Author Archives: Lennart Fritzon

Komposten

Nu i vår är det många av oss som bor på Äckregården, som gör fint i våra trädgårdar vilket såklart är trevligt.

Men vi alla måste bli bättre på att sortera det som slängs i komposten.

Det händer t ex, att det slängs betongplattor, tryckimpregnerat trä, plastkrukor och rötter i komposten.

I komposten lägger vi enbart komposterbart växtavfall.

Tjockare grenar ska slängas vid sidan om i rishögen, likaså rötter får man lägga i en hög vid sidan om.Plastkrukor ska självklart slängas i sopkärlet som finns vid komposten.

Idag slarvas det för mycket med vad som slängs i komposten, vilket gör att Riksbyggens fastighetsskötare får stå och sortera detta manuellt. Vilket kostar föreningen extra pengar.

 

Med hopp om bättring.

 

Glad påsk!

Felanmälan om du har Coronaliknande symtom

 

Uppge sjukdom vid felanmälan.
Om du är kund och har Coronaliknande symtom, även lindriga, ber vi dig berätta det när du gör en felanmälan eller bokar ett möte med oss. Om ärendet inte är akut kommer vi då att planera in åtgärden längre fram, när du är frisk igen. Akuta fel hanteras omgående enligt samma rutin som tidigare.

Tackar

Riksbyggen förvaltning

Radonmätning datum

Behöver ni hjälp med att lägga ut era detektorer är Riksbyggens fastighetsskötare behjälpliga onsdag den 1/2 och ni får vara tillgängliga för att kunna släppa in dem i er bostad. Ring Ingmar Nilsson,
tel. 076-136 85 08 om ni behöver hjälp.

Senast  Måndag den 24/2 behöver ni ha placerat ut era detektorer i bostaden.

 

Fredag den 24/4 kommer Riksbyggen att samla in era mätdetektorer. Ni kommer att få mer information om hur insamlingen går till veckan innan.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Nina Johansson

Tfn: 0346-17475

nina.johansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

Radonmätning

Inom kort kommer Riksbyggen att genomföra radonmätningar i samtliga lägenheter i Riksbyggen VBG 5.

 

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och innebär en hälsorisk för lungorna om man exponeras i för stora mängder. Bostadsrättsföreningar har en skyldighet att kontrollera radonförekomsten i sina bostadsbestånd, såväl i befintliga som i nya byggnader. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande är lokala tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken.

 

Mer information kommer i samband med att radonmätarna (puckarna) delas ut. Mätningen kommer att pågå i två månader och påbörjas vecka 8.

 

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

 

Nina Johansson

Tfn: 0771-860 860

nina.johansson@riksbyggen.se

På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

 

Instruktioner för radonmätning (långtidsmätning)

 

1.     I påsen som ni har fått finns två plastpåsar, i dessa påsar ligger det detektorer för att mäta radon. Detektorn ser ut som en liten puck. Plastpåsarna är märkta med sovrum och vardagsrum och ska placeras i respektive rum.

Klipp upp plastpåsen och ta ut mätdetektorerna. Nu börjar mätningen. Tänk på att aldrig öppna själva detektorn, den är laddad och klar. För ett årsmedelvärde krävs det att man mäter med minst två detektorer per bostad

2.     Detektorerna ska placeras så centralt i rummet som möjligt, på ett bord eller häng dem gärna från en krok i taket så luft kan flöda fritt runt dem. Undvik att placera dem i närheten till ett fönster, ventilations- eller värmekällor. Minimumavståndet till golv, väggar och tak ska vara minst 25 cm.

 

3.     Under mätperioden bor ni som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång och ni kan vädra som ni brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. Låt mätdetektorerna ligga still under mätperioden.

 

Behöver ni hjälp med att lägga ut era detektorer är Riksbyggens fastighetsskötare behjälpliga Onsdag den 1/2 och ni får vara tillgängliga för att kunna släppa in dem i er bostad. Ring Ingmar Nilsson,
tel. 076-136 85 08 om ni behöver hjälp.

Senast  Måndag den 24/2 behöver ni ha placerat ut era detektorer i bostaden.

 

Fredag den 24/4 kommer Riksbyggen att samla in era mätdetektorer. Ni kommer att få mer information om hur insamlingen går till veckan innan.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Nina Johansson

Tfn: 0346-17475

nina.johansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

 

Kallelse till Extrastämma

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till extra föreningsstämma med anledning av stadgeändring.

