Radonmätning

Inom kort kommer Riksbyggen att genomföra radonmätningar i samtliga lägenheter i Riksbyggen VBG 5.

 

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och innebär en hälsorisk för lungorna om man exponeras i för stora mängder. Bostadsrättsföreningar har en skyldighet att kontrollera radonförekomsten i sina bostadsbestånd, såväl i befintliga som i nya byggnader. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande är lokala tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken.

 

Mer information kommer i samband med att radonmätarna (puckarna) delas ut. Mätningen kommer att pågå i två månader och påbörjas vecka 8.

 

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

 

Nina Johansson

Tfn: 0771-860 860

nina.johansson@riksbyggen.se

På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse

 

Instruktioner för radonmätning (långtidsmätning)

 

1.     I påsen som ni har fått finns två plastpåsar, i dessa påsar ligger det detektorer för att mäta radon. Detektorn ser ut som en liten puck. Plastpåsarna är märkta med sovrum och vardagsrum och ska placeras i respektive rum.

Klipp upp plastpåsen och ta ut mätdetektorerna. Nu börjar mätningen. Tänk på att aldrig öppna själva detektorn, den är laddad och klar. För ett årsmedelvärde krävs det att man mäter med minst två detektorer per bostad

2.     Detektorerna ska placeras så centralt i rummet som möjligt, på ett bord eller häng dem gärna från en krok i taket så luft kan flöda fritt runt dem. Undvik att placera dem i närheten till ett fönster, ventilations- eller värmekällor. Minimumavståndet till golv, väggar och tak ska vara minst 25 cm.

 

3.     Under mätperioden bor ni som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång och ni kan vädra som ni brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. Låt mätdetektorerna ligga still under mätperioden.

 

Behöver ni hjälp med att lägga ut era detektorer är Riksbyggens fastighetsskötare behjälpliga Onsdag den 1/2 och ni får vara tillgängliga för att kunna släppa in dem i er bostad. Ring Ingmar Nilsson,
tel. 076-136 85 08 om ni behöver hjälp.

Senast  Måndag den 24/2 behöver ni ha placerat ut era detektorer i bostaden.

 

Fredag den 24/4 kommer Riksbyggen att samla in era mätdetektorer. Ni kommer att få mer information om hur insamlingen går till veckan innan.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Nina Johansson

Tfn: 0346-17475

nina.johansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Riksbyggen VBG 5 styrelse