Ingen Avigiftshöjning från 2023-07-01

Styrelsen har behandlat budgeten för verksamhetsåret 2023-07-01 – 2024-06-30 och beslutat om oförändrade månadsavgifter från 1 juli 2023.

Styrelsen baserar sitt beslut bland annat på att:

  • föreningen har lån som inte ska omförhandlas förrän tidigast år 2025 och att                                      räntekostnaderna därför är oförändrade.
  • inga stora underhållsåtgärder är inplanerade för nästa verksamhetsår.
  • föreningens likviditet är tillfredsställande med ett positivt kassaflöde, trots den stora takomläggningen och utbytet av många varmvattenberedare.

Hyran för garage är också oförändrad jämfört med föregående år.

Föreningen gör avsättningar till underhållsfonden i enlighet med stadgar och underhållsplan och styrelsens budget är utformad så att föreningens ekonomi är långsiktigt hållbar.

Styrelsen konstaterar att sammantaget har föreningen en mycket stark ekonomi.

Varberg i maj 2023

Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5

Styrelsen