Author Archives: Henrik

Underhåll på hemsidan

Hej

Håller nu på att ändra hemsidan så att den blir säkrare. Kan vara svårt att komma åt länkar på menyerna tills detta är klart.

Ursäkta besväret!

 

Uppdatering

Hemsidan är nu uppdaterad. Kommer det fortfarande problem är ni välkomna att maila mig här

Nyheter april

Komposten

Nu i vår är det många av oss boende på Äckregården, som gör fint i våra trädgårdar vilket såklart är trevligt.  

Det händer att det slängs te.x. betongplattor, tryckimpregnerat trä, plastkrukor och rötter i komposten.  

Tjockare grenar ska slängas vid sidan om i rishögen,  likaså rötter får man lägga i en hög vid sidan om.  

Plastkrukor ska självklart slängas i sopkärlet som finns vid komposten.

För i komposten lägger vi enbart komposterbart växtavfall.

Idag slarvas det för mycket med vad som slängs i komposten, vilket gör att Riksbyggens fastighetsskötare får stå och sortera detta manuellt. Vilket kostar föreningen extra pengar.  

Takbytesprojektet

Utvärdering av de inlämnade offerterna pågår. Projektstart kan bli redan i sommar.  

Radonmätningen

Glöm inte insamlingen av ”puckarna” före kl 09:00 den 22/4 se sep. info från Riksbyggen.

 

 

Sandupptagning

Från riksbyggen

 

Tacka alla boende på Äckregården för visa hänsyn igår under sandupptagningen på parkeringarna.

Det flöt på jättebra för oss och vi är tacksamma över att så många tog till sig informationen och agerade därefter.

Sopa grus på parkeringsplatserna

I morgon tisdag den 7 April kommer riksbyggen att sopa rent sanden på parkeringsplatserna.
Vänligen se till att flytta era bilar och parkera någon annan stans mellan 8.00 – 16.00 så de kommer åt att ta bort sanden.

Kallelse till extrastämma

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5 till en andra extra föreningsstämma med anledning av stadgeändring. En första stämma i frågan hölls den 2 mars 2020 där stämman biföll förslaget med 11 röster mot 0.

 

Tisdagen den 24 mars 2020 kl 17:30

Plats: Kvartershuset, Ymergatan 23, Varberg.

Dagordning enligt stadgarna § 59 a – g samt:

Stadgeändring

Förenings har vid tidigare stämmor beslutat att använda Riksbyggens nya normalstadgar 2014, version 2016: 1 med årsavgifterna fördelade i förhållande till insatserna. Ett fel har smugit sig in i § 29, Förenings ansvar. Nuvarande text:

 • Radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)

Styrelsen för brf Varbergshus nr 5 föreslår att följande text ersätter den nuvarande:

 • Vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning)

För giltighet av beslut om stadgeändring krävs att samma lydelse av stadgarna beslutas på två efter varandra följande stämmor samt att minst hälften av de röstande på första stämman och 2/3 av de röstande på andra stämman röstar för att anta de nya stadgarna.

 

Varberg i mars 2020

Styrelsen.

Falska larmåterförsäljare

Detta är från Sector Alarm

Vi har fått samtal från kunder i ditt område som haft besök av larmåterförsäljare som felaktigt påstått att de erbjuder en larmtjänst som motsvarar vår. Vi har inga samarbeten med andra larmföretag. För din trygghet, lämna aldrig ut koder eller lösenord till obehöriga. Vi tar endast emot fullmakt som erhållits av Sector Alarm. Har du frågor, kontakta oss mån-fre mellan 08.00-17.00 på 031-80 73 96.

Med vänliga hälsningar, Sector Alarm

 

 

Nyheter Februari

Takbytesprojektet

Nu går takprojektet in i nästa fas, förfrågningsunderlag kommer att skickas ut till ett antal byggare / entreprenörer den närmsta tiden.

 • Val av entreprenör kommer ske under våren.
  Taken ska bytas och ändras färg på till antracitgrå betongtakpannor. Arbetena kommer att ske utifrån, alla vi boende måste ”röja” på våra vindsutrymmen. Framförallt på R-husen som inte har råspont under takpannorna idag.
 • Installation av solceller för föreningens fastighets el (ej för boende el). Solcellerna kommer endast att monteras på 3 st F- hus 16,18 och 19.
 • Bygglov är klart för ändring av färg på taken samt solcellerna.
 • Vi vet inte när entreprenadarbetena kan påbörjas, troligtvis tidigast efter semestern i år.
 • Tanken är att det ska bli entreprenadtid på ca 2 år efter påbörjad entreprenad.