 Måndagen den 2 mars 2020 kl 18.00

Plats: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg

Dagordning enligt stadgarna, § 59 a – g samt:

Stadgeändring

Föreningen har vid tidigare stämmor beslutat att använda Riksbyggens nya normalstadgar 2014, version 2016:1 med årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna. Ett fel har smugit sig in i § 29, Föreningens ansvar. Nuvarande text:

 

 • radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)

 

Styrelsen för brf Varbergshus nr 5 föreslår att följande text ersätter den nuvarande:

 

 • vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning)

 

För giltighet av beslut om stadgeändring krävs att samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter varandra följande stämmor samt att minst hälften av de röstande på första stämman och 2/3 av de röstande på andra stämman röstar för att anta de nya stadgarna.

 

Varberg i februari 2020

STYRELSEN

Nyheter Dec

Stämman

Årsstämman hölls 2019-11-20 och Stömmoprotokollet finns här på hemsidan.

På mötet beslutades bl.a. att takbyteprojektet går vidare till upphandlingsfasen.

 

Takbyteprojektet

 

 • Taken ska bytas och ändras färg på (om vi får bygglov) samt kuporna ska målas. Tanken är att det ska bli entreprenadtid på ca 2 år efter avslutad upphandling.
 • Detta stora projekt har flera stora utmaningar bl.a.
  – ställningsbyggande (hur och var ska ställningarna stöttas mot mark)?
  – utförande tid (mellan vilka tider, helger)?
  – arbetsbodars placering?
  – material- och avfallscontainers placering?
 • Installation av solceller för föreningens fastighets el (ej för boende el). Solcellerna kommer endast att monteras på ett antal F- hus, dvs det blir inga solceller på hela området, enligt rekommendationer från två fristående utredningar samt beslut på stämman. Det blir inga laddstolpar eller motorvärmaruttag i detta projekt, då områdets elnät inte klarar av belastningen.
 • Upphandling av solceller för föreningens fastighets el samt försäljning av överskotts el pågår med Varberg Energi, då de är nätägare.
 • Inga nya stora arbeten kommer att utföras på området, innan takbyteprojektet är klart.

 

Föryngring av buskage

 

Styrelsen har beslutat om fortsatt föryngring av buskage med mera ihop

med vår förvaltare Riksbyggen. Under 2020 kommer vi bl.a.

 • Klippa ner häcken runt kvartershuset, så att den kan växa upp och bli en snygg häck.
 • Beskära träd tex. Magnolian och Lärken vid hus 4.
 • Klippa ner och gräva upp vissa buskage, som kommer att återplanteras senare i vår.
 • Blodbok kommer att planteras vid stubbträdet i vid Äckregårdsvägen 98.
 • Trädet vid Stenåsavägen 77 kommer att tas ner.
 • Det pågår även ett projekt där ”trekanten ” vid förrådet mot Stenåsavägen kommer att omdisponeras samt omplanteras.

 

Vattenläckan är åtgärdad

Tyvärr har vi haft en stor vattenläcka på föreningens va-nät.

Läckan var svår att upptäcka, då det inte bildades någon vattenansamling. Detta berodde på den bra dräneringen i husgrunden. Dessutom är det ovanligt att ett grovt PVC-rör går sönder på detta sätt utan yttre påverkan.

Genom att göra en tillfällig förbi koppling under reparationen, lyckades man att säkerställa vattenförsörjningen till alla hus utom ett.

Det är tråkigt det som inträffat och vi tackar för ert tålamod och förståelse.

Styrelsen GM Ordf Lennart Fritzon

Vattenavstängning till följd av Vattenläckan.

Vattnet måste stängas av till hela området igen, detta sker onsdagen den 7/11 kl 08,00.

Det pågår reparationsarbeten efter vattenläckan därav avstängningen.

Att tänka på vid vatten avstängning:

 • Låt inga kranar stå öppna när vattnet är avstängt.
 • Spola inte i toaletterna när vattnet är avstängt.
 • När vatten är tillbaka öppna väldigt lite och försiktigt så att ev. luft kommer ur systemet, detta gäller i alla kranar.
 • När ni har ”luftat” så spola ut ledningarna ordentligt så att ni får rent vatten i era lägenheter.

 

Det kommer förmodligen att behövas fler avstängningar den närmsta tiden, pga reparations arbetena.

 

Tack  för er Hjälp

 

Styrelsen GM Ordf Lennart Fritzon

 

« Older Entries Recent Entries »