Author Archives: Lennart Fritzon

Telia Triple play störning

Då ElTel för tillfället inte utför några arbten på området så tänk på att vid ev. problem/störning i Trilpe Play, stäng av / bryt stömmen till all utrustning (alla switchar / konvertrar etc). Efter någon minut slå på allt och vänta i 20 min och se om det kommer igång (som alltid ). Jag har nämligen fått indikationer från Telia på att det kan vara störningar här pga den planerade uppdateringen som är senarelagd pga sjukdom se meddelande dat 30/9 .

Krånglar det fortfarande så kontakta: Telia support 020 240 250.

Ordf

Lennart Fritzon

 

 

Telia Triple play försening

 

Vi har tyvärr problem på Teamet med väldigt mycket sjukdomar, så vi blir tyvärr tvungna att skjuta upp installationerna då vi ej kan få fram tekniker som kan arbeta.

Förhoppningsvis kan vi börja en vecka senare, jag kommer vara noggrann med att samtliga hushåll kommer få sin avisering minst 1 vecka innan installationerna.

Återkommer med en korrekt tidsplan så fort jag får kontakt med alla.

Ber om ursäkt för förseningen och jag återkommer direkt när jag vet när vi får loss tekniker!

Med vänlig hälsning/

Björn Täge

Projektledare ELTel Göteborg Syd 

Telia Triple Play

Telia Triple Play (internet & TV)

El-Tel har på Telias uppdrag börjat med förberedelser för uppgradering av utrustningen enligt vårt nya avtal. Tyvärr kan detta innebära kortare driftstörningar dagtid. Prel tidplan för den stora uppdateringen är sista veckan i september mer info kommer .

Mer info om avalet finns i augusti nyheterna.

 

Ordf

Lennart Fritzon

Spikar på vindarna

SK bygg kommer att kontrollera om det finns spikar som måste klippas av för att de har gått igenom råsponten på en del vindar, de berörda får lapp i brevlådan.

Det är viktigt att SK bygg får kontrollera detta .

Styrelsen GM ordf

Lennart Fritzon

 

Nyheter Aug

Triple Play

Vi har skrivit ett nytt avtal med Telia om Triple play. Avtalet kommer att börja gälla när förändringarna är gjorda, prel tidplan är sep / okt.

Det nya avtalet innebär att allt detta ingår:

Telia Bredband kapaciteten höjs till 250/250 Mbit/s

Tv-paket Lagom

Bredbandstelefoni

Tvillingabonnemang

Telia Smart med 1 rök- & 1 fuktsensor i varje lägenhet

Utbyte/uppgradering av utrustningen (även den gemensamma

utrustningen kommer att uppgraderas) t ex ny router osv ingår för alla boende

Antivirus får resp boende betala själv numer.

Priset höjs till ung 258:- / månad

Utbytet/installation av utrustningen kommer att utföras av Eltel på uppdrag av Telia. När den gemensamma utrustningen uppdateras/byts så kommer det att innebära störningar dagtid för alla i hela området under några dagar.

Prel tidplan för arbetena är sep / okt mer info kommer. 

Stenkistor och dagvattenledningar 

Nu när takprojektet närmar sig slutet så har vi beslutat att alla stenkistor och dagvattenledningar på hela området kommer att rengöras / spolas (tyvärr kommer detta att innebära en del störningar för oss boende). Arbetena kommer att utföras under hösten av Riksbyggen & Varbergs Spolservice.

Asfaltering och återplantering

Under våren 2022 så kommer asfalten att repareras samt ”trekanten” kommer att återplanteras.

 

Fortsatt trevlig sommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Aug 2021

Nyheter Juni Ingen avgiftshöjning

Ingen avgiftshöjning

Styrelsen har fattat beslut om budgeten för nästa år (2021–2022) och

beslutade att inte höja avgifterna/hyrorna för nästa period heller.

Föreningen har en stark ekonomi och sista höjningen var 2012.

 

Dörrar & lås 

Vi vill påminna om de drift och skötselinstruktioner som finns för dörrarna och låsen,

det är viktigt att vi följer dem då vi fortfarande har garanti på dörrarna.

Dörrarna ska hållas rena och låsen smörjas 2 ggr / år se www.ackregarden.se

 

Komposten

I komposten lägger vi enbart komposterbart växtavfall.

Idag slarvas det för mycket med vad som slängs i komposten, vilket gör att Riksbyggens fastighetsskötare får stå och sortera detta manuellt. Detta kostar föreningen extra pengar.

 

Här på hemsidan går det att prenumerera

på nya inlägg – en bra funktion.

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

 

Trevlig sommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 juni 2021

Nyheter Maj

Triple Play

Vi håller på med en omförhandling av avtalet med Telia

enligt det förslag vi har nu så är ändringarna bl a:

Antivirus får resp boende betala själv

Priset höjs till ung 255 :- / månad

Telia Bredband höjs till 250/250 Mbit/s

Telia Smart med rök- & fuktsensor ingår

Tvillingabonnemang ingår

Utbyte/uppgradering av utrustningen t ex ny router osv ingår

 

Vi vill gärna ha era åsikter om detta förslag på mail: styrelsen@ackregarden.se

 

Takbytesprojektet

 

Till hösten när projektet är klart så kommer vi att rengöra / suga alla

stenkistor & dagvatten brunnar / ledningar.

Information och frågor ska gå via Riksbyggen.

Meddela mig/styrelsen vid ev. problem.

Containrarna som är för oss boende är till för brännbart avfall från vinden inför takbytet.

De är INTE till för byggavfall eller metall utan endast till brännbart.

Insamling till Second Hand pågår i garaget, som kärran finns i annars (mellan 76/77 gamla sandladan, där det är upphöjd asfalt). Lås upp och lås med lägenhetsnyckeln.

Information och frågor ska gå via Riksbyggen.

Meddela mig/styrelsen vid ev. problem.

 

Glöm inte att den 8 juni är det 5-års besiktning av entré och förrådsdörrar samt alla låscylindrar

Denna besiktning hanteras av Riksbyggen se separat info

.

 

 Trevlig sommar önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Maj 2021

 

Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se

Här på hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion.

Sandupptagning Vårstädning

Hej

Nu är det på gång med Sandupptagning och vårstädning.

I år kommer Riksbyggen att gå in i garagen med huvudnyckeln för att sopa / blåsa ut skräpet vid portarna så att vi får det så rent som möjligt.

När sopningen är klar så kommer de garagen som fått taken renoverade att tvättas.

Mer info kommer från Förvaltningen / Riksbyggen när det närmar sig.

Mvh Ordf

Lennart Fritzon

Takrenoveringen

När arbetena pågår med garagetaken går det INTE att gå att komma in i garagen. 

Tidplanen som finns på hemsidan är preliminär (den påverkas bla. av väder och vind).

Styrelsen har godkänt att entreprenörena får utföra rivnings arbetena på husen vardagar mellan 06,00 till 20,00  (detta för att de måste jobba längre dagar då vädret tillåter).

Tack för er förståelse

Styrelsen GM Ordförande

Årsstämman Inställd

Årsstämma för Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 är 

INSTÄLLD 

Med anledning av den rådande pandemin och de skärpta restriktioner som nu råder har styrelsen beslutat att ställa in den fysiska årsstämma som skulle hållits tisdag den 24 november. Istället kommer stämman att genomföras med hjälp av poströstning i slutet av november.

Mer information kommer.

« Older Entries