Author Archives: Henrik

Allmänna utrymmen i förråd

Inför inventeringen av skyddsrummen måste allt som står i gångar och allmänna utrymmen i förrådshusen plockas bort.

 

De saker som fortfarande står kvar den 15 september kommer att betraktas som skräp och därför slängas.

 

Med vänlig hälsning

 

Riksbyggen

 

Marielle Esmaili

Tfn: 035-19 25 29

Marielle.esmaili@riksbyggen.se

 

På uppdrag av styrelsen för Varberg 5

Information från förvaltningen smörjning lås

Riksbyggen har av Er förening fått i uppdrag att smörja låsen till er lägenhet, ert förråd och ev garage. Vi kommer även att smörja övriga lås på föreningen. 

 

Vi kommer till din lägenhet någon gång under onsdagen den 12 januari. Vi kommer att olja låsen och vrida om med en nyckel några gånger för att smörja ordentligt.

 

Riksbyggen kommer varken att öppna dörren eller gå in i lägenheten. Vi informerar för att ni inte ska bli oroliga om ni hör ljud från ytterdörrens lås. 

 

Låset är den boendes ansvar så alla kostnader i samband med lås bekostas normalt av den boende. I detta fall har föreningen beställt arbetet som en engångsåtgärd och som en extra service åt alla boende.

 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad. 

 

Tack på förhand!

 

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

 

Marielle Esmaili

Tfn: 035-19 25 29

marielle.esmaili@riksbyggen.se

 

På uppdrag av styrelsen för Varberghus nr 5

Information från Riksbyggen

Varbergshus 5
Bästa bostadsrättsinnehavare,
Tiden går fort och det är nu dags för 5-års besiktning av entré och
förrådsdörrar samt alla låscylindrar.
Sköld Forsberg Byggkonsult AB, Riksbyggen, PEAB,

Great Security och styrelsen kommer att medverka under denna
besiktning.

Arbetet kommer att ske tisdagen den 8 juni med start 09.00 och
pågå under större delen av dagen.
Detta innebär att vi kommer behöva gå in i din lägenhet. Det är
viktigt att vi håller avstånd p.g.a. att vi fortfarande är inne i en pandemi. Kommer ni att vara hemma under besiktningstillfället ser vi gärna om ni har möjlighet att stanna ute under tiden vi går in. Så har vi gjort vad vi kan för att minska smittspridningen.

Har du inte möjlighet att vara hemma under dagen så kommer vi att
gå in med en extranyckel. Lås i så fall inte eventuella extra lås.

Har ni förhinder eller inte vill släppa in oss kontakta oss på
marielle.esmaili@riksbyggen.se

Har ni husdjur såsom hund eller katt, vänligen meddela oss i god
tid, så undviker vi ofrivilliga smitningsolyckor.

Med vänlig hälsning
Nina Axelsson
Teknisk förvaltare
nina.axelsson@riksbyggen.se
0346-174 75

Information gällande TV tjänsten ”Tvillingabonnemang”

Denna information är från Telia

Hej!
Vi hör av oss till dig som vår kontaktperson för ett gruppavtal.
Den 1 juni får vår tjänst Tvillingabonnemang nytt pris, 129 kr/mån, oavsett antal tv-boxar. Boende som är berörda av prisändringen kommer att få information av oss under vecka 16.

Vad är Tvillingabonnemang
Med Tvillingabonnemang kan man se tv på flera tv-apparater samtidg med en extra tv-box. Abonnemanget ingår inte i utbudet av tjänster som ni har avtalat med oss, utan är en tjänst som den boende själv har beställt.

Telia Play – ett alternativ till Tvillingabonnemang
Vår streamingtjänst Telia Play ingår redan idag i kundens nuvarande tv-paket helt utan kostnad. Genom att streama kan man se innehåll samtidigt i telefon, platta, Chromecast eller Apple-tv. Det är bara att komma igång med att använda tjänsten genom att aktivera den på Mitt Telia.

