Category Archives: Nyheter

Sopning av garage

Information från riksbyggen

Sopning av garage

Önskemål har inkommit att vi även ska sopa av garagen i samband med sopning av parkeringarna på Tisdagen den 30/3.

Om det är så att ni inte godkänner att vi öppnar ert garage och sopar av innanför så får ni gärna höra av er senast måndag 29/3.

Ni behöver inte flytta ut bilarna, men det underlättar ju såklart. Vi tar det vi kommer åt annars.

Däremot så uppskattar vi verkligen att parkeringarna töms på bilar ordentligt detta året.
Alternativa parkeringar är längs Stenåsavägen och Ymergatan.

Tack på förhand!
Riksbyggen

Sandupptagning v13

Information från Riksbyggen

 

Måndagen 29/3 kommer vi så smått att påbörja sandupptagningen inne på föreningens område.

Tisdagen den 30/3 kommer samtliga av föreningens parkeringsplatser att sopas. För att kunna göra det ordentligt vill vi att parkeringarna töms på bilar mellan kl. 08.00 – 16.00.

Med vänlig hälsning
Riksbyggen

Sandupptagning Vårstädning

Hej

Nu är det på gång med Sandupptagning och vårstädning.

I år kommer Riksbyggen att gå in i garagen med huvudnyckeln för att sopa / blåsa ut skräpet vid portarna så att vi får det så rent som möjligt.

När sopningen är klar så kommer de garagen som fått taken renoverade att tvättas.

Mer info kommer från Förvaltningen / Riksbyggen när det närmar sig.

Mvh Ordf

Lennart Fritzon

Larmförsäljare

Sector alarm har skickat ut ett meddelande som kan vara bra att tänka på.

 

Vi har fått samtal från kunder i ditt område som haft besök av larmförsäljare som felaktigt påstått att de erbjuder en larmtjänst som motsvarar vår. Vi ber dig vara extra försiktig och för din trygghet ta del av följande: lämna aldrig ut koder eller lösenord till obehöriga! Vi har inga samarbeten med andra larmföretag och vi tar endast emot fullmakt som erhållits av Sector Alarm. Har du frågor, kontakta oss mån-fre mellan 08.00-17.00 på 031-787 37 56.
Med vänliga hälsningar, Sector Alarm

Snö och halkbekämpning

Detta är information från Riksbyggen

 

Riksbyggen Mo Halland har ett förvaltningsavtal med Varbergshus 5 där snö och halkbekämpning ingår i avtalet. Riksbyggen har i sin tur PEAB som underentreprenör för snö och halkbekämpning. Ansvaret för att snö och halkbekämpning är Riksbyggens ansvar där fel och eventuella brister ska anmälas till vår kundtjänst. Vi är självklart angelägna om att tjänsten blir utförd i enlighet med avtal och att vi får kännedom något varit bristfälligt så vi kan rätta till detta.

Riksbyggen kundtjänst: 0771 – 860 860
Med vänlig hälsning
Riksbyggen Mo Halland

Takrenoveringen

När arbetena pågår med garagetaken går det INTE att gå att komma in i garagen. 

Tidplanen som finns på hemsidan är preliminär (den påverkas bla. av väder och vind).

Styrelsen har godkänt att entreprenörena får utföra rivnings arbetena på husen vardagar mellan 06,00 till 20,00  (detta för att de måste jobba längre dagar då vädret tillåter).

Tack för er förståelse

Styrelsen GM Ordförande

Information från styrelsen

Information från styrelsen med anledning av ordinarie
föreningsstämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening
Varbergshus nr 5 och Covid -19

Snart är det dags för vår föreningsstämma. Enligt lag och stadgar ska ordinarie
föreningsstämma hållas senast den 31 december.

På grund av rådande Corona-pandemi har riksdagen infört en särskild, tillfällig lag
som gör det möjligt att poströsta inför stämman istället för att närvara personligen.
Poströstning är genom lagen möjlig oavsett vad som annars anges i lag och i
föreningens stadgar.

Enligt lag måste styrelsen kalla medlemmarna till årsstämma. Vi kallar därför till
årsstämma torsdag den 17 december klockan 16.00 i Kvartershuset, Ymergatan 23.
Med hänsyn till rådande pandemi ber vi er dock att inte närvara personligen
utan att istället utnyttja möjligheten till poströstning. Detta för att minska
smittspridningen så gott det går inom vår förening och för att ta hänsyn till varandra.
Kom ihåg att du också kan följa (dock inte rösta på) årsstämman genom att gå in via
länk på hemsidan.

Du poströstar genom att lämna bifogad blankett i brevlådan vid Kvartershuset eller
genom att scanna in poströsten och maila till styrelsen@ackregarden.se med ifyllda
svar under respektive punkt. Vi önskar din poströst senast 30 november. Se närmare
information på själva blanketten. Har du frågor, hör av dig till oss i styrelsen.

Vi har valt att inte lämna några förslag från styrelsen i år eftersom det inte finns
möjligheter till en öppen diskussion på stämman. Det har inte heller kommit in några
motioner. Skulle det dyka upp ärenden som inte kan anstå till nästa årsstämma är det
möjligt att ha en extra stämma. Vi följer situationen angående Corona-pandemins
utveckling och återkommer med mer information om det blir aktuellt.

Har du frågor med anledning av detta, hör av dig till styrelsen enligt nedan:

styrelsen@ackregarden.se

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull miljö som möjligt och följa de
rådande rekommendationer och riktlinjer som finns för att hejda smittspridningen.
Stort tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning
Styrelsen Riksbyggen Bostadsrättsförening Varbergshus nr 5

 

Bilaga 1: Brev till medlemmar om poströstning
Bilaga 2: Underlag till poströstning

Inställd Årstämma!

Med anledning av den rådande pandemin och de skärpta restriktioner som nu råder har styrelsen beslutat att ställa in den fysiska årsstämma som skulle hållits tisdag den 24 november. Istället kommer stämman att genomföras med hjälp av poströstning i slutet av november. Poströsterna kommer att sammanställas vid ett möte mellan ordförande, sekreterare och rösträknare torsdag den 17 december kl 16.00 i Kvartershuset, Ymergatan 23.

Mer information kommer att delas ut under vecka 47.

Styrelsen

« Older Entries Recent Entries »