Telia Fiber till Internet och TV

Vi har skrivet ett nytt avtal med Telia pga att Telia Smart Family upphör

Ändringarna och det nya avtalet träder i kraft preliminärt i Okt / Nov -23

  • Bredbandshastighet  höjs då till 250-500 / 250-500 Mbits / sek
  • Månadskostnaden sänks med 30kr / mån. 

Bredbandstelefoni ändras till Hemtelefoni via Mobilnätet.

Telia Smart Family upphör.

Info har gått ut om detta har ni frågor får ni kontakta Telia. 

Styrelsen / GM Ordf  Lennart Fritzon