Mer info
För frågor från beonde hänvisar vi till tel 90 200 eller telia.se/tv-tvilling.
Hälsningar
Telia

Snö och halkbekämpning

Detta är information från Riksbyggen

 

Riksbyggen Mo Halland har ett förvaltningsavtal med Varbergshus 5 där snö och halkbekämpning ingår i avtalet. Riksbyggen har i sin tur PEAB som underentreprenör för snö och halkbekämpning. Ansvaret för att snö och halkbekämpning är Riksbyggens ansvar där fel och eventuella brister ska anmälas till vår kundtjänst. Vi är självklart angelägna om att tjänsten blir utförd i enlighet med avtal och att vi får kännedom något varit bristfälligt så vi kan rätta till detta.

Riksbyggen kundtjänst: 0771 – 860 860
Med vänlig hälsning
Riksbyggen Mo Halland

Information gällande årsstämman

Årsstämma tisdag 24 november 2020 kl 19.00

Årets stämma kommer att hållas i Kvartershuset, Ymergatan 23.  

 

Vi följer FHM:s råd och anvisningar och kommer därför att placera ut deltagare med mellanrum, vädra lokalen och uppmanar alla att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Observera att det kommer en länk  att följa årsstämman på hemsidan när det närmar sig. 

 

Styrelsen

 

Informationsbrev från Riksbyggen

Detta brev är från Riksbyggen

Nu är vi igång med takomläggningen!

En liten påminnelse till er boende

Arbete kommer pågå från augusti 2020 – november 2021. I samband med takomläggningen kommer även en solcellsanläggning installeras för att täcka den gemensamma elförbrukningen i området. Här följer nu information om vad ni boende behöver tänka på och vilka preliminära tider som gäller för er huskropp.

Ställning

Ställning kommer reas upp runt varje huskropp inför byggnation. Innan det behöver ni boende plocka undan utvändigt på era uteplatser och balkonger. Ni alla som har uteplatser behöver montera ner era tak innan ställningsbyggnationen påbörjas eftersom stödbenen måste placeras ner inne på uteplatserna. Vi vet att detta medför merarbete för er boende och att vissa av er har tak av kanalplast och korrugerad plast och dylikt ska tas ner. Information från entreprenören kommer i god tid innan de kommer påbörja arbete för just ert hus så ni har tid på er att ta ner era tak.

Behöver ni hjälp med det praktiska i samband med taken på era uteplatser får ni gärna höra av er till oss på Riksbyggen eller SK bygg, vi har möjlighet att hjälpa er mot en kostnad. Taken på balkongerna behöver generellt sätt inte monteras ned, om det är aktuellt sker det i samråd med entreprenören.

Viktigt för er boende är att under byggproduktion får ni inte använda er balkong eller uteplats gäller vardagar mellan 07:00-16:00. Detta har att göra med risk för skada på er boende och för arbetarnas arbetsmiljö.
Ställningen får absolut inte beträdas av er boende.
Om balkongen/uteplatser inte är iordningställda enligt de ”anvisningar” som förmedlats kommer Riksbyggen att utföra detta löpande på berörd bostadsrättsinnehavares bekostnad.

Rivning (VIKTIGT att ni boende utför.)

Alla befintliga takpannor ska slängas. Under takpannorna på R-Husen finns idag masonit som ska ersättas med råspont vilket medför att ni boende som har era saker och föremål på vindarna kommer behöva täcka över och placera alla saker och föremål samlat i mitten av vinden och inte ut emot masoniten.

Takomläggning

Samtliga takytor inom er fastighet kommer att bytas, detta gäller alla tak på F-Husen, R-husen, kvartershuset, garagen och förrådsbyggnaderna.
Det gäller inte på boendes uteplatser eller balkonger eller egna tillbyggda förråd eller liknande. Alla takpannor kommer byta kulör från tegelröd till antracit grå. Takkupor i svart plåt kommer plåtbekläds med ny svart plåt.

