Ritningar mm

Här kan ni se vilka nr de olika huskropparna har samt var solcellerna ska placeras : Karta.

Här finner ni tidsplanen samt karta med vad huskropparna heter.