Detta stora projekt har flera stora utmaningar bl.a.

 • Ställningsbyggande runt alla huskroppar även vid våra uteplatser (hur och var ska ställningarna stöttas mot mark)?
 • arbetsbodars, material- och avfallscontainers placering?
 • Upphandling av solceller för föreningens fastighets el samt försäljning av överskotts el pågår med Varberg Energi, då de är nätägare.
 • Inga nya stora arbeten kommer att utföras på området, innan takbyteprojektet är klart.

Föryngring av buskage

Styrelsen har beslutat om fortsatt föryngring av buskage med mera ihop med vår
förvaltare Riksbyggen. Under 2020 kommer vi bl.a.:

 • Klippa ner häcken runt kvartershuset, så att den kan växa upp och bli en snygg häck.
 • Beskära träd tex. Magnolian och Lärken vid hus 4.
 • Klippa ner och gräva upp vissa buskage, som kommer att återplanteras senare i vår.
 • Blodbok kommer att planteras vid stubbträdet i vid Äckregårdsvägen 98.
 • Det pågår även ett projekt där ”trekanten ” vid förrådet mot Stenåsavägen kommer att omdisponeras samt omplanteras. Detta sker när takprojektet är färdigt.

Trevlig vår!
önskar

Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Feb 2020

 

Äckrebladet finns även att läsa på denna sidan om man vill läsa äldre äckreblad.

Nyheter Oktober

Stämman

Årsstämman blir 2019-11-20 kl 19.00 i Kvartershuset

Utöver de ordinarie punkterna i stadgarna så kommer vi att diskutera den kommande

takrenoveringen samt fatta beslut om färg på taken och om solceller (ska vi bygga med solceller eller ej?). Den formella kallelsen kommer.

Ventilation

När det gäller köksfläktarna så får vi boende inte glömma att rengöra fettfiltret
(det runda under kåpan) regelbundet samt byta detta 1 ggr/år.

Tänk på att golvventilationen som alla lägenheter är utrustad med INTE får demonteras vid renoveringsarbeten och den ska vara i drift hela året.

Värmepumparna

Värmepumparna är effektivast om de får stå på dygnet runt och om man inte justerar temperaturen för ofta. Det kan ta upp till 2 dygn innan temperaturen ändras i alla rum.

För att få bästa effekt så är det ett måste att gällande skötsel- och serviceföreskrifter följs se hemsidan t ex så måste både ute och inne delarna rengöras regelbundet.
Inne delens luftfilter bör rengöras minst en gång varannan veck och filtret måste bytas om det är trasigt.

Vi vill påpeka att de inte är föreningens pumpar utan man äger sin egen.

Hemförsäkring

Vi vill påminna om att det är krav på obligatorisk hemförsäkring för alla som bor på området.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på https://riksbyggen.se och loggar in på fliken kundwebb.

På hemsidan så går det att prenumerera på nya inlägg – en bra funktion. Se till höger på datorn eller längst ner på mobiltelefon.

En fortsatt trevlig höst önskar
Styrelsen gm Ordf. för Varbergshus nr 5 Okt 2019

Nyheter juli

Hundar och katter på området

Tyvärr är det inte alla som tar ansvar /sköter sina husdjur vilket gör
att det uppstår störningar för grannar/andra boende.
I dagsläget är det problem med både hundar & katter som t.ex. bajsar och kissar bl. a i sanden vid lekplatserna utan att ägarna plockar upp.

Hund och kattägare är skyldiga att iaktta vad som står i lagen 2007:115 om tillsyn över hundar och katter. Samt i enlighet med Föreningens stadgar, Bostadsrättslagens och Hyreslagens mening.

Komposten

i komposten vid Stenåsavägen lägger vi självklart endast trädgårdsavfall
inte plastpåsar, plastgranar, stenar, grillbriketter osv.

Kärra att hyra

För att boka föreningens kärra går ni in på https://riksbyggen.se och loggar in på fliken kundwebb.

« Older Entries Recent Entries »