Solcellsanläggning

Solcellspaneler kommer installeras på husen F16, F18 och F19. Solcellerna kommer installeras på ena takytan.
Solcellsanläggningen kommer producera el till den gemensamma elförbrukningen i området. Ingen av boende i F16, F18, F19 eller i något övrigt hus kommer kunna nyttja den solel som produceras utan den går enbart till den gemensamma elen. Målsättningen är att driftsätta solcellsanläggningen under vintern 2020/2021

Bostadsrättsinnehavares ansvar

Angående egna saker utomhus runt er bostadsrätt ber vi er plocka undan allt under byggproduktionen, gäller när arbete utförs på er huskropp. Om något är kvar som är av avärde för er boende tar varken Riksbyggen eller entreprenören ansvar för om något går sönder under byggnationen.

Alla dessa tider är preliminära och korrigering kan ske. Vid nya tider meddelas det så snart vi vet. Mer detaljerad information för varje huskropp kommer i god tid från SK Bygg vart efter produktionen närmar sig respektive hus. 

Under produktionen på era hus är det noga med att ha era fönster och dörrar stängda gäller vardagar 07:00-16:00, vädra hellre rejält på kvällen. Maskiner, fordon, kranbilar och lastmaskiner kommer röra sig på området. Vi ber er boende vara extra uppmärksamma på detta och vara extra försiktiga när ni är i närheten av dem. Om någon av er på området har färdtjänst ända fram till dörren och eller någon som har permobil, rullstol eller liknande som kräver yta för tillgängligheten ber vi er kontakta Riksbyggen så vi kan ta detta i beaktande.

Besikting av taken sker löpande allt efter taken färdigställs. Eventuella uppkomna skador åtgärdas efter besiktningen. Vid övriga eventuella frågor, vänligen kontakta Riksbyggen.

Vi tackar för ert samarbete och er förståelse!

På uppdrag av Riksbyggen Brf Varbergshus nr 5 styrelse.

Kontaktvägar

Ulf Lindahl, Riksbyggen
035-159058
ulf.lindahl@riksbyggen.se

Nina Axelsson, Riksbyggen
0346-17475
nina.axelsson@riksbyggen.se

Johan Andersson, SK bygg
0346-729703
johan@skbygg.se

Bifogat är original utskick med tidsplan och informationsbrev.

Kallelse till årsstämman

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till ordinarie årsstämma för tiden 2019-07-01 – 2020-06-30.

Tisdagen den 24 november 2020 klockan 19.00

Dagordning enligt stadgarna § 59.

På grund av den rådande pandemin kommer styrelsen att besluta i vilken lokal årsstämman skall genomföras, beroende på hur många personer som anmäler sig. För att minimera antalet närvarande och ändå bibehålla röstlängd enligt stadgarna önskar styrelsen att endast EN röstberättigad boende per lägenhet deltar på stämman.
Ett alternativ är att använda möjligheten att rösta via ombud med fullmakt. Fullmakt bifogas denna kallelse.
Årsstämman kommer att sändas digitalt för dem som önskar FÖLJA stämman. Observera att det inte går att rösta via den digitala sändningen. För detta krävs fysisk närvaro på stämman eller ombud med fullmakt. För att följa årsstämman digitalt, hemsidan för mer information.

I år kommer ingen förtäring att serveras på stämman. Förtäringen har detta år utgått med tanke på den rådande Coronasituationen.

För att styrelsen ska kunna ges tillfälle att hitta en lokal till årsstämman, beroende på antalet anmälda, ska anmälan till den fysiska årsstämman göras på bifogad anmälningstalong senast tisdag den 3 november.

Senast tisdag den 10 november meddelas var årsstämman kommer att genomföras.

Varberg i oktober 2020

Styrelsen

Fullmakt i pdf

« Older Entries