5 ordinarie årsstämma för tiden 2020-07-01 – 2021-06-30.

Blir Måndagen den 6 december 2021 klockan 19.00 

Lokal: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna § 59 samt inlämnade motioner:

1 Byte av fasadfärg

2 Avslut av inre fond

3 Installation av laddstolpar

Mvh Ordf

Lennart Fritzon

 

Spikar på vindarna

SK bygg kommer att kontrollera om det finns spikar som måste klippas av för att de har gått igenom råsponten på en del vindar, de berörda får lapp i brevlådan.

Det är viktigt att SK bygg får kontrollera detta .

Styrelsen GM ordf

Lennart Fritzon

 

« Older Entries